Common Law/Maritime Law.

The Strawman.

Låt den här videon få sprida sig till alla människor på hela Planeten!!

Här förklarar Sergeant Robert Horton (US army civil affairs & psychological operations command, 1999-2012), på ett enkelt och tydlig sätt hur vi alla föds in i ett slavsystem med hjälp av vårt födelsenummer, (strawman) och hur Russell Jay Gould & David Winn Miller räddade världen år 1999 via ett nytt qvantsystem, som först nu har kunnat implementeras och ta oss ur detta fängelse.

Engelsk undertext

Skillnaden på Common Law och Maritime Law.

Här kommer ytterligare en video, denna gång på svenska som enkelt förklarar skillnaden på en levande människa, Common Law och en PERSON, Maritime Law.

Lösningen del 2.

Medlemsstater vid Unidroit

LondonStockExchange.
Sweden Kingdom of, Finland Republic of. Finansiella instrument.


Ni kan också söka på ordet vid samma sida så hittas flera investerings-instrument: SWEDEN (KINGDOM OF)

Lösningen Backup kanal vid www.brighteon.com