Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för att de andliga upplevelserna jag har, inte bara stärker mitt liv utan också andras. Jag är tacksam för att de andliga upplevelserna jag har, inte bara stärker mitt liv utan också andras.
5/11 -2018
Dag 4 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Orm-
Livskraft, instinkter, stark vilja, extremistiska, kraftfulla.
Rörelse och skapande av tid. Sensuellt och dramatiskt, detta soltecken förkroppsligar intensiva instinktens visdom och skapar en förbindelse från jordbunden till himmelska strävanden. Genom uppriktig service till andra öppnar ormen sitt hjärta. Ormen anpassar auktoriteten och sanningen för att få rättvisa som är snabb och säker. Ormar är mycket anpassningsbara, även flytande tills de att de blir fast i ett hörn, då exploderar de. Ormars giftigt humör förgiftar både sig själva såväl som andra genom att skapa bedrövliga, undertryckande och till och med destruktiva attityder.

Periodens symbol: Vind
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Cherokee: Serpent / DO'TSI VK: Ormfolk är himmelska människor som regelbundet kommer som lärare till jorden. Som ovan-Så nedan, på jorden är ormen rötterna för kunskapens träd. Ormkraft är vital energi, rörelsekraft, instinkt och önskan om kreativitet, den avtryckare som slår på åtgärden. Den tänder säkringen som förstorar och exploderar livskraften. Kunskap, som kombinerar vetenskap, teknik och psykologi, plus andlighet är sådd på planeten.

Galaktisk Ton 4: Stabilitet (Etablering av fundament, odla behov, helheten)
Kuben är den mest stabila i alla former och fastställer volym per definition av höjd, längd, djup och bredd; 4 riktningar upprättar orientering. Energin hos 4 sätter parametrarna, som fastställer de friheter och hinder som behövs för att skapa ett spel, arbete eller förhållande.

Aspekter: Färg-Röd (Initierar) Riktning-Öst, Element- Eld.

Öst: Handlar om inspiration. "Vad är jag inspirerad att göra?"

Elementet Eld: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Livskraften själv och andens kraft. Eld representerar allt vi kallar Heligt. Eld är elementet som kan ändra formen av ALLA andra Element. Eld är inspirationen av att "veta" - tjänsten av alla våra andliga gåvor. Adresserar en situation som håller Sanningen i din andliga avsikt. Använd andliga verktyg och heliga ritualer för att ringa efter gudomlig intervention.

Dag 225 av 260.

Håll gärna koll på tankarna
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration", och du kan se synkronisiteter i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

De andliga gåvorna hjälper oss att se vad sinnet inte kan uppfatta.

Ormen är katalysatorn, gnistan som antänder livskraften. Det här är en dag med "blixten i blodet." Ormen sätter gnistan inom vårt nya andliga DNA.

"Blixt i blodet" hänför sig till vårt sjätte sinnen, vår andliga gåvor av att veta. Den håller kraften av liv, animation och rörelse och väcker den andliga kraften inom. Andens eter ligger i elementet av vatten och i vårt blod. Dess gåva att veta, skapar känslor i kroppen som ett medel för urskiljning.

De andliga gåvorna gjordes som en jämlik gåva till varje mänskligt fordon. 
De kan vara svåra att känna igen som en integrerad del av våra dagliga upplevelse, och vi misstar ofta andens röst som något som kommer från vårt ego. Andens röst är alltid stöttande och hjälpande i sin karaktär. Egots röst är mer uppblåst och ifrågasättande och lämnar ofta en känsla av frågetecken. 
Andens röst är däremot mer spot on och lämnar en känsla av lugn och harmoni.

Om du tycker att du inte hör någonting, så kan det vara så att någon av dina andra andliga gåvor är mer aktiv. Det finns så många sätt att kommunicera på, så börja med att lägga märke till en gåva och bli stark i den, innan du fortsätter med nästa. Annars är det lätt hänt att informationen upplevs som splittrad och svår att förstå.
För att läsa om de olika andliga gåvorna, klicka här och här.

Vi känner blixten i vårt blod - de elektriska laddningarna som ger ett fysiskt svar. Om skönhet och kärlek har rört dig till tårar, om du någonsin haft en magkänsla som visade sig vara sann, om du någonsin har rodnat, haft gåshud eller känt att håret har rest sig i nacken, så har du redan upplevde kraften av Ormen (Chi 'Khan). Det enda som skiljer oss från dess kraft, är det omedvetna som aldrig ser eller erkänner gåvan för vad den är. När vi väl inser att vi vet det, kommer varje tillfälle vi upplever den, öka vår förståelse för vad den bekräftar eller försöker säga oss.

Intuition och vetande som känns genom hjärtat.

4 Orm har avsikten och syfte att stabilisera vår "elektricitet av varelse". "Blixten i blodet" är Mayas sätt att uttrycka vår gåva av ett sjätte sinne. De upplevde det på ett dynamiskt sätt - inte bara en mental idé om att föreställa sig framtiden, utan intuition och vetande som känns genom hjärtat. Ormen är den katalysator som förenar kroppen och själen. Vi kan inte tvinga fram det, det är en laddning som rör vårt hjärta och rusar genom kroppen. Vi behöver inte räkna ut "hur man gör." Vi behöver bara veta vad vi ska leta efter. Alla dessa övningar att föra anteckningar, markerar upplevelser för vår ande att tala med oss om. Anden kommer att bestämma vilka detaljer som leder dig till nästa Sanning du behöver se. Vi lärde oss från föregående period av givande att vi är intonade genom ett erbjudande. Vårt erbjudande är okunnigheten om vår egen kraft och frågan om drömmen som ligger i vårt hjärta.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa, att låta våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner, då solnedgången ofta är en tid då du kan känna en växling av energin till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag. 

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och djup tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..