Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för att jag har en plats att kalla mitt hem i den materiella världen. Jag är tacksam för Hemmet som hålls av Skaparen, där dörren alltid är öppen, och där jag alltid hör hemma. Jag är tacksam för att jag har en plats att kalla mitt hem i den materiella världen. Jag är tacksam för Hemmet som hålls av Skaparen, där dörren alltid är öppen, och där jag alltid hör hemma.

12/6-2018
Dag 1 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Storm -
Ungdomlig, rastlös, tröstande närvaro, katalysera, salighet av att vara.
Dag av välsignelse av regn, givare av allt liv och ljus, en givare av kväve till Moder Jord och ozon till Fader himmel. Storm är också associerad med månen och månens cykler, som är mätaren av den kvinnliga aspekten av skapelsen. Stormens väsen är känslan av enhet, säkerhet och värme som upplevs i hemmet, medan ovädrets bekymmer rasar i världen utanför. Ständigt ungdomliga, existerar stormar för att uppleva frihetens extas. De har stor förmåga att både lära och undervisa. Deras ständiga strävan efter nya erfarenheter leder ofta till svåra tester och stormar av känslor. Titta på dessa svårigheter för de lektioner de verkligen är, så kommer de att berika våra liv snarare än att förstöra. Stormindivider lär mycket genom sin elektricitet av att vara. Blixten ger ström till jorden, och samma energi aktiverar människor, och Gudomliga anslutningar kan nås.

Periodens symbol
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 1:  Enhet. Ett är början på allt, det första, hela och allt i ett. Ett är bestämd och självstyrd och ger ett bra tryck till vilket projekt de än är associerade med.

Aspekter: Färg - Blå (Transformerar), Riktning - Väst, Element - Vatten.

Nord: Handlar om att lära av erfarenheter, de uppstigna mästarnas och kollektiva visdomarnas plats. "Vad har jag lärt mig av tidigare erfarenheter? Vad skulle de äldre säga att jag skulle göra?

Element Vatten: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Helande, Rening, Andens Dop. Vatten är det element som håller Andens eter. Vatten uppmuntrar att gå med flödet och ta emot Andens nedstigande ljus.

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration", och du kan se synkronisiteter i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Dag 79 av 260.

Perioden av Storm ger potentialen till en exstatisk erfarenhet.

Storm erbjuder en cykel med andlig förnyelse och regenerering. Stormens blixt är ett tecken på gudomlig kraft. Vi gjorde en brant stigning av andlig tillväxt genom perioden av Transformation. Vår nya andliga tillväxt kommer att inspireras av vår högre medvetenhet om gudomlig kraft.

Transformation erbjöd sanningen av gudomlig intervention. Vi fick Visdomen att veta att när vi når vår gräns, precis vid Guds medvetenhet, har vi inte misslyckats. I sanning betyder vårt "misslyckande" att vi erbjöd allt vi hade att ge, och när vi anstränger oss för en gudomlig avsikt kan vi acceptera vårt misslyckande i ödmjukhet. Att falla till våra knän är människans gudomliga offer som är värd ett helig utbyte. Vid slutet av vår männskliga väg tar det gudomliga vid, och alla de som har gått före hjälper oss att nå dit. Dit vi inte trodde var möjligt att nå.

Storm ger energi från blixten och potentialen för en exstatisk erfarenhet. Precis som jorden regenereras genom blixtnedslag, så kommer våra andar förnyas genom en elektrisk laddning av ”ljuset i blodet.” Att se fram emot vår framtid som Transformation guidade oss att göra, kommer vi att uppstiga på 13 Apa den 24/6 och veta vår makt som en gudomlig medskapare.

Ton 2 och dagsymbolen Sol kommer att slutföra vår 4: e månad, en 20-dagars cykel som speglar en högre intensitet av stabilitet. Transformation förvandlade vår tillit till tro i kraften av gudomlig intervention. En ny Intention kommer att inspireras av en gudomlig uppenbarelse. Vi kommer att hålla ljuset av att veta, att en makt Större än vår egen alltid är med oss för att göra vad vi inte kan göra för vårt Själv. På Ton 3 och dagsymbol Krokodil börjar vi den 5: e månaden av bemyndigande. Den kommer att inspirera oss att drömma en högre dröm och att röra oss mot våra avsikter på nya och innovativa sätt och att upptäcka vårt eget geni.
5: e månaden introducerar en dynamisk cykel av andlig tillväxt och personlig omvandling. Vår omvandling påbörjar en cykel med dynamisk acceleration.

Inspirerade till att testa våra gränser.

Transformation delade gåvan av Klarseende, (Clairvoyance). Framtiden vi kan se nu ger oss en anledning att fortsätta utan rädsla för misslyckande. Storm erbjuder en display av obruten ström, och är en symbol för evig ungdom som lever för att uppleva frihetens extas.

Genom ett återuppbyggnad av Anden kan vi återskapa vår ungdom. Som barn trodde vi på en dröm vi kunde föreställa oss, och livet var ett äventyr som vi närmade oss med hoppfull optimism. Återigen kan vi komma ihåg den energi vi hade när den enda anledningen till att vi slutade leka, var att vi blev kallade hem till middag. 

Ton 1 och Storm är en dag med gudomlig inspiration för en ny rörelse av anden i världen. Den är en dagsymbol för "Ljus", vilket betyder att det kommer att leda en cykel av ny inspiration. Vi kommer att bli inspirerade de närmaste 13 dagarna, placerade för att få inspiration av "blixten i blodet". Dess energi jämförs med komforten av Hemma, den plats vi vänder oss till när vi ser stormen i horisonten. Hem är vår plats för vår myndighet, vår vård och vår näring. Vi kan uppleva detta som att vi är glada för vem vi är. Vi kan bli inspirerade för att testa gränserna för vår egen andliga kraft.

När vi fullbordar den 4: e stabiliteten, ger Storm oss något att hålla fast vid, en plats att gå, ett sätt att leva som alltid kommer att försäkra vår Frihet. Den hjälper oss att se vilka möjligheter livet ger oss, för att bli gjord ny igen.

Vi har obegränsade alternativ och möjligheter.

Idag kommer vi att bli inspirerade till att drömma en Högre Dröm, något vi älskar så mycket, att vi kanske måste "ringas hem till middag". Stormar kan förändra landskapet och rensa bort de gamla döda grenarna. Vi kanske kommer hem med några sår på våra knän, men det kommer inte hindra oss från att fortsätta. Vi kan till och med se dem som märken av ära.

Detta är en viktig dag att komma ihåg hur lätt vi glömmer. Skriv gärna en journal om din inspiration så att du får de andliga verktygen du behöver när vi nu gör vår klättring genom mörkret. På Tone 2, skriv ner en betydelse och en mening för vad du skulle ange som din intention. Det här är den våg av ny energi vi har väntat på. Vi måste rida på den för allt vad den är värd. Detta är en period värd att använda vårt andliga verktyg av vaksamhet, i alla möjliga riktningar. Det handlar inte om överlevnad, utan erbjuder ett tillfälle att manifestera en ny styrka av ande.

Perioden av Storm bevakas av 13 Apa. Vid vår uppstigning kommer vi att inse oss själva som gudomliga Skapare, och förvandla livet till ett spel av äventyr och nyfikenhet. Vad skulle du göra om du visste att du inte kunde misslyckas? Vad skulle du skapa för något annat syfte än att tillgodose din nyfikenhet och intresse? Vad skulle du göra om du hade all tid i världen? Detta är vad Storm inspirerar oss att göra.

Vi behöver inte ta våra liv eller vårt själv så allvarligt. Genom design fick vi ett obegränsat antal alternativ och möjligheter. Hem är vår plats att drömma, en plats vi är fria att vara. Det här är "Hemmet" där vi är ansvariga.

Storm är blixtens som kan nå oss oavsett var vi är. Cherokee Redbird var teckenet på denna blixtenergi i himlen, den energi som förnyar våra andliga gåvor av att veta och att tro.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa att låt våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner. Solnedgången är ofta en tid då du kan känna en växling av energi till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag.

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..