Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för att jag kan röra mig i ovillkorlig kärlek, för att behålla min Gudomliga identitet. Jag är tacksam för att jag kan röra mig i ovillkorlig kärlek, för att behålla min Gudomliga identitet.
6/11 -2018
Dag 9 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol: - Visdom -
Krigare, allvarlig, djup, realistisk, influenser, visdomshållare. De äldres visdom. Visdomspersoner är på samma våglängd som de gamla minnena som väntar i templets sten och heliga platser över hela världen. Visdomsmänniskor odlar tur som en gröda med en balans av försiktighet och fasthet. Den enorma inre styrkan av detta tecken möjliggör tyst introspektion för att upptäcka områden av sig själv som innehåller visdom mer värdefull än något arv av arkeologisk skatt. Visdomspersoner är tappert försvarare av familj och samhälle. De kan bli hårda till livet och sentimentalt kalla. I dessa fall behöver de mycket förlåtelse för sina känslolösa fel. Att i perioder knyta an till naturen eller att besöka heliga platser kommer att ge stor stabilitet för visdom. En bra dag att sitta på en sten.

Periodens symbol: Stjärna
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 9: Tålamod (Söker ett bredare perspektiv, knoppande, frambringa nytt liv)
Nians energi är att få ett bättre perspektiv på den större bilden. Med Nians energi börjar planer eller mönster att slutföras. Nio kräver tålamod och uthållighet som finns i den större bilden, annars finns det stort lidande av bristen på insikt. Slutförandet av handlingscykler är avgörande för Nio.

Aspekter: Färg - Gul (Kompletterar), Riktning - Syd , Element - Jord.

Syd: Handlar om relationer med andra och den naturliga världen. Vad skulle mina vänner säga till mig, eller vad är allmänt känt? Hur mår mina personliga relationer?

Element Jord: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Jordning och styrkor av naturen. Jorden erbjuder styrkan att stå i din egen grund. Naturens krafter är inom oss, eftersom vi är gjorda av jordens element. Jorden är relaterad till rörelse - och använder ett "aktivt" mot "passivt" tillvägagångssätt.

Dag 256 av 260.

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Om du inte ser hur de relaterar till dagens energi, kanske det inte har hänt än. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration", och du kan se synkronisiteter i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Vi ser vår egen Gudomlighet när vi förlåter en annan.

Peak Ton 9 har för avsikt att slutföra vår transformation, och leder oss till tålamod att gå tillbaka för att se den stora bilden. Vi har sett det nya Ljuset skina i oss själva. Ton 9 leder oss för att se helhetens ljus.

Visdom / CIB representerar sinnet i sitt högsta tillstånd av medvetenhet. De strålar som kommer från huvudet som illustreras av symbolen, är ljuset av belysning. Den bär budskapet att förlåtelse är nyckeln till detta kungarike. Genom förlåtelse lyfts vi alla från världens allvar. Vi är befrias från något Nedan som håller oss nere och hindrar oss från att flyga med anden.

Tills vi förlåter finns det fortfarande något i världen som vi hänger fast vid. Genom vår utvecklings visdom kan vi se den gudomliga sanningen att ovanstående håller löftet för alla våra drömmar. Vi ser och erkänner vår egen gudomlighet när vi förlåter en annan.

Visdom representerar de uppstigna, förfäderna som kom före. De påminner oss om att vår färd var en gåva som betalades fram till oss. Idag är vi intonade med dem genom Erbjudandet att betala tillbaka. Idag hedrar vi förfäderna som rensade en väg, så att vi inte skulle vandra i öknen. För allt vi har lämnat eller ångrat blev vägen tydligare på grund av vårt eget ljus. Genom denna Nya Medvetenhet erbjuds vi en chans att börja om igen, vetande Nu vad vi en gång önskade vi visste då. Låt oss lämna sakerna vi ångrat till en ny medvetenhet av ande som kan börja om eller förändra det till vad vi alltid ville göra. För att slutföra "uppstigningen" av en helt ny upplevelse, släpper vi.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa, att låta våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner, då solnedgången ofta är en tid då du kan känna en växling av energin till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag. 

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och djup tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..