Maya Kalendern.

Jag är tacksam för att vara Människa, född i gudomligt medvetande. Jag är tacksam för att i Andens lika och motsatta reflektion, "Kan vi alltid gå hem" till andens rike. Jag är tacksam för att vara Människa, född i gudomligt medvetande. Jag är tacksam för att i Andens lika och motsatta reflektion, "Kan vi alltid gå hem" till andens rike.
19/3-2018
Dag 7 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol: - Jaguar -
Jaguar / IX: smygande, jordälskare, känslig, intelligent, mottaglig, tidlöshet, myndighet, shaman
Född med en djup kärlek till Moder Jord, är Jaguar eller Shaman direkt knuten till källan för all jordmagi.
De innehar en stor kraft av intellekt, styrka eller karaktär genom integritet. Jaguarens energi är kvinnlig i naturen och är den härskande anden av djungler, slätter och berg. Jaguarens ande bevarar Maya-templen och uppmanas att hjälpa såväl spirituellt som materiellt. Jaguar är också gud / gudinnan av tacksamhet. Tålamod som är född av styrka och skicklighet kan vända sig till ett snabbt beslut och handling. Både djärv och smidigt, attackerar jaguaren inte ofta direkt och kommunikationer från dem innehåller vanligtvis lite mystik. I avsaknad av integritet korrumperar jaguarens kraft och den blir en sökare efter rikedom och berömmelse.

Periodens symbol: Stjärna
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 7: Reflektera (begrundar erfarenhet, i ögonblicket, uppenbarelse, spridning)
Sju står som en spegel för att dela ljus och mörker och att reflektera allt som är och inte är. Sju är associerade med skapelsens källa och flödet av gudomlig vilja. Med en stor känsla av etik fastställer sjuan syftet med nuvarande och framtida mål.

Aspekter: Färg - Vit  (Förfinar), Riktning - Norr, Element - Luft.

Nord: Fokus på visdom, renhet, uppstigna mästare, återgå till oskuld

PEAKDAG, Balansering

Dag 254 av 260

Ton 7 är stället för balans på toppen av pyramiden. Numrmer 7 representerar "Som ovan, så nedan", "korrespondensprincipen." Detta andliga axiom (accepterade sanningen) var de bland 7 principer som Hermes Trismegistos undervisade i de antika mysterieskolorna, och har bevarats på Emerald Tavlor.
Principen parafraserades (använde andra ord för att klargöra) av Isaac Newton som: "Det som ligger nedan är som det som är ovan, och det som är ovan är som det som ligger nedan för att göra mirakler av en enda sak." 
Principen uttrycker en andlig Sanning att det alltid finns korrespondens mellan fenomenens lagar bland de olika "planen" av existens och liv. De 3 planen av existens definieras som fysiskt plan, mentalt plan och det andliga planet. "Miraklerna av en enda sak" är att den Ena sanningen gäller ALLA. Skapade från "samma vinstockar" är människans skapelser från gudomlig inspiration, och de är alla konstruktioner av en och samma medvetenhet, som sys från samma väv av sanning.

Drömmen om Stjärnperioden är en uppståndelse av gudomligt medvetande. Den leder en omvandling till en högre medvetenhet om vår gudomliga identitet, och vi guidas till en ny uppenbarelse av vår makt för att fullt ut engagera vår mänskliga potential.
Jaguar / IX är erkänt som Dagens Tecken på den Högsta Andliga Medvetenheten. Den är mystiker och shaman, form-förändraren som kan röra sig mellan världar till vilken tid och plats som helst, och är den mystiker som tror på kraften av EN. 
Levande sitt liv självständigt och nära till jorden, ser Jaguaren Moder Jord som källan till varje välsignelse. Jaguaren håller visionen av anden och hör Moder Jords hjärtslag, och pyramidens topp är bland de heliga platserna där jaguaren går in i osynlighet, existerande i Andes osynliga rike där människan existerar i ett enda medvetande av Skaparen.

Moderns slående hjärta är medvetenheten om en medkänsla. En mors hjärta slår med sina barns hjärtan. Som Människans Moder, och materian av vår egen Skapelse, känner hon vår glädje och lidande som sin egen. Moder Jord skapades av Skaparen, från tankarna om ett högre medvetande. Hon svarar i korrespondens med vår ande. Vår sång vibrerar som hennes sång och påverkar varje atom i skapelsen.
Jaguarens medvetenhet fastställer tron på enhet. Tron skapar jaguarens "tacksamma magi", och vi är tacksamma för saker som vi tror finns. Vår kraft i Anden ligger i Sanningen vi medvetet tror på.

Det mänskliga sinnets rike är skäl, och Människosinnet är analytikern, utan medvetenhet. Riket för "andens sinne" är medvetenhet, kopplad till ETT medvetande. Varje skapelse är född av medvetande.
För att någonting ska existera, föregick en medveten tanke manifestationen och formen i de fysiska världarna. När vi överger våra tankar och drömmar till en manifestation av gudomlig vilja, kommer allt vi skapar att anpassa sig till den gudomliga medvetenhetens sanning. Vi ser denna order i universum från mikro till makro, och Allt som är skapat speglar denna harmoni av samma gudomliga design.

På Tone 7 kommer det vi skapat i vår medvetenhet att balanseras i alla våra områden av existens. Som ett resultat av denna "balansering" kommer vår omvandling/transformation att börja, eftersom människans sinne kan se att sanningen för en ny värld är skapat från andens rike.
Ton 7 representerar pyramidens topp, och presenterar intentionen om reflektion. Det här är en dag för oss att se tillbaka på de tankar vi höll i den andliga medvetenhetens värld ... drömmen vi tänkte på i vår gudomliga fantasi.

Människan söker bevis på Anden från vetenskapen och all den kunskap som kan hämtas från Moder Jord. Jorden som skapades från sinnet av En, "Som ovan, så nedan." skapade ett universum i harmoni. Genom ljudet av Skaparens röst föddes allt-i-ett från samma vibration. Vi skapar var och en vår egen erfarenhetsvärld som ett uttryck för "En sång", ljudet från Universum (uni-vers). Vi är dragna av denna "Sång" till källan för vår medvetenhet. Vår sång är ljudet och rörelsen av Intention, genererad av våra högsta tankar.

Idag kommer den ansträngning vi tillämpade på medvetandet att balanseras av en sanning vi tror på. Tro öppnar en dörr till vad vi är kapabla att föreställa oss. Vi kan tro på vår makt att skapa vår verklighet. Vi står högst upp på en pyramid med det högsta perspektivet i alla riktningar. Vi kallas för att se vad vi har åstadkommit. Vi kommer inte se bevisen som en världslig förändring. Vi skapades inte för att förändra världen. Vi föddes för att omvandla vår uppfattning om den, genom andens medvetenhet.

Vi har tilldelats vingarna av Örnen och mänsklighetens lägre impuls är att flyga bort. 
Att Flyga är en gudomlig instinkt när den används i andens rike. När mänskligheten lider under, kan vi flyga ovanför i andens rike för att omvandla vår medvetenhet i det nedre.

På 7 Jaguar är vår avsikt att se förändringarna i vår uppfattning. Har en dröm om högre medvetenhet och förlåtelse förändrats hur vi ser på våra relationer? Kan vi föreställa oss hur en kärlekshandling initierar en kedjereaktion som når utöver den som har mottagit välsignelsen?
Stjärnan är kapabel att utföra mirakler av medvetandet, multiplicerat till överflöd av sanningen som vi tror på.

Beviset Människan söker genom vetenskap är en spegelreflektion av sanningen ovanför. Beviset av Sanningen uppnås inte i fysikens rike. Sanningen är känd av faktan i intentionen, och bevisas av det vi tror på. Precis som statistik, eller ett "magiskt trick", kan Människan arrangera det fysiska beviset för att "bevisa" vilken sanning som helst. Sanningen vi tror på, är sanningen vi vet i ett tillstånd av högre medvetenhet.

Mystiken av Newtons lag förföljdes för att den tänke bortom gränserna för styrd religiös doktrin. Alkemisterna var de som vände sig till vetenskapen för den gudomliga Andens Sanning, under skenet att de omvandlade lägre metaller till Guld. Moder Jord är källan till all mänsklig kunskap, och den invecklade korrespondensen av dess design reflekterar medvetandet som skapade det. Allt som är sant av skapelsen nedan, är sant i det övre. Newton delade upp Sanningen att gravitationen av det nedan balanseras av ett större drag av elektricitet från ovan.

För att reflektera över det mänskliga sinnets förmåga behövs endast 10% för att bearbeta analytiska tankar och styra människokroppen. De övriga 90% är tillgängliga för att bearbeta medvetandets högre tankar. Det betyder att våra mänskliga tankar går i full kapacitet på 10%. 10% är en återspegling av vårt mänskliga bidrag till medvetande, en ansträngning av skäl och vilja. Vårt andliga medvetande kan köra med full kapacitet på 90%. Genom att Balansera de olika världarna genom sin fulla kapacitet, skulle våra högsta tankar om medvetenhet multipliceras med överflöd.


Källa: Ian Lungold