Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för att alla våra mänskliga begränsningar kan läkas av en gåva av ovillkorlig kärlek, en gåva som vi kan dela genom vårt eget medvetna val att förlåta och älska en annan. Jag är tacksam för att alla våra mänskliga begränsningar kan läkas av en gåva av ovillkorlig kärlek, en gåva som vi kan dela genom vårt eget medvetna val att förlåta och älska en annan.
17/9-2018
Dag 7 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol: - Visdom -
Krigare, allvarlig, djup, realistisk, influenser, visdomshållare.
De äldres visdom. Visdomspersoner är på samma våglängd som de gamla minnena som väntar i templets sten och heliga platser över hela världen. Visdomsmänniskor odlar tur som en gröda med en balans av försiktighet och fasthet. Den enorma inre styrkan av detta tecken möjliggör tyst introspektion för att upptäcka områden av sig själv som innehåller visdom mer värdefull än något arv av arkeologisk skatt. Visdomspersoner är tappert försvarare av familj och samhälle. De kan bli hårda till livet och sentimentalt kalla. I dessa fall behöver de mycket förlåtelse för sina känslolösa fel. Att i perioder knyta an till naturen eller att besöka heliga platser kommer att ge stor stabilitet för visdom. En bra dag att sitta på en sten.

Periodens symbol: Hund
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 7: Reflekterande. Sju står som en spegel för att dela ljus och mörk och att reflektera allt som är och inte är. Sju är associerade med skapelsens källa och flödet av gudomlig vilja. Med en stor känsla av etik fastställer Tonen syftet med nuvarande och framtida mål.

Aspekter: Färg - Gul (Kompletterar), Riktning - Syd , Element - Jord.

Syd: Handlar om relationer med andra och den naturliga världen. Vad skulle mina vänner säga till mig, eller vad är allmänt känt? Hur mår mina personliga relationer?

Element Jord: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Jordning och styrkor av naturen. Jorden erbjuder styrkan att stå i din egen grund. Naturens krafter är inom oss, eftersom vi är gjorda av jordens element. Jorden är relaterad till rörelse - och använder ett "aktivt" mot "passivt" tillvägagångssätt.

Dag 176 av 260.

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Om du inte ser hur de relaterar till dagens energi, kanske det inte har hänt än. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration", och du kan se synkronisiteter i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Vi börjar från högre mark.

Ton 7 är peakenergin av balans. Den representerar den andliga principen om "som ovan, så nedan". Det är lagen om skapande, att det vi skapar i ett existensområde, kommer att balanseras i alla andra. Gåvan av ovillkorlig kärlek som vi erbjuder i Anden, kommer att balanseras i det fysiska riket.

Visdom / CIB representerar de gamla, de uppstigna mästarna som gick denna väg tidigare. Visdom är symbolen på deras kollektiva visdom som bevarades som vårt heliga arv. Vi kan hedra dem för den högre mark som vi fick vid vår egen början.

Portaldag.

Den höga energin i Ton 7 förstoras av en portal. Portaler förtunnar slöjan till Andens dimensioner och förstorar upplevelsen av våra andliga gåvor. På 7 visdom är vi kapabla att veta och erkänna kärleken som kommer ner till oss, och förlåtelsen för all kärlek våra mänskliga ögon inte har kunnat se. Ljuset från de äldre är evigt för att skina en väg.

Vår gudomliga identitet.

Cherokee´s dagsymbol Ugglan, är den mystiska färjemannen som håller upp facklan till vår passage till stjärnorna. Tyngdkraften i världen kan inte hålla oss nere när våra hjärtan öppnas för förlåtelse.

Människans utmaning att förlåta är det Ego som önskar "den andra" att veta och erkänna det lidande de har orsakat. Substansen i vår egen lösning att förlåta och glömma, är att veta och erkänna det lidande som vi orsakade av vårt eget dömmande av någon annan. Förargelse är symptom på vår egen brist på ovillkorlig kärlek.

Vi misslyckas alla som mänskliga att erkänna att vi alla, på vårt eget trasiga mänskliga sätt, skriker efter kärlek och gråter för att vara en med helheten. Genom enhetsmedvetandet kan vi se hur vi alla lider för kärleken.

Genom förlåtelse är människan omvandlad till en gudomlig identitet. Vi kanske kommer ihåg hur det känns att bli förlåtna. När vi är förlåtna vet vi att någon såg något gudomligt i oss, något som har större värde än våra mänskliga brister.
När vi blir förlåtna ser vi påverkan av en gudomlig intention. Vi avslöjar ett ljus högre än vår mänskliga natur.

Det här är en dag att komma ihåg den Visdom som räddades för oss. Mayan lämnade ett arv av visdom i sten. Kulkulkan är den befjädrade ormen. 
Ned genom historien har ormen och draken varit symboler för upplysning och belysning. Människans gudomlighet är född genom vår gudomliga gåva av medvetenhet. Inom fröet av vårt Själv, markerar vårt DNA vår mänskliga förmåga att uppfatta sanningen för vårt andliga väsen. 

Visdom avslöjar vår gudomliga medvetenhet, den gåva som vi erbjuds med att "se saker klart" genom ögon av ovillkorlig kärlek. Den uppmuntrar oss att se hur alla våra erfarenheter är ett förråd av gudomlig kunskap och en arkeologisk skatt. Vi fick medvetandet att resa tillbaka i tiden genom alla våra erfarenheter för att upptäcka den Kärlek vi aldrig såg förut. Kärleken som var okänd i det förflutna upprätthåller sin helande kraft i nutidens rike.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa, att låta våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner, då solnedgången ofta är en tid då du kan känna en växling av energin till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag. 

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..