Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för de obegränsade upplevelserna av kärlek som Moder Jord delar genom hennes skönheten. Jag är tacksam för de obegränsade upplevelserna av kärlek som Moder Jord delar genom hennes skönheten.

5/10-2018
Dag 12 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol: - Jaguar -
Jaguar / IX: smygande, jordälskare, känslig, intelligent, mottaglig, tidlöshet, myndighet, shaman. Född med en djup kärlek till Moder Jord, är Jaguar eller Shaman direkt knuten till källan för all jordmagi. De innehar en stor kraft av intellekt, styrka eller karaktär genom integritet. Jaguarens energi är kvinnlig i naturen och är den härskande anden av djungler, slätter och berg. Jaguarens ande bevarar Maya-templen och uppmanas att hjälpa såväl spirituellt som materiellt. Jaguar är också gud / gudinnan av tacksamhet. Tålamod som är född av styrka och skicklighet kan vända sig till ett snabbt beslut och handling. Både djärv och smidigt, attackerar jaguaren inte ofta direkt och kommunikationer från dem innehåller vanligtvis lite mystik. I avsaknad av integritet korrumperar jaguarens kraft och den blir en sökare efter rikedom och berömmelse.

Periodens symbol: Natt/Hjärta
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 12: Förstå (Transformation / sanning sätter in, förståelse)
Tolv är en gåva med stor kapacitet för retrospektion. Det är denna förmåga som gör det möjligt för tolv att sätta ihop icke associerade delar till en (ny) fungerande helhet. Tolvans energi är den som presenterar en ny del av föstådd information eller ackumulerad erfarenhet som ska tillämpas.
Aspekter: Färg, Gul (Kompletterar); Riktning-Syd, Element-Jord
Öst: Fokus på början, inspiration, nytt liv, ljus. Handlar om inspiration. "Vad är jag inspirerad att göra?"

Aspekter: Färg - Vit  (Förfinar), Riktning - Norr, Element - Luft.

Nord: Handlar om att lära av erfarenheter, de uppstigna mästarnas och de kollektiva visdomarnas plats.
Vad har jag lärt mig av tidigare erfarenheter? Vad skulle de äldre säga att jag skulle göra?

Elementet Luft: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Andens andetag och livets andning. Luft är en helande kraft som kan styras inuti. Vind kallar oss till Helig andedräkt och uppmuntrar oss att lyssna på Skaparens röst. Som elementet av sinnet uppmuntrar Luft oss att använda vårt Intellekt och söka Visa råd. Luft handlar om utbetalning av kommunikation.

Dag 194 av 260

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Om du inte ser hur de relaterar till dagens energi, kanske det inte har hänt än. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration",och du kan se synkronisiteten i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Vi  har samma magiska krafter som Moder Jord.

Jaguar känner sin enhet med Moder Jord och kommer ihåg att varje levande sak är gjord av henne och håller samma magiska krafter av liv. Precis som vårt liv var uppväckts från henne, så kan ett nytt liv födas genom vårt mänskliga medvetande.

Jaguaren älskar vattnet och ser sin egen reflektion som sin närvaro i andens rike samtidigt som den är i det fysiska riket. Jaguar skapar från Andens magiska rike, där den kan gå till alla platser som den inte fysiskt kan nå på jorden. Markerad som gudomlig av Skaparen, kan vi skicka iväg vår Jaguar för att markera dess territorium på vilken plats och tid som helst. Jaguar är formförändraren och 
tidsresenären, och väntar redan vid vårt gudomliga ödes altare och ser oss där i ljusets fullständiga ljus.

Vår visdom flyttar från huvudet till hjärtat.

Ton 12 för med sig intentionen av förståelse. Ton 12 är den dag vi förstår Betydelsen och syftet med vår erfarenhet, eftersom Visdom flyttar från huvudet till hjärtat.

Perioden av Natt/Hjärta ledde en resa genom våra drömmar och mörkret av rädslan att de aldrig kunde bli sanna. Genom att ansluta vår medvetenhet till våra omedvetna tankar, lyfte Natten vår medvetenhet till mänsklighetens brutna drömmar. 
Själv har jag idag skrivit två A4- sidor med alla svärord jag kan. Jag har klagat, varit förbannad och frustrerad när jag ser hur mina drömmar väntar på sig. Det bästa vi kan göra den här perioden är att låta allting få finnas. Vi är kännande varelser, och så länge vi är autentiska i våra känslor, så finns hjälpen där. <3

Vi utbildadas just nu så våra mänskliga ögon kan se ljuset som alltid skiner vägen till vårt gudomliga öde från början till slutet. Vårt ljus är Främste Skaparens eviga kärlek. När vi väl inser att vi är barn födda av en gudomlig Skapare, kommer vi att veta att ett ljus alltid kommer skina vår väg hem.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa, att låta våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner, då solnedgången ofta är en tid då du kan känna en växling av energin till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag. 

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..