Din dagligaMayakalender.

Må vi gå vidare med ett syfte att skapa, som använder vår gåva av medvetenhet, för att stiga ur askan i ett liv som vi aldrig valde för oss själva. Må vi gå vidare med ett syfte att skapa, som använder vår gåva av medvetenhet, för att stiga ur askan i ett liv som vi aldrig valde för oss själva.
17/11-2018
Dag 3 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Jord -
Altruistisk, rationell, kontroversiell, navigator, kopplad till naturen.
Jordens trädgårdsmästare. Djupgående synkroniska kopplingar till jordens naturliga cykler och energier ger kraften i skapelser och minnen från antiken. Jordpersoner hjälper till att skingra dåliga avsikter, vanor och idéer. Detta gör dem till mycket goda rådgivare och mästare av all konst. Flitiga och intelligenta, strävar jordpersoner efter att få ett naturligt flöde till alla aspekter av livet. Genom att vara kopplad till naturens dynamiska krafter behöver jordens personer mycket frihet för att underlätta deras uttryck för migration eller sändning av fjärrkommunikation som valar, elefanter, fåglar och många andra varelser. Ibland är jordens känsliga känslor upprörda, vilket resulterar i en jordbävning av känslor, och även vulkaniskt humör.

Periodens symbol: Örn
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 3: Handling. (rörelse/kommunikation) Åtgärd.
Ton tre är grundläggande rörelse och kommunikation som börjar som en vibration. Treans energi är mycket vältalande i alla typer av självuttryck. Kommunikation är hur tre etablerar en punkt för överenskommelse mellan vilken punkt "A" och vilken som helst punkt "B". Tre personer är rytmiska mot kärnan och är ofta rastlösa, eftersom rörelse är deras natur. Genom att arbeta nära med Treans energi, blir varje person mer kapabel att förutse rörelser av alla slag.

Aspekter: Färg - Röd (initierar), Riktning - Öst, Element - Eld

Öst: Handlar om inspiration. "Vad är jag inspirerad att göra?"

Element Eld: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Livskraften själv och andens kraft. Eld representerar allt vi kallar Heligt, och är elementet som kan ändra formen av ALLA andra Element. Eld är inspirationen av att "veta" - tjänsten av alla våra andliga gåvor. Eld adresserar en situation som håller Sanningen i din andliga intention. Använd andliga verktyg och heliga ritualer för att kalla på gudomlig intervention.

Dag 237 av 260.

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Om du inte ser hur de relaterar till dagens energi, kanske det inte har hänt än. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration", och du kan se synkronisiteter i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Varje dag erbjuder sin egen nya början.

Ollin symbol, med Kínich Ahaus ansikte. Ollin symbol, med Kínich Ahaus ansikte.

Jorden är Moder Jords dagsymbol, de armar som håller oss i den gudomliga kärleken av harmoni och jämlikhet. Vår gudomliga mor älskar oss alla. Som den enda källan till allt vi kunde veta om den här gudomliga skapelsen, var varje mänsklig ande välsignad med samma obegränsade möjligheter att vara.

Jorden är ett tecken på gudomlig rörelse riktad av något större än vårt själv. Skaparens gåva från Moder Jord var rörelsen som skapade tid genom vilken vi kunde se och urskilja den dynamiska upplevelsen av Mörk som omvandlas till Ljus. Genom Moder Jords rörelse kunde mänskligheten se soluppgången och veta att varje dag erbjöd sin egen nya början. Varje dag i vårt liv erbjuder ett nytt tillfälle att starta en skapelse som börjar och slutar med ovillkorlig kärlek. Tiden låter människan se sanningen att vi är skapare, och en i en gudomlig rörelse som kan göra våra drömmar sanna.


Idag förstärks kraften i vår rörelse då Ton 3 och Jorden delar samma Intention. Cherokee´s dagsymbol, Heron, lever hela sitt liv i en rörelse av migration, och går alltid vidare till en nästa möjlighet. Aztec Ollin, symbolen som ligger i centrum av Aztec-stenkalendern, betyder helt enkelt rörelse - som markerar 20 gudomliga rörelser av Allt-i-Ett. Ansiktet i mitten är K'inich Ahau, som definierar Solen av aspekten av gudomlig belysning.

Ollin kommer med vägledningen att det här är en "lycklig" dag för den "aktiva principen" och "otur" för den "passiva principen." Det här är inte en dag att "gå" med influenser utanför vårt eget, utan en dag att röra oss i vår egen avsikt med hela vårt hjärta. Ollin sägs erbjuda gåvan att se vad vi håller på att bli.

Direktflyg eller?

Örnens period lär oss att flyga på andens vingar. Precis som Örnen behöver vi inte räkna ut vägen. Vi behöver inte räkna ut några detaljer för resan. Vi behöver bara fokusera på en dröm om gudomlig intention för att vinden av öst ska bära oss dit. Detta är det som Örnen uppmuntrar oss att göra. Att sikta mot vårt högsta hopp och våra högsta ambitioner, och tro på den Gudomliga vinden under våra vingar. Vår Intention av tro, kan vara att oavsett var denna vind bär oss, är varje upplevelse avsedd som "på väg" till vår gudomliga skapelse av en dröm som hålls i vårt hjärta.

Skaparen vet alltid vad vi behöver och när vi behöver det. Jorden väcker vår medvetenhet mot Moder Jords rörelse som styrdes från ovan, så att vi alltid skulle hamna i ljuset. Skaparen ser frukterna av våra gudomliga avsikter på vinstocken. Vi är upphöjda av Örnen för att se jorden, som Skaparen kan se den. Skaparens andetag, som strömmar i samma riktning som anden i vår egen skapelse, genererar höjden för en jämn högre vy av vår framtida dröm. Med medvetandet att acceptera allt som är, är vi beredda att flyga på en direkt väg utan några hinder från punkt A till punkt B.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa, att låta våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner, då solnedgången ofta är en tid då du kan känna en växling av energin till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag. 

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och djup tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..