Maya Kalendern.

Jag är tacksam för att allt människan behöver göra för att transformeras är att komma ihåg att leva medvetet i vår egen gudomliga ande. Jag är tacksam för att allt människan behöver göra för att transformeras är att komma ihåg att leva medvetet i vår egen gudomliga ande.
18/3-2018
Dag 6 av 13 i Mayakalendern.

Periodens symbol: Stjärna
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Dagens symbol: - Kanal -

Kanal/Ledare: Ljuspelare, Andlig medvetenhet, hedervärd, starka rötter och övertygelser 
Kanalpersoner är de andliga väsen som skyddar och är det guidande ljuset för familj och hem. De är kompetenta talare som kommer att ta upp orsaker. Mycket hårda och analytiska, strävar dessa personer för att skapa fred, harmoni och ordning för alla sina relationer. De är välsignade med en stor skicklighet vid förhandlingar och vägledningar som väldigt ofta sätts på prov. Även om dessa personer inte behöver så mycket uppskattning, har många ett äktenskaps- eller affärsproblem på grund av oflexibla åsikter och höga förväntningar, vilket eroderar samhörigheten. Lärdomen för Kanal är att vara som en trädgårdsslang, inte ett stålrör.

Galaktisk Tone 6:  
Flöde (Gå in i rytmen / mönster för rörelse, fluiditet, flöde)
Sexan är lyhördhet och konsten att förhandla. Det är volymrörelsen genom rymden som skapar tid. Denna energi i åtgärd är som dansen eller en bra idrottsman på gång. Sexan underlättar dynamisk utveckling i alla aspekter av livet.

Aspekter: Färg -  (Röd), Riktning - Öst, Element - Eld.

ÖST: Fokus på början, inspiration, nytt liv, ljus

PEAKDAG

Dag 253 av 260

Ton 6 kallar in oss till en rytm och ett flöde av rörelse. Idag är den sista dagen av andlig tillväxt i
260-dygnsrundan av Tzolk'in. Detta är en dag med hög energi när vi kallas för att engagera vår viljas fulla momentum i riktning mot en gudomlig avsikt att bli återfödda som en människa med högre medvetenhet.
Det här är den dag som kycklingen gör valet att spräcka sig igenom ägget, för att bryta ny väg till ett nytt område av upplevelser.
Dagen representerar kanalen genom vilken vår ande är ansluten till den gudomliga. En kanal är öppen för att vi ska ansluta till källan till det gudomliga medvetandet. Kanal är dagsymbolen för familjen och hemmet. Dagar som leddes av Kanal var dagar som speciellt ängnades åt för att välsigna och reparera hemmet. Symbolen Väg var för oss dagen att föra oss själva till rätt relationer med varandra och den naturliga världen. Genom en gudomlig kommunikation kommer Kanal att återupprätta vår position i en gudomlig familj.
På Ton 6 är vi avsedda att använda oss själva för en extra hög ansträngning. 
Det här är en dag att engagera allt vi har lärt oss, och genom Kanal är vår medvetenhet kopplad till enheten av det gudomliga medvetandet, hela den gudomliga familjen, och Kanal visar oss vägen.

Vår första dag av uppstigning i den13:de månadens uppstigning, var 13 Hjort. 
Vi uppsteg till vår högsta identitet av mening och syfte. Vi föddes för att tjäna varandra som Skaparens hand. Som vårdaren av Spirituella verktyg steg vi upp till en ny visdom, att Anden håller varje val och de många sätten att omvandlas genom att engagera de gudomliga perspektiven av vår andliga identitet.

Stjärnperioden vi befinner oss i, guidar en ansökan av Anden. Vi kallas till vårt livs dans av Skaparen som håller tillvägagångssätten att multiplicera det vi fokuserar på till överflöd.

Tillvägagångssättet av Kanal symboliseras som en symbol av ett altare. Ovan är de kanaler genom vilka Människan är kopplad till "ljuset av inspiration". De når inte hela vägen ner och visar att som Människa kan vi inte se Skaparens fullständiga ljus nedanifrån. Skaparens ovillkorliga kärlek och andliga gåvor kommer alltid att vara större än vad det mänskliga sinnet kan tänka sig. Nedan illustrerar symbolen bönemattorna, den plats där Människan skulle knäböja i ödmjukhet. Vi drar till oss ljuset av Skaparen när vi erkänner att vårt eget medvetande av ljus inte är vårt eget, utan en gudomlig skapares gnista.

Som Människan finns det inget sätt vi kan förtjäna de andliga gåvorna vi ges. Gåvorna är ett arv för att vara Skaparens förstfödda barn. Dagen påminner oss om att mänskligheten var skapelsen av en gudomlig familj. Under ledning av en Högsta Skapare, som håller Intention av harmoni och rättvisa, håller varje familjemedlem positionen av en ättling till en Gudomlig Skapare. En ättling definieras som den första avkomman. Vi är som sticklingar från samma Heliga Vinstock, planterade på Moder Jord för att växa i liknelsen av källan till vem vi är.

Det här är en dag att ge upp vårt gamla sätt att vara. Det största fullbordandet av vår ansträngning om andlig tillväxt är att knäböja inför Skaparen och ge upp sanningen att vi är mänskligt oförmögna till uppgiften. Vi kan offra vår ödmjukhet genom att dela vårt hjärtas sanna villkor ... det att av vår egen kraft, räcker vi inte till. Vi kan lägga våra drömmar på altaret som vårt erbjudande om allt som vi mänskligt hoppades uppnå i en förklaring om gudomlig intervention. Vår ödmjuka sång hörs från ovan som en gudomlig kör.