Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för att Skaparen alltid gör vägen mycket lättare än människan kan föreställa sig. Jag är tacksam för att Skaparen alltid gör vägen mycket lättare än människan kan föreställa sig.

2/5-2018
Dag 12 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Flinta -
Reflekterar sanningen, kompromissa, ger ordning och balans, oändlighet.
Verklighetens spegel. Som en imponerande Flinta är dessa personer de gudomliga gnistorna av intelligens. Flinta är medfödda förmågor som används för att urskilja känslor från fakta. Flintpersoner står oförtröttliga för att skydda, försvara eller bota andra genom personlig uppoffring. Genom att modigt sväva sanningens svärd skärs falskhet bort. Det sägs att de kan få information om interpersonella problem eller onda intriger av andra genom att reflektera i en obsidian spegel. Deras tapperhet som sanningskrigare måste vara oklanderlig, annars de kommer de att uppleva lidande av olyckor, missförstånd och skvaller.

Periodens symbol: Hjort
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 12: Förstå (Transformation / sanning sätter in, förståelse)
Tolv är en gåva med stor kapacitet för retrospektion. Det är denna förmåga som gör det möjligt för tolv att sätta ihop icke associerade delar till en (ny) fungerande helhet. Tolvans energi är den som presenterar en ny del av föstådd information eller ackumulerad erfarenhet som ska tillämpas.

Aspekter: Färg - Vit (Förfinar), Riktning - Nord, Element - Luft

Nord: Handlar om att lära av erfarenheter, de uppstigna mästarnas och kollektiva visdomarnas plats. "Vad har jag lärt mig av tidigare erfarenheter? Vad skulle de äldre säga att jag skulle göra?

Element Luft: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Andens andetag och livets andning. Luft är en helande kraft som kan styras inuti. Vind kallar oss till Helig andedräkt och uppmuntrar oss att lyssna på Skaparens röst. Som elementet av sinnet uppmuntrar Luft oss att använda vårt Intellekt och söka Visa råd. Luft handlar om utbetalning av kommunikation.

Naturläkemedel: Lukten av cederträ erbjuder ett helande av känslor, och främjar känslor av välbefinnande och vilsam sömn. Detta är en bra period att bränna cederträ eller använda vid aromaterapi.

Håll koll på tankarna
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration", och du kan se synkronisiteter i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Dag 38 av 260

Sanningen.

Ton 12 är tonen av förståelsen. En Sanning av Transformation gör en resa från huvudet till hjärtat.

Flinta, även känd som spegel, erbjuder en kristallklar reflektion av Sanningen. Flinta "strålar Sanningen till jorden som ett kristallsvärd som kastas ner längs ett blixtljus." 
Flinta tjänar som katalysator för förändring genom att skilja fakta från fiktion och genom att göra ett rent avslut. Flinta avslöjar Sanningen som är gömd eller täckt, liksom vår skuggas osynliga sanning. Flintans sanning är oväntad med kraften att förändra vår uppfattning.

Ton 12 och symbolen Flinta är en milstolpe för Förståelse, och som hjälper oss att se sanningen för vem vi är. 
Under perioden Hjort har vi blivit vägledda att offra vårt eget hjärta till en mening och ett syfte av gudomlig urskiljning, kärlek och skydd. Hjort gav oss hjärtat att stå i vår kärleks integritet, så att andra genom vår demonstration skulle kunna känna kärlek som en plats av trygghet, fred och skönhet.

Flinta kan ge sanningen till hjärtat, och dra våra rädslor in i ljuset. Det kan antingen vara en Sanning vi var rädda för att erkänna, Sanningen vi undvikit, eller Sanning vi fann svårt att tro. Oavsett vilken form det tar, levererar dagen Sanningen vi behöver höra, kristallklart.

Söka efter sanningen.

Vårt livs resa är en sökning efter sanningen. Syftet med vår medvetenhet är att leva i Skaparens sanning och
i sanningen för vem vi skapades för att vara. Vi känner igen Sanning när vi känner det. Den lämnar inte några obesvarade frågor eller saknade bitar, allt faller på plats. Om du behöver en uppfriskning om hur Sanningen känns, kommer dagen att erbjuda den möjligheten. Flinta avslöjar hjärtats sanna tillstånd.
Dragna till en sådan hög uppgift skulle det vara naturligt att ifrågasätta om vi är kapabla för uppgiften. Hur skulle vi någonsin bli ett lysande exempel för någon annan? Flinta kan hjälpa oss att lösa vår identitetskris med en Sanning vi kan ta till vårt Hjärta, och i synkronisitet med Hjorten har denna period presenterat mig möjligheter att vara till tjänst. 

Vår livlina att veta sanningen.

Hjorten bär en symbolisk mening i många läror, legender och myter som en personifiering av dygden. Hornen sågs som en krona, en symbol för andlig myndighet, och antennerna av gudomligt medvetande. Hornen som faller av och växer igen var ett tecken på andlig pånyttfödelse och förnyelse av gudomlig medvetenhet. Med Vakt- och Medvetenhetens Verktyg är Hjort urskiljningens budbärare. Hjort erbjuder vänlighet, mjukhet och mildhet, och är säkert på foten på sin höga position. Hjorten är kungen av skogen, beskyddaren som står i fred och skönhet och som skydd för alla varelser.

Jag var inte säker på foten. Jag försökte stå på skakig mark och det fanns ingen tydlig skönhet. Jag lärde mig någonting som jag trodde att jag redan visste: "När du är osäker på vad du ska göra, stå stilla." Och när din magkänsla säger Nej, säg Nej. För att stå i vår Sanning måste vi tro på vår Sanning. Det finns fortfarande många obesvarade frågor om sättet att gå som hjort. På ett sådant viktigt uppdrag måste vi aldrig misslyckas med att ta tag i Eter-tråden som förbinder oss med det gudomliga. Det är vår livlina att veta sanningen.

Allt vi kan göra är att vara villiga och ha tro att ett gudomligt samtal inte lämnar några frågor. Skaparen kommer att skicka rätt person. Bara vårt ego skulle berätta för oss att "vi är de enda" som kan lösa problemet.
Vi kan gå vidare i tron att vi kommer att förvärva visdom, och Skaparen skulle aldrig kalla oss att göra något vi inte kan göra. Vi kan ge vårt Själv all den tid vi behöver för att urskilja svaren. Vi gror fortfarande. Vi har inte ens vuxit ut våra första uppsättning nya horn. Vi kan tro på en krona som väntar på oss, och så länge vi håller tråden av eter, kommer vi att veta upp från ner. Vi kan ta hoppet att tro, och att vi genom ett gudomlig ingripande kommer att räkna ut det.

Först växa i vår egen sanning.

Innan vi laddar för att rädda världen måste vi stå i vår egen skönhet. Vi måste låta det sjunka in att Hjort är vad vi växer för att bli, vårt andliga DNA. Vi lär oss genom att först ta hand om vårt eget frö som fortfarande sträcker sig efter ljuset. Vi måste älska oss själva för vem vi är, och inte för vad vi gör. Vi förtjänar aldrig Guds nåd, och vi kommer inte att förtjäna vår dygd. Det finns inget vi behöver jaga efter, utan vi är älskade för att vara precis som vi är just nu. 
Genom gudomlig uppenbarelse kommer vi att veta att vi är placerade där frid och kärlek kommer att råda om vi fixerar våra ögon på skönheten och står i ljuset av Skaparens ovillkorliga kärlek.

Flinta kan dra våra illusioner till Ljuset och svepa bort våra rädslor. Det här är en dag att vara medveten om sanningen som presenteras i vårt liv, oavsett vad det kan vara. Flinta är känd för att kunna göra vad som helst för att få säga det den vill ha sagt. Vi kan lära oss på det svåra sättet, eller så kan vi vara vaksamma för att höra sanningen. Dagens Sanning kommer att rensa vägen och erbjuda oss den solida grunden av Sanningen att stå på.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa att låt våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner. Solnedgången är ofta en tid då du kan känna en växling av energi till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag.

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit och de som gått före..