Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för att Skaparen alltid gör vägen mycket lättare än människan kan föreställa sig. Jag är tacksam för att Skaparen alltid gör vägen mycket lättare än människan kan föreställa sig.

11/6-2018
Dag 13 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Flinta -
Reflekterar sanningen, kompromissa, ger ordning och balans, oändlighet.
Verklighetens spegel. Som en imponerande Flinta är dessa personer de gudomliga gnistorna av intelligens. Flinta är medfödda förmågor som används för att urskilja känslor från fakta. Flintpersoner står oförtröttliga för att skydda, försvara eller bota andra genom personlig uppoffring. Genom att modigt sväva sanningens svärd skärs falskhet bort. Det sägs att de kan få information om interpersonella problem eller onda intriger av andra genom att reflektera i en obsidian spegel. Deras tapperhet som sanningskrigare måste vara oklanderlig, annars kommer de att uppleva lidande av olyckor, missförstånd och skvaller.

Periodens symbol: Transformation
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 13: Uppstigning (Stiger till nästa nivå för transformation; fullbordan; Frukt)
Tretton hjälper oss att gå till nästa högre steg, driver oss för att pröva något nytt eller försöka igen. Trettons energi tar oss över nästa berg bara för att se vad som finns där efter. Tretton bär den senaste framgången till den senaste ansträngningen. Tretton är ett nummer som är associerat med de uppstigna mästarna, skapelsen, utvidgningen och manifestationen.

Aspekter: Färg - Vit (Förfinar), Riktning - Nord, Element - Luft

Nord: Handlar om att lära av erfarenheter, de uppstigna mästarnas och kollektiva visdomarnas plats. "Vad har jag lärt mig av tidigare erfarenheter? Vad skulle de äldre säga att jag skulle göra?

Element Luft: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Andens andetag och livets andning. Luft är en helande kraft som kan styras inuti. Vind kallar oss till Helig andedräkt och uppmuntrar oss att lyssna på Skaparens röst. Som elementet av sinnet uppmuntrar Luft oss att använda vårt Intellekt och söka Visa råd. Luft handlar om utbetalning av kommunikation.

Håll gärna koll på tankarna
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration", och du kan se synkronisiteter i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Dag 78 av 260.

Födelsen av en ny och högre medvetenhet.

På Ton 13 uppstiger vi till ett högre medvetenhetstillstånd. Vi har slutfört en omvandling som förskjutit vårt perspektiv. Perioden av Transformation förvandlade det sätt vi upplever vårt förhållande till Skaparen på. Den profeterade en stort livsförändring och delade sin gåva av klarseende,(clairvoyance) så att vi kunde hålla en vision av framtiden. I en cykel av "mörker" applicerade vi en intention av gemenskap med Skaparen och ett försök av ödmjukhet. Genom att motverka vår egen mänskliga natur, istället för att försöka vara den första och bästa, satte vi oss frivilligt sist, för intresset av helheten. Transformation väckte vår medvetenhet om en Sanning att kaos är tecknet på en förändring i framtiden. För att en ny ande ska bli född måste vi dö till en gammal tankegång. Vår uppstigning är födelsen av en ny och högre medvetenhet.

Den andliga gåvan av klarseende hjälper oss urskilja.

Flinta är Sanningens Dagsymbol som skär till hjärtat. Framför allt avser Flinta alltid att få en viktig sak framförd. Det här är en uppenbarelsedag som förvandlar vår sanningen.

Dagen idag kan hjälpa oss att se klart vad vi har stigit till, och kan klargöra den visdom som Transformation tänkte för oss att förstå, om vårt förhållande till Skaparen.
Den förde med sig gåvan av klarseende (clairvoyance), gåvan att se sanningen i framtiden. Vi lärde oss att lita på vår gudomliga medvetenhet. Beroende på mänskliga ögon verkar våra förändringar mycket mindre än de verkligen är. Ett skifte på 1 grad ger oss en ny destination över tiden. Vi flyttas i olika många grader med varje period. Vissa perioder jobbar mer än andra, men vi rör oss hela tiden mot vår gudomliga intention.

Kanal var en uppsättning inspiration och ljus, och Transformation en uppsättning "mörker" och tillämpning för mänsklig förståelse. Tillsammans hjälpte de oss att uppnå minst två grader av omvandling. För att få perspektiv på var små förändringar kan leda oss så förläng din arm och peka på en stjärna med ditt lillfinger. Fingerns bredd är ett astronomisk mått på en grad. Flytta din arm med två grader (två gånger bredden på ditt finger) och se den nya destinationen du pekar på. Varje grad av omvandling garanterar en större livsförändring i vår framtid.

Vår uppstigning på 13 Flinta är en uppenbarelse av personlig sanning som möjliggjordes av gudomligt medvetande. 13 är antalet effekter, kraften vi håller genom rituell och helig ceremoni för att uppmana Skaparen att ingripa i våra mänskliga angelägenheter.
Detta är en viktig dag för att inse sanningen för vår egen andliga medvetenhet. Din sanning för din upplevelse är viktigare än vad jag någonsin kan dela med mig.

Det här är en dag för att fira vår egen prestation i urskiljningen genom gudomlig medvetenhet.

Hur upplevde du den "mjuka handen" av Transformation?
Vilka illusioner har Transformation svept bort från ditt liv?
Hur kommer du börja igen, från ett högre perspektiv?

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa att låt våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner. Solnedgången är ofta en tid då du kan känna en växling av energi till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag.

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..