Din dagligaMayakalender.

25/3-2018
Dag 13 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Sol -
Visdom, styrka, kärleksfull, hängiven, beständig, upplysande.
Förfädernas dag och kopplingen till deras vägledning. Solens gudomliga ansikte - herre, musiker, sångare, dansare och marksman. Solar är konstnärliga, heroiska idrottare, visionärer med klokt omdöme som leder och försvarar folket. Så mycket förväntas av dem ifrån sig själva och av andra människor att ouppfyllda förväntningar är en visshet. En ackumulering av dessa besvikelser kan leda Sol att undvika ansvar, inte acceptera korrigeringar och till och med bygga motstånd och förakt mot andra. Solar bör förenkla sina liv för att åter igen kunna stiga och lysa med ovillkorlig kärlek.

Periodens symbol: Stjärna
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 13: Uppstigning (Stiger till nästa nivå för transformation; fullbordan; Frukt)
Tretton hjälper oss att gå till nästa högre steg, driver oss för att pröva något nytt eller försöka igen. Trettons energi tar oss över nästa berg bara för att se vad som finns där efter. Tretton bär den senaste framgången till den senaste ansträngningen. Tretton är ett nummer som är associerat med de uppstigna mästarna, skapelsen, utvidgningen och manifestationen.

Aspekter: Färg - Gul (Fullbordar), Riktning - Syd, Element - Jord.

Syd: Fokusera på relationerna till varandra och Jorden.

13 Sol markerar vår uppstigning till en högre medvetenhet. En högre andlig identitet föddes av uppenbarelsen av en gudomlig inspiration och människans vilja att välja den heliga avsikten.

13 är numret av gudomlighet, och den bär korrespondensens kraft med Skaparen. 
13 representerar en avsikt av kollektiv medvetenhet med den ena högsta skaparen, och symboliserar gudomligheten i valet att vara En.

Sol är den Högsta Skaparen som är medveten om kollektivets visdom. Genom Sol är vi också kopplade till de uppstigna som steg upp över sin mänskliga natur för att bli identifierade som gudomligheter.

13 Sol fullbordar en uppstigning till vår egen gudomliga medvetenhet, i det mänskliga valet för att söka ett gudomligt förhållande. Cherokee´s dagsymbol, blomman, representerar blommans ansikten som följer solen. Så vi dras mot ljuset, och varän solen vilar, så finner vi det ljusaste ljuset på det som var dolt i skuggorna liksom det som var gömt rakt framför våra ögon.

Portaldag på ton 13.
Element av eter. Portaldagar förstorar våra eteriska upplevelse, förtunnar slöjan till andliga dimensioner och lyfter medvetandet i våra andliga gåvor att veta. En portal förstorar vår anslutning till skaparen och de uppstigna mästarnas kollektiva visdom. Vi är på den högsta positionen för att känna den Enda Skaparens medvetenhet och människans medvetenhet, som frukten av en gudomlig Ande.

Nummer 1313.
Den 13:e tonen i 13:e månaden skapar Mästarnummret 1313. 
Nummer 1313 består av attribut och vibrationer av nummer 3 och nummer 1, som visas två gånger och förstärker deras influenser. Nummer 1 hänför sig till vårt initiativ och kraften i att tro och skapa egna erfarenheter. Nummer 3 är förhållandet mellan den gudomliga treenigheten. Tillsammans symboliserar de vår enhet i en gudomlig anslutning. 1313 är ett gudomligt tecken på att vi är omgivna av de uppstigna mästarna, änglarna och de himmelska värdarna. Nummer 1313 fördubblar och förstärker en uppenbarelse av treenighetens gudomliga kraft.
Den underliggande gudomliga treenigheten är förhållandet mellan Skaparen, Människan och vår Helige Ande. Den Högsta Skaparen upprätthåller och jämställer förhållandet med vår jordiska identitetens två sidor. En gudomlig treenighet finns också i andens rike med två sidor av vårt gudomliga själv.

Sol och Krokodil är alfa och omega, början och slutar på arkeyperna av Tzolk'ins 13 månader. Sol är den gudomliga maskulina, som håller gåvorna av anledning, initiative och makten av viljan. Krokodil är den gudomliga kvinnliga, som håller uppenbarelsens gåva för den högsta tillämpningen av gudomlig inspiration. När vi arbetar i balans och harmoni, engagerar vi Guds treenighet av gudomliga andar.

Sol är en symbol för en Högsta Skapare och medvetandet av all visdom. I vårt högsta medvetandetillstånd är vi ett som arbetar med hela Skaparens sinne.
13 Sol är en dag av vår högsta uppenbarelse om vårt själv. Vi kan identifiera gudomligheten inom vårt eget, och vår gudomliga Ande är i perfekt balans. 
Genom medvetenhet håller vi geniets makt som en mottagare av inspiration, som har möjliggjorts genom den högsta visdomens applicering . Vi föddes genom den gudomliga kvinnliga, som delade ljuset för vår riktning - kartan med ett "X" för att markera platsen. Den gudomliga maskulin gav oss "Y" ... en anledning som skulle inspirera vår passion och vilja.

Sol känner till alla anledningar varför människan var tänkt att hålla medvetenheten. Vårt medvetande är den kollektiva källan av all vår andliga kraft. Vår mänskliga medvetenhet är den mest värdefulla gåva vi håller för att skapa vår egen verklighet. Det finns en anledning till medvetenhet bortom uppgiften om mänsklighetens förlåtelse. Vårt medvetande är det enda sättet vi kan hålla auktoriteten av vem vi är.

Värdslig kraft
Världen har visat oss sanningen att människor som bara håller intentionerna om världslig kraft, har också utvecklats till en medvetenhet om mänsklig medvetenhet. Dagens stora förmögenheter används på forskning av kognitiv intelligens och motivationen från vårt omedvetna själv. Genom medveten tanke kunde vi urskilja bristen på helig avsikt genom det faktum att anledningen till forskningen inte är investerad som en fördel för utbildning. Den mänskliga avsikten att veta hur en människa tycker är inte en motivation för att hjälpa helheten att förvärva visdom. Människans kunskap om medvetenhet har tillämpats för att utnyttja människans medvetslöshet.
Sol kan erbjuda oss en uppenbarelse av vår medvetna kraft. Genom medvetenhet ser vi genom illusioner av rädsla. Rädsla har ingen kraft över upplysta tankar. Genom Solens inspiration kan vi inse att vår högsta orsak till medvetenhet är att hålla fast vid vår andliga identitetens auktoritet. Skaparens medvetenhet är vår mänskliga själs räddning och vår andes liv.
Rädsla och illusion är makten i världens tyngdkraft, som investerar en förmögenhet för att hålla oss nere. Genom våra högre tankar om medvetenhet har vi vunnit visdom, Totem ugglan, som ser vad andra inte kan se. Vi har sett i världen, de längder som människan kommer att gå för att uppta våra medvetna tankar som medel för att hålla oss för upptagna för att kunna gå innåt.

Mayans förutsägelser om den mänskliga transformationen är en stegad pyramid som illustrerar utvecklingen av mänskligt medvetande. Med varje steg utvecklas vi till ett högre medvetande om våra omedvetna val. Bara i vår gudomliga naturs medvetenhet, kommer vi någonsin att kunna urskilja lösningen för att ge upp att leva vårt liv efter världens orsaker. Maya förutspådde, att en dag skulle det finnas så många föreställningar om "sanningen", att det skulle överstiga vårt mänskliga sinne av resonemang.

Intuition och telepati.
Detta är den acceleration vi upplever nu. Det finns så mycket att tänka på, och det finns inte tillräckligt med tid att urskilja sanningen genom resonemang.
Mayan förutspådde att människan skulle utvecklas bortom anledning/resonera. Genom högre medvetenhet använder vi oss av "direkturskiljning" genom intuition och telepati. Vi skulle utvecklas tillräckligt för att tro på vår egna magkänsla utan att slösa bort tid på att leta efter bevis på Sanningen. Vi skulle veta sanningen.

Idag mottar vi det högsta ljusets belysning, och Sol är den symbol som illustrerar den Identitet vi är dragna till att bli. Genom att identifiera oss som en gudomlig ande, Skaparens förstfödda, kommer vi naturligtvis att se upp till våra gudomliga föräldrar och bli dragna och inspirerade att följa deras sätt.
Det här är en dag att fira. Vi anländer till Högre marken där högre horisonter nu är i sikte, och Sol meddelar oss via en portal som förstorar ljudet av Skaparens uppmuntran. Sol delar viljan att flytta framåt igen, i ett högre medvetandetillstånd som passar in i vår andliga rustning med viljan att använda den visdom vi har lärt oss. Sol ger oss ett nytt ljus för att möta det okända, och en ny passion för att ge upp en väg av mörker, och vi tillämpar medvetenheten för att hitta vår riktning genom att följa solens ljus.

Källa: Ian Xel Lungold