Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för rörelsen inspirerad av Skaparen som leder oss in i ljuset av medvetenhett. Jag är tacksam för sången som Fader Sol och Moder Jord sjunger tillsammans när de dansar i Universum. Jag är tacksam för rörelsen inspirerad av Skaparen som leder oss in i ljuset av medvetenhett. Jag är tacksam för sången som Fader Sol och Moder Jord sjunger tillsammans när de dansar i Universum.

4/5-2018
Dag 1 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Sol -
Visdom, styrka, kärleksfull, hängiven, beständig, upplysande.
Förfädernas dag och kopplingen till deras vägledning. Solens gudomliga ansikte - herre, musiker, sångare, dansare och marksman. Solar är konstnärliga, heroiska idrottare, visionärer med klokt omdöme som leder och försvarar folket. Så mycket förväntas av dem ifrån sig själva och av andra människor att ouppfyllda förväntningar är en visshet. En ackumulering av dessa besvikelser kan leda Sol att undvika ansvar, inte acceptera korrigeringar och till och med bygga motstånd och förakt mot andra. Solar bör förenkla sina liv för att åter igen kunna stiga och lysa med ovillkorlig kärlek.

Periodens symbol
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 1:  Enhet. Ett är början på allt, det första, hela och allt i ett. Ett är bestämd och självstyrd och ger ett bra tryck till vilket projekt de än är associerade med. 

Aspekter: Färg - Gul (Fullbordar), Riktning - Syd, Element - Jord.

Element Jord: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Jordning och styrkor av naturen. Jorden erbjuder styrkan att stå i din egen grund. Naturens krafter är inom oss, eftersom vi är gjorda av jordens element. Jorden är relaterad till rörelse - använder ett "aktivt" mot "passivt" tillvägagångssätt.

Syd: Handlar om relationer med andra och den naturliga världen. Vad skulle mina vänner säga till mig, eller vad är allmänt känt? Hur mår mina personliga relationer?

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration", och du kan se synkroniseringar i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Medicinsk väg: "Äta ljuset".
Ett traditionellt sätt att dra näring från solen illustreras i en Soluppgångs-övning som de äldste hänvisade till "Äta ljuset". På så sätt hälsar vi gryningen av en ny dag i en helig ceremoni. 
Vi börjar med att ta majsmjöl i vår vänstra hand och andas in våra böner fyra gånger. Fyra representerar alla riktningarna av vårt liv, och kastar det sedan upp till ljuset.
Därefter drar vi ljuset till våra läppar 4 gånger genom att svepa vår högra hand över horisontens ljus.

Dag 40 av 260. Månad 3

Perioden av Sol.

Perioden av Sol leder oss på en resa ut ur skuggan och in i Ljuset. Sol är Tzolk'ins högste Herre, Livets Ljus, Kärlek och Glädje. Solen kommer att gå med oss under de närmaste 13 dagarna, och uppmuntra vår vilja och beslutsamhet att hävda vår identitet som ljusets barn.Vår tid har kommit att resa på oss och att skina. Solen guidar oss till en ny manifestation av ljus, och representerar vår förbindelse med de gamla, de uppstigna mästarna som skapad ljus för att vi ska kunna följa. Solen kan förvandla oss genom att bringa ljus till det som ligger i skuggorna eller det som ligger dolt framför våra ögon. Solen kommer med sanningens ljus till våra egna förmågor för att växa in i mognaden av dem vi är menade att bli.

Solen fullbordar vår resa genom andra månaden av groning. Vi har existerat i livets kreativa tomrum, ett frö i mörkret. Den tredje månaden representerar våra första rörelser av liv. Identifierad av Skaparen får vi viljan att föda en ny vibration av oss själva. Solen inspirerar oss till vem vi ska bli, och den nya medvetenheten kommer att dras från Anden för att bli en levande sak i världen.

Denna period kommer att hävda vår rätt att existera i en värld av lycka och harmoni med friheten att vara. Genom en uppenbarelse av vårt själv, börjar vår rörelse i strävan att nå ljuset. Även om vi börjar i mörkret nedan, kommer vi att göra vår resa genom att hålla en vision av ljuset som finns ovanför. Förra perioden inspirerade oss med en mening och ett syfte. Den guidade oss att se etern av ande som ligger ovanför oss, den vi kan sträcka oss efter för att få tillgång till en evig källa av gudomlig kraft. Det var en period av "Ljus", en cykel av gudomlig inspiration. Vi var inspirerade av en strävan att bli ett med Skaparen, genom en gemensam vilja. Sol är en period av "Mörker", en applikationscykel. 

Dualiteten av ljus och mörker.

Människans medvetenhet verkar genom ett bearbetningssystem av Dualitet. Vår förståelse manifesteras genom en process precis som för en dator, vilket känner igen 1 som på och 0 som Av. Vi kunde likna våra två sätt att skapa visdom som en klass i vetenskap. Först får vi föreläsningen som inspirerar vårt vetande, sedan ser vi verkligheten genom en applikation i labbet. Idéer och inspiration kan komma och gå. Men när vi upplever, vet vi sanningen för oss själva och minns. Visdom blir ett verktyg som vi kan reflektera över som en jämförelse för att förvärva ännu större visdom.

Maya la märke till cyklar av ljus och mörk genom Venus som existerar som både morgon och kvällsstjärna. Som morgonstjärna vistas vi nära solen, lamporna är på, och vi ser Skaparens Ljus. Som kvällsstjärna befinner vi oss i mörkret där vi tar tag i vårt eget ljus av sanning genom en erfarenhet som vi kan komma ihåg.

Tzolk'in erbjuder "Ljuset" av vår omvandling, medvetenheten om vår andes tillväxt på jorden. När vi befinner oss i medvetslöshet ser vi dag efter dag som alla detsamma. Med medvetenhet kan vi uppfatta livet som en dynamisk upplevelse av vår egen transformation. Vi ser beviset på vår tillväxt och våra framsteg.

"Ljus" och "Mörker" kompletterar en binär uppsättning av Förståelse. 
Sol är "0" Omega, Allt i ett. 1 är början, ett tal som reflekterar de enskilda delarna av helheten. Från Alpha (Krokodil) till Omega (Sol), reflekterar de 20 dagarnas symboler alla ettor på varje månad som finns i Omega. De förekommer i 13 positioner, 13 Intentioner av att vara, som utgör helheten av ett gudomligt perspektiv. 

Mörker och ljus i samarbete.

Solen vilar i söder, riktningen för vårt förhållande till den naturliga världen och varandra. Söder representerar alla de bitar som utgör hela vår världsliga uppfattning, vår värld av inflytande. Elementet av jorden är substansen av vem vi är i vår erfarenhet i nedan. ( Jorden erbjuder styrkan att stå i din egen grund. Naturens krafter är inom oss, eftersom vi är gjorda av jordens element. Jorden är relaterad till rörelse och använder ett "aktivt" mot "passivt" tillvägagångssätt.)
Solen hjälper oss att se ljuset nedanför, i Moder Jord och i varandra. Solen kan genom Andens ljus omvandla oss genom att se hur Ljus och Mörker kommer att arbeta tillsammans. Solen representerar helheten av Guds medvetenhet, medvetenheten av ljus som vi kommer att hålla i mörkret.

Liv, ljus och lycka.

Solen är hjälten, mästaren av alla saker. Varumärket för dess syfte är att antända vår vilja och beslutsamhet för att bli mästare vi också. ALLA mästarna är med oss under denna period. De uppstigna mästarna, våra spirituella vägledare, änglar och ärkeänglar är alla anslutna, och tillsammans kommer de att lysa vägen. Denna cykel hjälper oss att vända oss till dem för vägledning och riktning, och tillsammans leder de oss till Ljuset.

Med tanke på så mycket ljus har denna cykel potential att se många saker som vi inte har sett tidigare, och bevisa att ljuset alltid skiner för oss. Vi kommer att förstå Moder Jord på ett nytt sätt som kommer att förändra vår relation till helheten.
Genom en personlig uppenbarelse får vi ny tro i vår potential att övervinna hinder. Vi kan känna en ny kraft i oss själva, en kraft som motiverar oss att röra oss mot vår mening och vårt syfte. Solen är den gudomliga fadern vi ser upp till som barn, och som ger oss visionen om vad vi är avsedda att växa upp till. Idag kan vi väckas till en ny känsla av vår egen kraft och ges en anledning att röra oss med en intention som kommer ge oss liv, ljus och lycka i världen nedan.

En brant klättring.

Med Solen så finns inget kvar i skuggorna. Ljuset kommer att avslöja det "bra" med det"dåliga" i harmoni, och kommer att utmana oss, vetande vad vi är kapabla att göra. Solen kommer att ge oss den passion vi behöver för att göra en brant klättring av andlig tillväxt och kommer att multiplicera utbytet av gudomlig rättvisa som förvandlar vår tro till en ny tro i oss själva. Genom urskiljningen av ljuset av Skaparen och alla ljusets mästare kommer våra mänskliga ögon se ett mirakel som visar att vi aldrig går ensamma, ett bevis på vår koppling till gudomlig kraft.
Solen ger oss löftet att stanna vid vår sida, och vårt heliga utbyte är ett vakande av ljus. 

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa att låt våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner. Solnedgången är ofta en tid då du kan känna en växling av energi till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag.

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit och de som gått före..