Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för att jag har givits tålamodet att fullfölja det jag älskar att göra. Jag är tacksam för att jag har givits tålamodet att fullfölja det jag älskar att göra.

29/4-2018
Dag 9 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol: - Örn -
Intermediär, visionär, oberoende, ambitiös, escapist,
brett perspektiv.
Mellanled mellan himlen och jorden. På grund av Örnens överlägsna synvinkel och skarpa intelligens, uppnår de materiell överflöd och lycka.
En budbärare med tålamod och en djup känsla av värde. Örnen för med sig hopp och förtroende på Andens vingar. Örnpersoner är mycket detaljerade och tekniskt benägna. Medkännande service till andra upprätthåller välståndet för Örnpersoner, eftersom rörelsen av vingarna bistår sina "fågelbröder". Om Örnen blir orubbligt konkurrenskraftig eller girig, ger girigheten och svartsjukan ett fall från höjderna. Örnar, som är välsignade med fri rörlighet, borde vara medvetna om verklighetsflykten. Örnar kan frestas att flyga iväg från problemen för sitt eget nöjes skull .

Periodens symbol: Hjort
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 9: Tålamod (Söker ett bredare perspektiv, knoppande, frambringa nytt liv)
Nians energi är att få ett bättre perspektiv på den större bilden. Med Nians energi börjar planer eller mönster att slutföras. Nio kräver tålamod och uthållighet som finns i den större bilden, annars finns det stort lidande av bristen på insikt. Slutförandet av handlingscykler är avgörande för Nio.

Aspekter: Färg - Blå (Transformerar), Riktning -Väst , Element - Vatten.

Väst:  Handlar om livets okända. "Hur känner jag för någonting som pågår?" "Var föreslår min rädsla att det finns ett behov av en högre urskiljning?"

Element Vatten: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sättet att vara.
Helande, Rening, Andens Dop. Vatten är det element som håller Andens eter. Vatten uppmuntrar att gå med flödet och ta emot Andens nedstigande ljus.

Naturläkemedel: Lukten av cederträ erbjuder ett helande av känslor, och främjar känslor av välbefinnande och vilsam sömn. Detta är en bra period att bränna cederträ eller använda vid aromaterapi. 

Dag 35 av 260

Håll koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Om du inte ser hur de relaterar till dagens energi, kanske det inte har hänt än. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration",och du kan se synkronisiteten i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Ton 9 är en toppton som fullbordar vår transformation. Ton 8 och Ton 9 tillsammans, höjer medvetenheten hos våra båda sidor. Ton 8 ändrar vår andliga medvetenhet, och Ton 9 fullbordar förändringen till vårt mänskliga perspektiv. Ton 9 kräver tålamod, och det finns något mer att lära genom att se den stora bilden som kan hjälpa oss att undvika framtida lidande.

Ett nytt frö håller på att gro.

Örnen delar en högre vision som den som flyger närmast skaparen. Örnen är mellanspecialisten som lyfter oss upp för ett himmelskt perspektiv, och inspirerar våra högsta hopp och ambitioner. Vi håller på att gro ett nytt frö av oss själva. Från den sista skörden valde vi vårt själs bästa frö, för att föröka vår medvetenhet till överflöd. Vi är starkare den här gången, och vi försöker att leva upp till vår nya potential.

Shamans traditionella väg kallas "vägen av skönhet". Vår väg att uppfylla Skaparens intention är genom en vaksam observation av skönheten runt omkring oss. Vi förändras av upptäckten av ljuset som skiner runt omkring oss. Vår egen förändring är hoppets ljus för andra att förändras. Deras förändring kommer att ske på deras unika sätt. Därför måste shamanens väg vara osynlig, så att människor får upptäcka sina egna sätt för att nå ljuset. De äldste säger att det finns många sätt att uppnå samma sak, och varje sätt återspeglar sin egen skönhet.

Framtiden vi vill skapa.

Örnen inspirerar mänsklig vilja att förstå skönheten i framtiden som de vill skapa. Den hjälper oss att se vad som väntar där framme från en himmelsk synvinkel. Örnen leder oss för att se vad vi vill ha, och vi kommer att bli fascinerad av dess skönhet. Örnen ser sin nästa måltid från över en mil bort, och den har makten att förstå vad den ser genom att inte ta ögonen ifrån det. Den använder inte sitt sinne av skäl att beräkna vägen. Den tar av och förlitar sig på sin intuition för att styra vägen, sanningen av sin Ande.

Från ovan är stenarna på vägen inte längre i vägen. Vi kan se till horisonten i alla riktningar. På en väg av skönhet håller Hjorten pelarna i de 4 riktningarna. I varje riktning av vårt inflytande får vi Visionen att se skönhet. Skönheten i vår gudomliga inspiration (öst), Skönheten i vårt förhållande till varandra och Moder Jord (söder), Skönheten i livets mysterium (väst), och visdomsskönheten, och den mänskliga medvetenheten att räkna ut det (norr). 
Skönheten vi ser inspirerar vår egen skapelse av skönhet. Våra vackraste skapelser var saker som vi älskade att göra. Vi håller fast vid de saker vi älskar, och ton 4 och symbolen Hund  lärde oss att bygga vår grund på kärlek.

Skönheten vi ser i det vi älskar att göra.

Från ovan kan vi se att vägen för vår skönhet liknar ingen annan. Ändå leder alla våra vägar till samma destination. Dagen idag inspirerar oss att flyga iväg på vår egen  väg av skönhet. Att uttrycka vår skönhet i fina detaljer. Oavsett vad vi skapar, kommer dess skönhet att vara den Kärlek vi lägger in i den.

Örnen vet att när vi inte gör allt vi kan, kommer vi sannolikt att flyga iväg. Skönheten i detaljerna kommer att slutföras när vi är tålmodiga, och håller fast vid de högsta förväntningarna och ambitionerna.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa att låt våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner. Solnedgången är ofta en tid då du kan känna en växling av energi till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag.

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit oxh de som gått före..