Polarisering.

Vi har nu skrivit om Vårt Uppdrag här på Jorden och om Bakgrunden till vårt uppdrag. 
Hur kan vi på bästa sätt fortsätta härifrån?

Många människor känner en ängslan över hur det ska gå, och hur stark den ängslan är, baserar sig på graden av medvetenhet. För många som ännu inte vaknat, sker fortfarande en polarisering i för och emot, och detta är fullt förståeligt då den programmeringen har funnits länge på Planeten.

Är polariseringen en naturlig evolutionär utveckling, eller är den ett program för att hålla människor i schack matt?

Både och.
Det finns en naturlig evolutionär utveckling där människan går från att vara i harmoni med naturen och dess cykler i ett omedvetet naturligt tillstånd - till att kunna börja tänka tankar och på så sätt upptäcka sig själv - för att i ett medvetet tillstånd, åter igen, vara i harmoni med naturen och dess cykler.
Att kunna Tänka och Känna, är liksom elden och hammaren naturliga evolutionära verktyg.

En av de saker som ni ser på Jorden idag, är hur tankarna och känslorna har "tagit över" människor och många är så investerade i sina tankar och känslor att de har skapat en identitet och historia, sprungen ur dom. De tror att de är elden, hammaren, tankarna, känslorna och glömt bort att de är verktyg i en upplevelse som ni kallar Livet. Det är här som strukturen som ansvarar för programmeringen gärna ser att ni stannar.

Det som vi kallar för program här i detta fallet, syftar på ett medvetet ställningstagande för egen vinnings skull. Och detta syftar till ett fåtal människor, liksom vi pratat om tidigare, som använder polariseringen för att erhålla så stor kontroll som möjligt. De gör det bl.a genom att iscensätta händelser som skapar rädsla och ilska i en så stor skala som möjligt, och försöker därmed förhindra den naturliga utvecklingen och att människor vaknar till sin sanna natur.

Polariseringen i sig själv, är en naturlig del av utvecklingen till en medveten suverän integrerad entitet, och när ni vaknar och inte längre lever "i" polariseringen, utan kan objektivt titta på den och se dess sanna syfte, så kan ni också integrera de båda sidorna för att skapa en helhet. 
När ni befinner er i polariseringen, kan det se ut som att något är att föredra framför något annat, men så är inte fallet. 

Det som ni ljusarbetare bl.a  bidrar med, är just att integrera för att skapa en helhet. Och det innebär att ni neutraliserar obalansen och ger då det kollektiva möjligheten att vakna i expansionen som skapats.
En annan "uppgift" är att skina ljus på den verkliga agendan som hållits undangömt för den stora massan, och genom er objektiva neutralitet, justeras obalansen.
En annan är att förmedla den visdom som är sprungen ur Källan, och som ni i ert vakna tillstånd har tillgång till genom olika uttryckssätt. 
Hur ni än bidrar gör ni det genom ert unika signum, och genom många olika och ibland flera tillvägagångssätt. Att dela med sig, blir en naturlig källa till expansion.

Vi vill att ni ska veta, att vi har full förståelse för att det är en väldigt utmanande uppgift på många sätt, och vi har också full förståelse för att ni någon gång under resans gång, kanske har känt att ni skulle vilja "kasta in handduken" så att säga. 

Hur kan vi stötta varandra på bästa sätt?

Internet, som från den kontrollerade strukturen var tänkt som ett kontrollerande system, har visat sig bli en fantastisk plattform för ljusarbetare att mötas, då ni är väldigt utspridda geografiskt. Så tack vare Internet har ni även kunnat komma samman på ett fysiskt plan. 
Ni kan genom denna plattform leta upp andra med denna neutrala objektiviteten, så känns resan lättare. Det kan också kännas lugnande att dela de nedladdningar ni alla tar emot, och på så sätt stärka era band ytterligare.

I neutraliteten och objektiviteten så finns det inget dömande och ni kan då med lätthet förverkliga det ni kom hit för att göra. Inte att förväxlas med att det är lätt. Genom er visdom ser ni polaritetens syfte och kan titta på de olika "skuggorna" som ni kallar det, och koder som vi kallar det, och förlösa de urgamla programmeringarna som länge har funnits inom denna del av verkligheten. Alla entiteter inom tidsrymdsuniverserna befinner sig i olika stadier av transformationsupplevelsen och är alla avsedda att uppnå den suveräna integrerade nivån allt eftersom deras källkoder blir fullt aktiverade.

Ni har en sådan otrolig hjälp utav alla portaler som både genomsyrar och periodvis träffar Moder Jord, och tillsammans med henne gör ni uppstigningen till ett faktum. 
Ni har redan lyckats på ett energimässigt plan, och som ni alla vet sker förändringen först i det inre för att senare materialiseras i det yttre.
Ni kan redan nu se förändringarna som sker i era egna liv, då ni går igenom varje portal med medvetenheten att också detta kommer för att uppgradera ert system, och ni landar i nästa högre frekvens. 

Det som har skett tidigare är att evolutionen har tagit lång tid, men nu sker allt i ett rasande tempo och ni går igenom portalerna i en rasande fart. Ni kan fortfarande känna allt väldigt intensivt, men tiden att ta emot nedladdningen och landa i en högre frekvens tar nu timmar, dagar eller veckor till skillnad från tidigare, då det kunde ta många år. Ni arbetar i ett tempo som kan beskrivas som 1 år på 1 dag. Så det är klart att det som upplevs, vad det än är, upplevs väldigt intensivt men är också över lika intensivt när ni arbetar från en neutral objektivitet. 

Om ni däremot går in i polariseringen eller tror att det ni upplever är den ni är, så blir upplevelsen till en historia som behöver förklaras och analyseras och ni riskerar att uppleva samma historia om och om igen, tills det att ni vaknar och ser vad som pågår. Ni kan då, med den objektiviteten, titta på det som sker genom hjärtat och bekräfta att det är ok, vad jag än hör eller känner.
Jag ser att det vill bli sett och bekräftat, utan att göra det till mitt.


Med all kärlek
Camilla