Polaritet.

Det finns en naturlig polarisering på Jorden.
Olika sidor av samma mynt. Varmt kan inte existera utan kallt, glad utan sorg, upp utan ner, mörker utan ljus o.s.v.

När vi finner oss ibland kastandes fram och tillbaka mellan två ytteligheter, kan det kännas som att vi är separerade från helheten. Men vi är aldrig separerade från helheten. Vi upplever just nu ena sidan av myntet, för att tillsammans med den andra sidan, kunna skapa en samlad integrerad erfarenhet.

Om vi översätter den till en metafor skulle vi kunna säga att, utan att ha upplevt både alldeles för kallt och varmt vatten, vet vi inte vilken temperatur som ger ett härligt balanserat bad.

Separation.

Polariteten finns där för att vi ska kunna urskilja och se våra val. Varje val vi gör, medvetet eller omedvetet, låter oss få uppleva vad det valet innebär. Och alla dessa upplevelser är lika viktiga i att hjälpa oss att åter igen minnas att det inte finns någon separation.