Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam att den gudomliga kraftens Kärlek, håller den magnetiska kraften att regenerera ljuset i varje människas hjärta. Jag är tacksam att den gudomliga kraftens Kärlek, håller den magnetiska kraften att regenerera ljuset i varje människas hjärta.

20/9-2018
Dag 10 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Storm -
Ungdomlig, rastlös, tröstande närvaro, katalysera, salighet av att vara.
Dag av välsignelse av regn, givare av allt liv och ljus, en givare av kväve till Moder Jord och ozon till Fader himmel. Storm är också associerad med månen och månens cykler, som är mätaren av den kvinnliga aspekten av skapelsen. Stormens väsen är känslan av enhet, säkerhet och värme som upplevs i hemmet, medan ovädrets bekymmer rasar i världen utanför. Ständigt ungdomliga, existerar stormar för att uppleva frihetens extas. De har stor förmåga att både lära och undervisa. Deras ständiga strävan efter nya erfarenheter leder ofta till svåra tester och stormar av känslor. Titta på dessa svårigheter för de lektioner de verkligen är, så kommer de att berika våra liv snarare än att förstöra. Stormindivider lär mycket genom sin elektricitet av att vara. Blixten ger ström till jorden, och samma energi aktiverar människor, och Gudomliga anslutningar kan nås.

Periodens symbol: Hund
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 10: Manifestation. Vad som en gång var avsikter eller idéer, förhoppningar eller rädslor blir fysiskt närvarande med Tians energi. Vad som fokuseras på med uppmärksamhet och avsikt blir verkligt med Tians Ton.Tio är en kraftfull energi som bär ett stort ansvar.

Aspekter: Färg - Blå (Transformerar), Riktning - Väst, Element - Vatten.

Nord: Handlar om att lära av erfarenheter, de uppstigna mästarnas och kollektiva visdomarnas plats. "Vad har jag lärt mig av tidigare erfarenheter? Vad skulle de äldre säga att jag skulle göra?

Element Vatten: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Helande, Rening, Andens Dop. Vatten är det element som håller Andens eter. Vatten uppmuntrar att gå med flödet och ta emot Andens nedstigande ljus.

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration", och du kan se synkronisiteter i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Dag 179 av 260.

En uppmaning att agera.

Ton 10 har intentionen att manifestera. Fokusen på vår Intention, våra idéer, förhoppningar eller rädslor blir fysiskt närvarande med tians energi. 
9 Flinta erbjöd sanningen att slutföra vår transformation med ett perspektiv på den större bilden. Den 9:e tonen av 9:e månaden i Maykalendern, ökade vårt perspektiv på Hundens avsikt att omfamna våra livserfarenhet, i tjänsten att älska helheten.
Vi blev guidade att se bortom vår egen dröm om ovillkorlig kärlek till drömmen av helheten.

Storm erbjuder Skaparens obestridliga kraft för en förnyelse och regenaration. Den representerar komforten av hemmet, den plats vi naturligt dras till när vi ser en storm i horisonten. En storm kan förändra vårt livslandskap, vilket kräver att vi bedömer och prioriterar en uppmaning till handling. Vi kallas till Service på den plats vi behövs mest.

Storm är en obruten demonstration av naturens krafter och Skaparens kraft och ljus. Ljuset visar kopplingen mellan ovan och nedan, och den magnetiska attraktionen mellan människan och skaparen. Skaparens makt kan nå oss vart vi än är.

Ett stort ansvar.

Manifestationens energi har en stor välsignelse och ett stort ansvar. Vi kommer att manifestera vad vi kan hävda som vår Sanning.
Ton 10 ger oss en upplevelse som hjälper oss att hävda sanningen för en ny omvandling. Vi kan presenteras med omständigheter som vi har mött tidigare och inser att vi inte längre ser det på samma sätt. Vi kan Manifest hundens perspektiv på livet som en oändlig möjlighet att älska. Våra sinnen är förhöjda till kärlekens drömmar, som delas av hela mänskligheten.

Hunden vet instinktivt att kärleken är den upplevelse som människan alltid strävar efter. Den tjänar till att presentera möjligheten utan några förväntningar. Hunden vet att kärleken är evig och kan nå hjärtat även efter att kärleken har gått sin väg.
Den känner kraften i Skaparens avsikt att människor ska känna kärlek. Genom att förstå kärlekens glädje, förstår hunden den enda anledningen till att vi skulle vända oss bort från den, är en brist på medvetande att vi är värdiga att ta emot den.

Genom en gåva att veta, guidas vi för att se sanningen, att i varje utbyte med en annan människa finns en dröm om kärlek. Under varje konflikt i varje förhållande finns en illusion om att vi inte ses som värdiga kärleken.
I kampen för att vinna kärlek, sätter vi oss själva på avbytarbänken. I ett försök att dra kärleken till vårt själv, förnekar vi kraften i vår mänskliga attraktion för kärlek.

Genom intentionen att ge kärlek, växlar vi från en negativ till en positiv attraktion av gudomlig energi.

Kärlekens sanning.

Kärlek är den helande kraften som förvandlar oss. Samma person som närmar sig oss i en konflikt, är omvandlad när vi står i Kärlekens sanning, som vi avser att ge. Genom Kärlek ser vi och erkänner andra på ett annat sätt. Genom vår egen kärleks sanning erbjuder vi en förnyelse som bryter igenom en illusion av rädsla. Om vi ser en annan i vår gudoms sanning, hjälper vi andra att se det bästa i sig själva. Kärlek är en gåva som genererar en kärleksförhoppning. Kärleken som erbjuds från en annat människa, är en gudomlig gåva som är värdig att erbjudas till alla de brutna drömmarna om kärlek.

Kärlekens brunn sinar aldrig.

Den 9:e månaden i Maykalendern, expanderar vår förmåga att identifiera kärleksdrömmarna i andra. Genom tålamodet att se den större bilden kan vi känna en transformation i vår uppfattning om det mänskliga ropet för kärlek. 
Vi kan också veta att vi aldrig kommer att förlora någonting genom att ge bort kärleken. ALL Kärlek vi ger kommer att multipliceras till överflöd av ett heligt utbyte. Kärlek är det enda vi kan ge för alltid, och alltid sluta med mer.

På Ton 10 kan vi manifestera ett helande av vårt rädsla för avvisning. Vi kan hävda framgång i varje utbyte av kärlek. Det spelar ingen roll om vi avvisas, för vi lämnade något större än vårt Själv bakom. På Ton 10 kan vi hävda ett nytt mod att älska, eftersom vi är direkt kopplade till en obegränsad tillgång som uppfyller alla våra egna kärleksbehov.

Genom en blixtladdning som förenar oss med enhetsmedvetandet kan vi komma ihåg och hävda vår gudomliga identitet. Liksom ljuset, är vi tentaklar av Skaparens Kärlek som kan röra alla människor och platser på jorden med en magnetisk attraktion till Kärlek. Vi har inget att frukta när vi älskar allting.

Det här är en dag då våra andliga gåvor av att veta är förnyade och regenererade. Vi kan notera vår egen "blixt i blodet" och våra fysiska sinnen för att veta sanningen. Vi kan uppleva våra gåvor av telepati som gör att vi kan se bortom ytan av våra mänskliga interaktioner, till de bakomliggande motiven och avsikterna ... till människans rop på kärlek.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa, att låta våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner, då solnedgången ofta är en tid då du kan känna en växling av energin till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag. 

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..