Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för gåvan att veta sanningen när vi hör den. Jag är tacksam att vi kan lära oss att Sanningen är något vi aldrig behöver frukta. Jag är tacksam för gåvan att veta sanningen när vi hör den. Jag är tacksam att vi kan lära oss att Sanningen är något vi aldrig behöver frukta.

19/9-2018
Dag 9 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Flinta -
Reflekterar sanningen, kompromissa, ger ordning och balans, oändlighet.
Verklighetens spegel. Som en imponerande Flinta är dessa personer de gudomliga gnistorna av intelligens. Flinta är medfödda förmågor som används för att urskilja känslor från fakta. Flintpersoner står oförtröttliga för att skydda, försvara eller bota andra genom personlig uppoffring. Genom att modigt sväva sanningens svärd skärs falskhet bort. Det sägs att de kan få information om interpersonella problem eller onda intriger av andra genom att reflektera i en obsidian spegel. Deras tapperhet som sanningskrigare måste vara oklanderlig, annars kommer de att uppleva lidande av olyckor, missförstånd och skvaller.

Periodens symbol: Hund
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 9: Tålamod (Söker ett bredare perspektiv, knoppande, frambringa nytt liv)
Nians energi är att få ett bättre perspektiv på den större bilden. Med Nians energi börjar planer eller mönster att slutföras. Nio kräver tålamod och uthållighet som finns i den större bilden, annars finns det stort lidande av bristen på insikt. Slutförandet av handlingscykler är avgörande för Nio.

Aspekter: Färg - Vit (Förfinar), Riktning - Nord, Element - Luft

Nord: Handlar om att lära av erfarenheter, de uppstigna mästarnas och kollektiva visdomarnas plats. "Vad har jag lärt mig av tidigare erfarenheter? Vad skulle de äldre säga att jag skulle göra?

Element Luft: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Andens andetag och livets andning. Luft är en helande kraft som kan styras inuti. Vind kallar oss till Helig andedräkt och uppmuntrar oss att lyssna på Skaparens röst. Som elementet av sinnet uppmuntrar Luft oss att använda vårt Intellekt och söka Visa råd. Luft handlar om utbetalning av kommunikation.

Håll gärna koll på tankarna
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration", och du kan se synkronisiteter i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Dag 178 av 260.

Vår egenSanning, är den vi står på.

Flinta strålar stjärnstrålar av sanning till jorden som ett kristallsvärd som kastas ner längs en väg med blixten, och för saker till sin spets för en ny början.

Ton 9 rymmer Transformationens högsta energi. Genom en intention av tålamod guidas vi av en gåva av retrospektion för att se den större bilden. Ton 9 varnar för att det kan bli lidande för brist på tålamod i förståelse. Slutförandet är viktigt för numret 9. 9 är allt-i-ett som utgör noll, Omega.

Sanningen befriar oss.

Flinta presenterar en oväntad Sanning av något som har blivit dolt eller täckt. Flinta sägs presentera frestelsen att handla ur karaktär. Men det som är uppenbart är den dolda sanningen. Sanningen som kommer att slutföra omvandlingen av hundens period, och kommer att lyfta vårt perspektiv på Kärlek.

Flintakniven var det heliga föremålet som skar till hjärtat. Flinta skär genom en illusion som står i vägen för vår erfarenhet av ovillkorlig kärlek. Den är också känd som spegeln, som symboliserar obsidian spegeln som återger en perfekt reflektion av dold sanning.

Det är svårt att förutsäga vad dess Sanning kan vara, men vi kan vara säkra på att den kommer att dela inblicken i "hur Sanningen känns." Dess Sanning kan avslöja någonting vi redan visste, men misslyckades med att erkänna. Det kan vara Sanning vi visste, men inte ville tro på. Eller så kan det vara en Sanning om vårt Själv, vi ville tro, men hade inte tilliten att drömma om det.

Vad som än är, kommer Flintan att skicka sanningen som en blixt. Vi vet det när vi hör det eller ser det.
Idag kan vi se hur mycket vår kärlek betyder för världen. Varning och undvikande av impulsiv handling går med Flintan, för att undvika att lära sig något "det svåra sättet." Om vi är medvetna om våra tankar kan vi lära oss utan konsekvens.

Märkliga saker kan hända på denna dag. Den goda nyheten är att sanningen kommer att tjäna ett gudomligt syfte, genom att sopa bort en illusion som står i vägen för våra uppåtgående framsteg. Om vi har tur, kan Flinta presentera oss med ett "genialt slag". Vi kan se en väg framåt som vi redan har tänkt på, men var bortom vår Medvetenhet, för att se den för den verkliga möjligheten den presenterade.

Vi kan hålla tron i Sanningens högre syfte vi upptäcker idag. Flinta lär oss värdet av Sanningen som kommer att befria oss. Vi kanske funderar på varför vi är så rädda för sanningen. När vi känner sanningen för vad det är, är vi alltid fria att göra bättre val baserat på fakta. Vi kan gå vidare och acceptera Sanningen istället för att frukta den.

Flinta påminner mig om att den falska sanningen vi fruktar, skapar en illusion som är värre än Sanningen. Det finns inget slut på vår inbillning av de obegränsade sätten som det skulle kunna spela ut sin roll. Endast Sanningen kan presentera det svaret, som löser en mängd frågor. 
Sanning tillåter oss att se vårt bästa sätt framåt.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa, att låta våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner, då solnedgången ofta är en tid då du kan känna en växling av energin till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag. 

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..