Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för gåvan att kunna stå stadigt i min integritet. Jag är tacksam för gåvan att kunna stå stadigt i min integritet.

31/5-2018
Dag 2 av 13 i Mayakalendern.

- Hjort -
Fredlig, generös, kooperativ, shaman, healer, fullbordande. 

Hjort/Manik är ett spirituellt verktyg, och tystnad är en andlig upplevelse för Hjort, för hjortlivet är en pilgrimsfärd. Hjort är dominerande personer som försvarar folket och kommer att göra uppoffringar för andra. Hjortens ande upprätthåller de fyra riktningarnas pelare, och med kraften som är inneboende i nummer fyra trycker Hjort bort dåliga influenser eller negativa energier. Färdighet och kvalitet i arbetet är mycket viktigt för hjortar. De presenteras med verktyg för varje uppgift i livet och det är med dessa de kan stiga ovanför begränsningar. Hjort har en vana att behålla alla verktyg som någonsin använts. Detta leder till oreda och obeslutsamhet, förlust och att förhala saker. När de konfronteras med löften som inte hålls, blir hjort envis, manipulerande och undvikande.

Periodens symbol: Transformation
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 2: Mystisk som frågan "att vara eller inte vara?" Två är erkännandet av självständighetens separering från allt annat och en önskan om att återkopplas. Att gå i balans när du gör val av alla slag, ljus / mörk, man / kvinna, bra / dålig, Yin / Yang, är energin i detta nummer. Att uppleva skillnaderna mellan varandra är användningen och syftet med detta nummer.

Aspekter: Färg - Blå  (Transformerar), Riktning - Väst, Element - Vatten.

Väst: Handlar om livets okända. "Hur känner jag för någonting som pågår? Var föreslår min rädsla att det finns ett behov av en högre urskiljning?

Elementet Vatten: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Helande, Rening, Andens Dop. Vatten är det element som håller Andens eter. Vatten uppmuntrar att gå med flödet och ta emot Andens nedstigande ljus.

Dag 67 av 260.

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Om du inte ser hur de relaterar till dagens energi, kanske det inte har hänt än. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration",och du kan se synkroniseringen i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Hjorten är givaren av andliga verktyg.

Ton 2 av dualitet presenterar oss med val för att överväga en ny Intention. På Ton 2 ser vi oss separerade från helheten. Vi överväger vårt eget sätt att navigera Transformationsperioden av förändring.
Som grodd rotade vi vår tilltro i Anden. Nu rota vi vårt ljus i världen.

Hjort  är en dagsymbol från väster, så vi går i riktning mot en okänd upplevelse. Den håller elementet av vatten, och kan röra våra känslor och våra rädslor för mörkret.

Hjorten är givaren av andliga verktyg. Som präst och shaman leder den folket i rituella och heliga ceremonier. Hjorten är en symbol för vår andliga myndighet. Att ta på sig hjortens roll förutsätter en intention av integritet.
Andligheten inom Maya var en självriktad väg. Prästens/shamanens roll var att observera ritualerna och ceremonierna för folket. De gav läkning, och upprätthöll fred och harmoni genom att leda en delad erfarenhet, och prästen/shamanen offrade sig i sin tjänst till helheten.

Hjorten sägs upprätthålla pelarna i de 4 riktningarna i Andens rike. Genom heliga ceremonier upprätthåller den kanalen av gemenskap mellan ovan och nedan.
Den utökar kraften av harmonisk resonans, och försvarar inte en position, utan står tyst i sin egen Sanning. Hjortar bekräftar En som den enda myndigheten av en gudomlig medvetenhet, och kommunicerar sin sanning genom vibration och rörelse. För att upprätthålla sin sanning använder hjortar det vaksamma medvetandets andliga verktyg.

Både Ton 2 och Hjort kan höja våra känslor av begränsning till ytan. Hjorten kan läka våra rädslor genom att erbjuda den andliga gåvan som behövs för att övervinna alla begränsningar. Vi kommer att behålla vår grund genom modet att se inom. Våra gränser är de platser där mirakel ses.

Dagen idag kallar oss för att lita på gudomlig vägledning. Genom övergivenhetens ödmjukhet tillåter vi Skaparen styra oss mot en intention av gudomlig prioritet, i motsats till en plan som uppfattas av rädslan för vårt ego.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa att låt våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner. Solnedgången är ofta en tid då du kan känna en växling av energi till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag.

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..