Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för att alla våra mänskliga begränsningar kan läkas av en gåva av ovillkorlig kärlek, en gåva som vi kan dela genom vårt eget medvetna val att förlåta och älska en annan. Jag är tacksam för att alla våra mänskliga begränsningar kan läkas av en gåva av ovillkorlig kärlek, en gåva som vi kan dela genom vårt eget medvetna val att förlåta och älska en annan.
7/10-2018
Dag 1 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol: - Visdom -
Krigare, allvarlig, djup, realistisk, influenser, visdomshållare.
De äldres visdom. Visdomspersoner är på samma våglängd som de gamla minnena som väntar i templets sten och heliga platser över hela världen. Visdomsmänniskor odlar tur som en gröda med en balans av försiktighet och fasthet. Den enorma inre styrkan av detta tecken möjliggör tyst introspektion för att upptäcka områden av sig själv som innehåller visdom mer värdefull än något arv av arkeologisk skatt. Visdomspersoner är tappert försvarare av familj och samhälle. De kan bli hårda till livet och sentimentalt kalla. I dessa fall behöver de mycket förlåtelse för sina känslolösa fel. Att i perioder knyta an till naturen eller att besöka heliga platser kommer att ge stor stabilitet för visdom. En bra dag att sitta på en sten.

Periodens symbol
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 1: Enhet. Ett är början på allt, det första, hela och allt i ett. Ett är bestämd och självstyrd och ger ett bra tryck till vilket projekt de än är associerade med.

Aspekter: Färg - Gul (Kompletterar), Riktning - Syd , Element - Jord.

Syd: Handlar om relationer med andra och den naturliga världen. Vad skulle mina vänner säga till mig, eller vad är allmänt känt? Hur mår mina personliga relationer?

Element Jord: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Jordning och styrkor av naturen. Jorden erbjuder styrkan att stå i din egen grund. Naturens krafter är inom oss, eftersom vi är gjorda av jordens element. Jorden är relaterad till rörelse - och använder ett "aktivt" mot "passivt" tillvägagångssätt.

Dag 196 av 260.

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Om du inte ser hur de relaterar till dagens energi, kanske det inte har hänt än. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration", och du kan se synkronisiteter i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Visdomens period.

Vi börjar igen under ledning av Visdom, Dagsymbolen som förbinder oss med de gamla, visdomsbärarna som uppsteg genom att leva i styrkan i sina övertygelser. De delar den kollektiva visdomen hos den mänskliga erfarenheten.

Nattens period väckte vår medvetenhet till våra djupaste drömmar för harmoni och jämlikhet. Vi gick igenom mörkret av våra omedvetna rädsla att en sådan hög aspiration var utom räckhåll. Mot bakgrund av rädslan för omöjlighet, utbildade Natten våra ögon på ett ljus som lyser framåt, ett hopp som alltid skulle besvaras av ett löfte om gudomlig rättvisa.

Vi fick modet att gå med genom mörkret, genom att utbilda våra ögon att vara fokuserade på ljuset i vår framtid. Vi hittade vårt ljus genom att vända oss bort från gravitationen i världen som håller oss nere. Vi var vägledda för att se framtiden som främste skaparen drömde att den skulle vara.

Den 10:e och 11:e månaden i Mayakalendern.

Ton 5 och dagsymbolen Sol, fullbordar en 20-dagars cykel av manifestation, som var avsikten med den 10:e månaden i Mayakalendern. Intentionen av den 11:e månaden, är en högre uppenbarelse som expanderar vår medvetenhet med en större klarhet om vår egen mening och vårt eget syfte. Visdomens period hjälper oss att lösa den nya vägen framåt med visdom som dras från det förflutna.

Tänka för oss själva.

Vi har något mer på spel efter att Natten delade tron att våra djupaste drömmar kan bli sanna. Vi var inspirerade av att "sitta upp och lyssna" genom förnyat hopp i en dröm som vi trodde var omöjligt. Drömmen vi upptäckte är till och med värdig att ta hänsyn från våra äldres råd.

Maya observera Visdomens period som en tid att be om förlåtelse av de som gick före. Det finns makt i att följa samma fotspår som lämnades kvar. Det arv av visdom som de äldste bevarade för oss är de beprövade och värdiga redskapen som vi kan följa. De traditionella sätten ger oss en demonstration av medvetenhet, samtidigt som vi tillåts den personliga friheten att uttrycka det på vårt eget sätt.

Natten var en period av "Ljus", en cykel av Inkommande Inspiration. 
Då Jorden är en skapelser av dualitet, är den mänskliga förståelsen en binär process. Precis som en dator får vi nya data som tolkas av en applikation. Perioden som vi går in i är en period av "Mörker", där vi tar Nattens inspiration och kompletterar vår förståelse genom en applikation. Visdom håller mästarklassen av urskiljning för oss själva, och vad som är det klokaste och visaste sättet att göra.

Visdom delar de grundläggande lärdomarna av att tänka för oss Själva och att dra visdom från våra egna erfarenheter. Den representerar all mänsklig visdom och vår förmåga att få tillgång till den i vårt högsta tillstånd av medvetenhet.

Förlåtelse är nyckeln som låser upp dörren till den största av alla arkeologiska skatter. Vi kan se klart när vår vision inte är skymd av vårt Egos sätt att reagera på avvisade. Vi kan förvänta oss att orättvisor är en del av vår erfarenhet av relationer med andra människor, som lider precis som vi gör. Börja med en avsikt att förlåta, så kommer du att kunna stå i integriteten av ovillkorlig kärlek.

Liksom de gamla mysterieskolorna, kommer Visdom sannolikt att lämna oss med fler frågor än svar. Visdomens period avser att lära oss att tänka för oss själva.

Vi fattar beslut utifrån det visaste sättet att agera.

Ton 1 är början på en ny våg av transformerande energi. Detta är dagen för vår lägsta energi. Ton 1 är ofta en dag då vi inte får så mycket "vettigt" gjort. 
Dagen är bättre anpassad till planering och organisation än produktion. Ton 1 är alltid en dag för att vara medveten om våra tankar och idéer.

På Ton 1 finns vi i Enhet med Främste Skaparen. Genom en gudomlig inspiration delar Skaparen en dröm om skapelsen, och Visdom kommer att vägleda oss för att söka vår egen bedömning av Sanningen och fatta beslut utifrån den visaste saken att göra. Utan förlåtelse skyller vi på den "andra" och misslyckas med att se vår eget sanning.

Förlåtelse betyder inte acceptans. Det blandar sig inte i de val vi behöver göra för vårt Själv. Förlåtelse är en gåva som inte definierar andras identitet vid sina värsta ögonblick.Visdom har visdomen som kan hjälpa oss att läka våra relationer och upprätthålla ett perspektiv av tolerans och förståelse.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa, att låta våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner, då solnedgången ofta är en tid då du kan känna en växling av energin till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag. 

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..