Din dagliga Mayakalender.

1/11-2018
Dag 4 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol: Apa / CHUEN
Konstnärlig, smart, nyfiken, lekfull, skapar magi, tidhållare.
Apa är känd för Maya som vävare eller vävaren av tid. Apa tar idéer som trådar av vinstockar och väver dem i vävnaden i vår verklighet. Nya mönster eller uppfinningar är också vävda i våra liv av Apa. Älskvärd, intelligent, generös och en joker i alla affärer, leder  Apornas oskyldiga nyfikenhet  till konstnärligt uttryck och konstruktiva lösningar. Många apor blir högt respekterade köpmän eller talare. De älskar att utföra praktiska skämt och längtar efter uppmärksamhet, så mycket att de kan överdriva eller spela dåren för att få strålkastaren. Apor har en kort uppmärksamhet och de är svårt att hålla sig till en sak tillräckligt länge för att behärska det.

Periodens symbol: Stjärna
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 4: Stabilitet (Etablering av fundament, odla behov, helheten)
Kuben är den mest stabila i alla former och fastställer volym per definition av höjd, längd, djup och bredd; 4 riktningar upprättar orientering. Energin hos 4 sätter parametrarna, som fastställer de friheter och hinder som behövs för att skapa ett spel, arbete eller förhållande.

Aspekter: Färg - Blå (Transformerar), Riktning -Väst , Element - Vatten.

Väst:  Handlar om livets okända. "Hur känner jag för någonting som pågår? Var föreslår min rädsla att det finns ett behov av en högre urskiljning?

Elementet Vatten: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Helande, Rening, Andens Dop. Vatten är det element som håller Andens eter. Vatten uppmuntrar oss att gå med flödet och ta emot  Andens nedstigande ljus.

Dag 251 av 260.

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Om du inte ser hur de relaterar till dagens energi, kanske det inte har hänt än. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration",och du kan se synkroniseringen i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Vi får ett nytt perspektiv av en personlig upplevelse.

Stjärnans period styr den senaste cykeln av transformation. Syftet med vår sista fas av andlig tillväxt är att se vår uppstigna medvetenhet genom perspektivet av en personlig upplevelse.

Cyklerna  "Ljusa" och "Mörka" representerar Dualiteten i vårt mänskliga sätt att förstå. I "Ljuset" inspireras vi av ett nytt begrepp om Sanningen. Sanningen är bara en teori tills vi upplever den för vårt själv. Den "mörka" cykeln är den applikation som manifesterar visdomens erfarenhet.

Apan är mästaren av all konst, och är också känd som "Vävaren av tid".
Den är den gudomliga inspirationen som arrangerar trådarna i vårt livsmönster av skönhet. Den känner skönheten som skapas av kontrast, färg och ljusets värde, och ser skönheten i detaljerna.
 

Rembrandt Självporträtt Rembrandt Självporträtt

Mästarkonstnärerna är de som vet hur man skapar ljus. Här ett exempel som återspeglas i Rembrandt självporträtt. Du måste titta mycket nära för att se de små detaljerna som reflekterar livet i ögonen. Vår uppmärksamhet dras dit utan vår medvetenhet om detaljernas litenhet. Vi lägger bara märke till det livsliknande uttrycket.

Se saker från den ljusare sidan.

Cherokee´s tvättbjörn, precis som apan, älskar Skönhet och är känd för att samla glänsande saker. Tvättbjörnen är bland skämtarna, liksomsom coyoten, som kan lära oss något genom att se saker från den"ljusare" sidan. Apan och tvättbjörnen har båda en humor och guidar ett sätt att skapa, där vi inte alltid behöver ta saker så seriöst.

Tzolk'in verkar alltid återspegla vad vi behöver tänka på, just när vi behöver tänka på det. Den första utmaningen av Varje skapelse är det mänskliga resonemanget. Vi förväntar oss regler från vårt mänskliga perspektiv av Dualitet - saker som är rätt eller fel, svart eller vitt.

Det sista som Apan bryr sig om är reglerna. Den kommer sannolikt att bryta dem för att se vad som händer. Den är fri från någon känslomässig anknytning, driven endast av en törst efter ny kunskap och erfarenhet.

Vårt perspektiv på livet förändras helt om vi inte tar allt så personligt. Apan och tvättbjörnen älskar att inspekterar detaljerna. Skönheten i ögonblicket är vad som fångar deras uppmärksamhet. Apan är känd som en som inte avslutar vad den påbörjar, utan går vidare till nästa glänsande sak som mest fångar dess uppmärksamhet.
Den skapar för kärleken att skapa, precis som hunden älskar för kärlekens skull. Ingen av dem håller en förväntan på resultatet. Hur som helst har de skapat upplevelsen av att älska och skapa. Människan förväntar sig att allt nytt ska vara svårt. Apan och hunden får skapandet och kärleken att se lätt ut.

Våra mänskliga regler kastar bort skatter.

Vi vill att det ska bli på ett visst sätt även när vi inte har någon erfarenhet. Vi börjar med en bild i vårt huvud av vad vår konst måste reflektera, för att vara av ett meningsfullt värde.

Apan omfattar både mörk och ljus, och Vår "Konst" är historien om vårt liv med alla trådar vävda tillsammans.

Skönhet. Hur uppfattar människan det? Skönhet är inte enbart en kombination av färger, utan en tanke som fångar vår uppmärksamhet och berör vår Ande.

Apan investerar sig helt och hållet i skapandet av ögonblicket, och värderar varje upplevelse precis densamma. Människan är villig att kasta bort så många erfarenheter som ovärdiga. Tvättbjörnen skulle följa där bakom, och plocka upp bitarna, och veta att med lite vatten kommer det att se glänsande ut på nytt. Om vi letar efter den plats där tvättbjörn lever, kommer vi sannolikt att hitta en hög av skatter som vi har kastat bort.

Våra mänskliga regler säger att vi måste slutföra allt vi påbörjar. Vi tar oavslutade skapelser mycket personligen, nästan lika med totalt misslyckande. Vi ger oss inte friheten att fortsätta när vi upptäcker att det finns något annat vi hellre skulle göra. Vem gjorde regeln?

Apa påminner oss om att följa vår passion var den än leder. Passion är skapelsens musa. När vår passion förskjuts till något nytt, är det det bästa föremålet för vår tillgivenhet. Ibland kan man ställa ett konstverk åt sidan för en ny inspiration.

Varför väljer vi regler som begränsar möjligheterna? Är det vad vi tycker att alla andra gör? Eller är det någon annan som förväntar sig att vi ska avsluta?

När vi skapar spontant från inspiration, kommer anden alltid att tala genom vår konst.

Apan guidar en öppen ram för skapandet. I stället för att göra vad vi tycker vi måste göra, så kan vi skapa våra egna regler längs vägen. Vi kan välja vad de kommer att vara av gudomlig inspiration. Vårt hjärta kommer att berätta vad vi ska göra.

Vi har en sponsor och beskyddare som ser alla våra skapelser som ett mästerverk, och var och en skulle hängas på Skaparens kylskåp. 

Ton 4 och Apa kan skapa vår stabilitet genom sanningen för vår frihet att vara. Det här är en dag då vi kan uppmärksamma regler och gränser. Vi kan omdefiniera våra egna gränser genom regler som vi väljer med nytt  ändamål. Våra nya regel kan vara att följa vad helst våra hjärtan önskar, och våra oavslutade verk ger utrymme för fantasi.

Apan älskar skapelsens kaos. Apa kan leda oss till en lek i skapelsens mystiska process.
Vi kan vara kreativa och färga utanför linjerna.. 

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa, att låta våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner, då solnedgången ofta är en tid då du kan känna en växling av energin till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag. 

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och djup tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..