Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för att min vän hjälper mig genom kanalen som är skapad. Jag är tacksam för att min vän hjälper mig genom kanalen som är skapad.

17/5-2018
Dag 1 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol: - Kanal -

Kanal/Ledare: Ljuspelare, Andlig medvetenhet, hedervärd, starka rötter och övertygelser 
Kanalpersoner är de andliga väsen som skyddar och är det guidade ljuset för familj och hem. De är kompetenta talare som kommer att ta upp orsaker. Mycket hårda och analytiska, strävar dessa personer för att skapa fred, harmoni och ordning för alla sina relationer. De är välsignade med en stor skicklighet vid förhandlingar och vägledningar som väldigt ofta sätts på prov. Även om dessa personer inte behöver så mycket uppskattning, har många ett äktenskaps- eller affärsproblem på grund av oflexibla åsikter och höga förväntningar, vilket eroderar samhörigheten. Lärdomen för Kanal är att vara som en trädgårdsslang, inte ett stålrör.

Periodens symbol
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 1:  Enhet. Ett är början på allt, det första, hela och allt i ett. Ett är bestämd och självstyrd och ger ett bra tryck till vilket projekt de än är associerade med. 

Aspekter: Färg -  Röd, Riktning - Öst, Element - Eld.

Öst: Handlar om inspiration. "Vad är jag inspirerad att göra?"

Elementet Eld: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Livskraften själv och andens kraft. Eld representerar allt vi kallar Heligt. Eld är elementet som kan ändra formen av ALLA andra Element. Eld är inspirationen av att "veta" - tjänsten av alla våra andliga gåvor. Adresserar en situation som håller Sanningen i din andliga avsikt. Använd andliga verktyg och heliga ritualer för att ringa efter gudomlig intervention.

Dag 53 av 260

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Om du inte ser hur de relaterar till dagens energi, kanske det inte har hänt än. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration",och du kan se synkroniseringen i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Perioden Kanal i Mayakalendern.

Vi steg upp från Solens period där vi gjordes medvetna om människans gudomliga öde. Som ett erbjudande om kärlek till helheten fann vi att vi var värdiga att tjäna som en gudomlig agent för Skaparens kärlek. Vi fastställde förståelsen för vår högsta mening och syfte. En resa som vi gjorde i Skaparens Ljus, erbjöd oss vägen.

Kanal är en dagsymbol för familj och hem, centrum där Skaparens barn skulle växa. Symbolen illustrerar ett altare. Ovan är ljusets kanaler som når ner till Människan. Nedan finns bönemattorna där Människan knäböjer i ödmjukhet.

I vårt uppdrag att uppfylla ett vittne om ljus är nästa viktiga steg att skapa en öppen kanal för kommunikation med Skaparen. Vi inleddes som maya prästen av Solens period. Vårt första uppdrag är att bygga ett altare.
Kanalperioden är en cykel av nytt "Ljus." Den kommer att inspirera oss att skapa detta Ljuscentrum där Skaparens familj skulle samlas i fred och harmoni.

Perioden som startar med Kanal kommer leda oss till en uppstigning på 13 Orm. Genom gudomlig intervention kommer vi att röras av ljuset i vår ande som får "vårt blod att tala". Vi kommer alltså känna i kroppen med alla våra sinnen vad det gudomliga försöker förmedla till oss.

Tredje och fjärde månaden i Mayakalendern.

I Tzolk'ins skördecykel representerar 3: e och 4: e månaden processen av fröet som blir till en grodd. Liksom Tonerna 3 och 4 är 3: e och 4: e månaden cyklerna av rörelse och stabilitet. När vi når upp för att dra ljuset från gudomligheten, så kommer våra rötter att växa neråt för att förankras av en intention för förlåtelse.

Tzolkins fyra årstider.

Tzolk'ins 4 årstider är vardera 65 dagar. Varje säsong sägs vara "bevakad" av dagens symbol som ligger under dess färdigställande. 13 Orm är vårdnadshavaren för vår första säsong. Dagsymbolen som "tänder säkringen" av andlig kraft väntar vid vår nästa uppstigning. Ormen kommer att antända medvetandet av vår andliga identitet, genom en gåva för att "tydligt se".

När vi går in i den 4: e månaden på 9 Krokodil kommer vi att börja etablera ny stabilitet. Våra första riktiga löv börjar att bildas. Även om vi fortfarande kommer att vara en grodd, så ser vi att våra löv ser väldigt likadana ut som träden runt oss. När vi fullbordar vår första säsong av tillväxt, kommer ormen att erbjuda den första bilden av vad vi är avsedda att vara när vi har vuxit till full mognad.
Kanalperioden kommer att initiera en ande som kommer att fungera som grund för våra närmaste relationer. Perioden leder en omvandlingscykel som stabiliserar vårt förhållande till Skaparen, med varandra och med den naturliga världen.

Vi börjar om igen från högre mark.

På Ton 1 börjar vi igen i Enhet med Skaparen. Perioden sägs vara en bra tid att välsigna eller reparera vårt hem. Den ser fram emot framtiden för våra barns välbefinnande. Hem är där vi kan skapa ett arv av kärlek.

Kanal är det ljus som vi skulle bygga som grund och centrum för Hemmet. Ett altare inom erbjuder en kanal för ljus, liv och lycka. Perioden är hård och analytisk, med höga förväntningar i strävan att ge fred, harmoni och ordning till alla sina relationer, och påminner oss om att leda "som en trädgårdsslang och inte ett stålrör." Stänka kallt vatten är mer effektivt än ett slag i huvudet.

Perioden hjälper oss att se att "hur vi ses av världen" är inte lika viktigt som "hur vi ses hemma." Ofta är det hemma som vi tar kärleken för givet. Våra barn och deras barn kommer att minnas oss av den kärlek vi delade hemma.

Kanal kommer att inspirera våra förhandlingar, "som sannolikt kommer att bli testade." Den vädjar till oss för att vara diplomatiska och att tänka innan vi talar. Vi kommer att vägledas för att sätta ett exempel på ödmjukhet. Vi kan motiveras av symbolens höga förväntningar utan att påverka våra sätt på andra. De äldste sade, "Sikta inte på att imitera andra. De traditionella sätten är bevisade och värdiga verktyg. Använd dem för att hitta din egen väg. Skapa dina egna myter. "

Människor fick sin egen unika medvetenhet, perspektiv och talanger. Skaparen gjorde oss annorlunda för att uppleva de många sätt som vi som mänskliga skulle kunna uttrycka vår gudomliga identitet. Som det ledande ljuset för familjen mjukar Kanal upp våra hjärtan mot hemmet. Vi kan dra ljuset till andras unika talanger. Alla som skapar någonting är välsignade när det uppskattas.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa att låt våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner. Solnedgången är ofta en tid då du kan känna en växling av energi till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag.

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..