Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för att min vän hjälper mig genom kanalen som är skapad. Jag är tacksam för att min vän hjälper mig genom kanalen som är skapad.

27/4-2018
Dag 7 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol: - Kanal -

Kanal/Ledare: Ljuspelare, Andlig medvetenhet, hedervärd, starka rötter och övertygelser 
Kanalpersoner är de andliga väsen som skyddar och är det guidande ljuset för familj och hem. De är kompetenta talare som kommer att ta upp orsaker. Mycket hårda och analytiska, strävar dessa personer för att skapa fred, harmoni och ordning för alla sina relationer. De är välsignade med en stor skicklighet vid förhandlingar och vägledningar som väldigt ofta sätts på prov. Även om dessa personer inte behöver så mycket uppskattning, har många ett äktenskaps- eller affärsproblem på grund av oflexibla åsikter och höga förväntningar, vilket eroderar samhörigheten. Lärdomen för Kanal är att vara som en trädgårdsslang, inte ett stålrör.

Periodens symbol: Hjort
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 7: Reflekterande. Sju står som en spegel för att dela ljus och mörk och att reflektera allt som är och är inte. Sju är associerade med skapelsens källa och flödet av gudomlig vilja. Med en stor känsla av etik fastställer Tonen syftet med nuvarande och framtida mål.

Aspekter: Färg -  Röd, Riktning - Öst, Element - Eld.

Öst: Handlar om inspiration. "Vad är jag inspirerad att göra?"

Elementet Eld: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Livskraften själv och andens kraft. Eld representerar allt vi kallar Heligt. Eld är elementet som kan ändra formen av ALLA andra Element. Eld är inspirationen av att "veta" - tjänsten av alla våra andliga gåvor. Adresserar en situation som håller Sanningen i din andliga avsikt. Använd andliga verktyg och heliga ritualer för att ringa efter gudomlig intervention.

Naturläkemedel: Lukten av cederträ erbjuder ett helande av känslor, och främjar känslor av välbefinnande och vilsam sömn. Detta är en bra period att bränna cederträ eller använda vid aromaterapi. 

Dag 33 av 260

Håll koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Om du inte ser hur de relaterar till dagens energi, kanske det inte har hänt än. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration",och du kan se synkronisiteten i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Gudomlig kommunikation.

Vi fullbordar vår klättring av andlig tillväxt på toppen av pyramiden. Ton 7 har tanken om reflektion. Det som återspeglas i ett medvetenhetsområde är balanserat i alla andra. Som ovan så nedan.Vi kallas för att reflektera över framstegen av vår intention. Varje ansträngning som vi har gjort kommer att matchas av gudomligheten för att tjäna Skaparens intentioner om gudomlig rättvisa.Ton 7 visar allt som är, och det som det inte är. Ton 7 representerar balansen av gudomlig vilja, och Dagens symbol representerar en kanal av gudomlig kommunikation. 
Alla våra ansträngningar att känna vår ande är gudomliga. Skaparen känner till våra mänskliga begränsningar, och även när vi vet att ovillkorlig kärlek väntar kan det vara svårt att släppa av vårt lidande. När vi har nått vår gräns, är vi placerade för inkommande av ljus. Vår tegelvägg är bara slöjan mellan dimentionerna. Genom vår intention driver vi vår själ så nära Andens gränser som vi kan, och kanal kommer med ljuset för att belysa tråden som ansluter oss till andens kraft.

En snurrande Vortex.

En Mayan dagvakt  i Guatemala beskriver pyramiden som en snurrande virvel. I cyklar om 4 dagar roterar vi genom de 4 riktningarna. Ovanför pyramiden är en spegelreflektion. Pyramidens topp är där vi övergår till andens rike. Trappan vi ser leder ner, är faktiskt trappor som fortsätter att leda upp. Upp ovan, speglar andens rike i motsatt riktning. Tillsammans upprätthåller norr och syd den gudomliga balansen ovan och nedan. Den övre delen av pyramiden är Apex där två världar möts i gudomlig kaos, som roterar i motsatta riktningar. Detta kaos är tecknet på omvandling och förändring. När vi har klättrat så högt som vi kan gå mänskligt, kommer agenter av gudomlig intervention att dra oss genom andens slöja.

Vår andliga familj.

Kanal är symbolen för familjen och hemmet. Vi är bara en droppe i en gudomlig andlig familj, fastän vår kärlek genomsyrar helheten. Vårt största inflytande ligger hos de vi kallar familjen. Hjort leder genom en demonstration. När vi behandlar varandra "som familjen", erbjuder vi kärleken av integration, de band som binder samman. Vår "vägg" mellan mörkret och ljuset är en illusion, och den Intentionen som förde oss till våra knän i ödmjukhet, placerade oss för att få Kanalens välsignelse av ljus.

Stå fast i vår Gudomliga auktoritet.

Syftet med Hjortens period är att inspirera oss att stå i auktoriteten av Gudomlig ande. 
Att kunna stå fast för det vi tror på och bejaka dem vi verkligen är trots vad våra ögon ser. Att kunna stå fast i vår tro på oss själva när livet ibland visar oss motsatsen. 
I de första två månaderna av Tzolkinrundan, gror vi ett nytt liv. Fröet måste urskilja ovan och nedan för att växa i rätt riktning. Hjortens mirakel är fortfarande dolt, och Jaguaren är närvarande, och bevakar allt från sitt osynliga läge. I morgon, på 8 Jaguar, kommer formförändraren att leda oss in i Andens Dimension.Genom ett val att nå ovanför skapade vi ett gudomlig förbund med Skaparen. Vi skapade ett mirakel på en annan plats och tid. Genom gudomlig intervention kommer vi att dras till den plats där den finns. Det som vi kan se i Andens Reflektion, kommer att balanseras i varje rike av sinne, kropp och ande. Det vi har drömt om att vara, kommer att dras till att bli, genom en kanal av ljus.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa att låt våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner. Solnedgången är ofta en tid då du kan känna en växling av energi till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag.

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Lungold, Debra Jaguar Spirit och de som gått före mig...