Din dagligaMayakalender.

Jag är tacksam för gåvan att kunna stå stadigt på min egen sanning och i min egen integritet. Jag är tacksam för gåvan att kunna stå stadigt på min egen sanning och i min egen integritet.

27/11 -2018
Dag 13 av 13 i Mayakalendern.

- Hjort -
Fredlig, generös, kooperativ, shaman, healer, fullbordande. 

Hjort/Manik är ett spirituellt verktyg, och tystnad är en andlig upplevelse för Hjort, för hjortlivet är en pilgrimsfärd. Hjort är dominerande personer som försvarar folket och kommer att göra uppoffringar för andra. Hjortens ande upprätthåller de fyra riktningarnas pelare, och med kraften som är inneboende i nummer fyra trycker Hjort bort dåliga influenser eller negativa energier. Färdighet och kvalitet i arbetet är mycket viktigt för hjortar. De presenteras med verktyg för varje uppgift i livet och det är med dessa de kan stiga ovanför begränsningar. Hjort har en vana att behålla alla verktyg som någonsin använts. Detta leder till oreda och obeslutsamhet, förlust och att förhala saker. När de konfronteras med löften som inte hålls, blir hjort envis, manipulerande och undvikande.

Periodens symbol: Örn
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 13: Uppstigning (Stiger till nästa nivå för transformation; fullbordan; Frukt)
Tretton hjälper oss att gå till nästa högre steg, driver oss för att pröva något nytt eller försöka igen. Trettons energi tar oss över nästa berg bara för att se vad som finns där efter. Tretton bär den senaste framgången till den senaste ansträngningen. Tretton är ett nummer som är associerat med de uppstigna mästarna, skapelsen, utvidgningen och manifestationen.

Aspekter: Färg - Blå  (Transformerar), Riktning - Väst, Element - Vatten.

Väst: Handlar om livets okända. "Hur känner jag för någonting som pågår? Var föreslår min rädsla att det finns ett behov av en högre urskiljning?

Elementet Vatten: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Helande, Rening, Andens Dop. Vatten är det element som håller Andens eter. Vatten uppmuntrar att gå med flödet och ta emot Andens nedstigande ljus.

Dag 247 av 260.

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Om du inte ser hur de relaterar till dagens energi, kanske det inte har hänt än. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration",och du kan se synkroniseringen i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Det finns inget verkligt misslyckande.

De äldste säger att allt vill ses och erkännas. För alla våra misstag och begränsningar, drömmer människan om att ses i sitt högsta ljus.

Idag ges vi den här gåvan från den Gudomliga Främsta Skaparen. Vi ses för varje personlig ansträngning som vi gjorde i själva omvandlingen. Vi skapades för att drömma om våra högsta förväntningar, så vi kunde fira att allt vi kunde ge var för kärlekens skull. Gränserna vi nådde hände för att vi är mänskliga, och fortfarande lär oss att använda vår medvetenhet. Det fanns inget verkligt "misslyckande". Genom att hålla Intentionen, gav vi allt vi kunde ge.

13 Hjort återspeglar den Betydelse och det Syfte varför vi skapades. Vi var avsedda för ett förhållande med allt som är, och att expandera till ett tillstånd av integrering.
När det mänskligt instrument projicerar tacksamhet till den Universella Entiteten, oberoende av omständighet eller tillstånd, blir livet alltmer stödjande vid öppnandet av det mänskliga instrumentet för att aktivera dess Källkoder och leva livet inom ramen för syntesmodellen av uttryck. 

Syntesmodellen innebär att plockar det bästa från "två världar". Vi behöver hjälpa varandra utan att för den skull göra oss beroende av varandra. Det är viktigt att alla människor får känna att de står på egna ben i sin egen kraft och integritet, men ändå samtidigt kunna hjälpa och bli hjälpta en bit på vägen utan att störa den viktigaste relationen, nämligen den mellan din Ande/Entitet och den Universella Entiteten.

Tiden är den enda faktorn som förvränger denna annars klara koppling mellan individen och den Universella Entiteten. Tiden ingriper och skapar fickor av förtvivlan, hopplöshet och övergivenhet. Det är dock dessa "fickor" som ofta aktiverar Entitetens Källkoder och skapar ett mer intimt och harmoniskt förhållande till den Universella Entiteten. Tid etablerar separation av erfarenhet och detta skapar tvivel i det Universella Entitetens system av rättvisa och övergripande syfte. Detta skapar i sin tur rädsla för att Universum inte är en spegel utan snarare en kaotisk, nyckfull energi.

Kraften av attraktion.

Hjorten demonstrerar kraften av attraktion. Vår medvetenhet av Främsta Skaparen är bortom mänsklig förståelse. Vi kan aldrig förklara varför vi upplever det vi upplever eller övertyga någon annan om vår egen Förståelse om Sanningen. Vår Sanning kommer att tala för sig själv, genom demonstrationen av att leva livet genom ett perspektiv av gudomligt överflöd. Genom att leva här och nu, tillsammans med allt som är, visar Anden vägen till min Manifestation av Kärlek.

Hjortens hjärta är fri från rädsla och känner till den högre jorden där den står. I vår vaksamma medvetenhet behöver vi inte försvara vår sanning. Vi behöver inte få andra att tro eller gå med. De kommer att dras med av en demonstration.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa, att låta våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner, då solnedgången ofta är en tid då du kan känna en växling av energin till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag. 

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och djup tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..