Respekt.

Respekt. Det är ordet för detta NU. Vi lär oss vad som krävs för att verkligen respekteras av andra, eftersom det är den grundläggande ingrediensen för allt medskapande som kommer. Och det innebär att lära sig att respektera oss själva först. Först då kan vi manifestera andras respekt.
 
Så länge vi väntar på att "en händelse" ska ske med oss till en ny verklighet, så kommer det inte att hända.
Så länge vi väntar på något utanför oss själva för vår räddning, kommer det inte att hända. Först när vi inte förväntar oss att en utomstående händelse ska förändra oss, utan vi fokuserar på vårt inre arbete, kommer det. Eftersom det inre driver det yttre, inte tvärtom.

Arrogant.

En vanlig ego-strategi för att få respekt från andra utav rädsla är att vara arrogant. Vi dömer andra, vi sätter stela gränser, vi hittar på regler och vi lägger på masker av "Mister vet-allt-redan" för att dölja vår känsla av ofullkomlighet och att inte vara tillräckligt bra. Detta ger oss en illusion att kontrollera situationen och inte behöva titta på våra rädslor. Vi bygger upp en fasad, bakom vilken vi gör oss mindre än de andra, vilket ger dem en illusion av att vara större och smartare. Vi älskar förövarens läge, när det blir för mycket. Men i slutändan försöker vi bara tillfredsställa vårt egobehov av uppmärksamhet och uppskattning utanför oss själva. Vi äventyrar vårt innersta väsen.

Behaga.

En annan vanlig ego-strategi är att spela behagaren. Vi ger bort oss själva, vi skyller på andra för vårt elände och har inga gränser alls. Genom att göra det rätt för alla andra och visa fullt engagemang på ett sätt som får alla att må bra, bär vi masken av en martyr, som är obevekligt upptagen med att göra alla lyckliga och läka världen och alla runt omkring sig, alla utom sig själv. Vi älskar offrets läge när det blir för mycket. Också bakom denna mask gör vi oss mindre än de andra, vilket ger dem en illusion av att vara medkännande. Men i slutändan försöker vi bara tillfredsställa vårt egobehov av uppmärksamhet och uppskattning utanför oss. Vi äventyrar vårt väsen.

Så vi ser att oavsett om vi är gärningsmannen eller offret - så är energifrekvenserna och behoven detsamma. Strategin att få dem uppfyllda ser bara annorlunda ut. Ingen av strategierna är framgångsrika, eftersom de alltid leder tillbaka till inre tomhet.
Så länge vi inte lär oss att uppfylla dessa behov inom oss själva, av oss själva, fortsätter vi att gå igenom dessa spiraler.
När vi äventyrar vårt väsen saboterar vi för oss själva.  
Låt allt som finns få vara där, och döm eller beskyll inte dig själv eller andra. Hitta perspektivet där du kan se syftet och känna tacksamheten för vad det försöker berätta för dig, och följ energi- impulsen, så kommer ditt system att visa dig vad du kan göra för att bearbeta upplevelsen.

Stolthet.

I det ögonblick som vi lär oss att respektera oss själva, och låt maskerna falla, vänder vi arrogans eller behagare till en hälsosam form av stolthet. Att vara stolt över oss själva från vårt hjärta utav Självrespekt och Självkärlek. Vi är helt förankrade i vårt väsen och kompromissar inte längre vårt innersta väsen. I stället för att skapa gränser ur rädsla sätter vi friska gränser ur kärlek. Vi äger våra saker och tar ansvar för våra egna energier och mönster. Det är stor skillnad på om vi stänger ner eller är öppna. Att vara öppen betyder att man accepterar vad som är utan att döma, lägga skuld eller förväntningar, och ändå vara tydliga med vad vi vill och önskar.
Vi skapar vår egen energibehållare och vår egen gyllene tråd av energi, som fungerar som en kompass för andra som kommer in i "vårt fält. "
Vi lär oss att formulera våra värderingar och vår personliga konstitution på alla olika områden i livet, oavsett om det är i vårt jobb, våra relationer, vår familj, vår hälsa eller vårt hem. Genom att vara väldigt tydlig och öppen om våra önskningar och önskemål ger vi andra möjlighet att göra ett val baserat på den information som tillhandahålls.
Det här har inget att göra med att skapa begränsande regler eller förordningar och det handlar inte om att ha några förväntningar mot någon. Det är inget annat än att skapa en hälsosam bas där vi skapar och medskapar med andra. Det är en inbjudan att följa med, så länge som du själv känner en samklang med den. När vi lär oss att vara väldigt tydliga med vår energibehållare och våra värderingar respekterar och värderar vi oss själva och vårt eget utrymme. Och det är grunden för att respekteras och värderas av andra.

Vi når nu en punkt där det inte längre är möjligt för oss att kompromissa oss själva, att göra oss små eller agera enligt andras förväntningar. Det blir helt enkelt allt för obehagligt och smärtsamt när vi gör det.

Vi lär oss att inte längre kompromissa oss själva och vårt innersta väsen. Och ju mer vi lär oss om hierakins rädslobaserade programmering, förvandlas vi till en ny kärleksbaserad unicitet som bygger på överflöd, förtroende och kärlek i nuet. När vi förstår detta skiftar vi naturligt till det ovillkorliga livet. Inga metoder, inga övningar, ingen meditation behövs. Livet blir en meditation när du är närvarande i nuet. Det blir utan strävan, enkelt.

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  Med kärlek och djup tacksamhet, Camilla