Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för att de andliga upplevelserna jag har, inte bara stärker mitt liv utan också andras. Jag är tacksam för att de andliga upplevelserna jag har, inte bara stärker mitt liv utan också andras.
25/11 -2018
Dag 11 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Orm-
Livskraft, instinkter, stark vilja, extremistiska, kraftfulla.
Rörelse och skapande av tid. Sensuellt och dramatiskt, detta soltecken förkroppsligar intensiva instinktens visdom och skapar en förbindelse från jordbunden till himmelska strävanden. Genom uppriktig service till andra öppnar ormen sitt hjärta. Ormen anpassar auktoriteten och sanningen för att få rättvisa som är snabb och säker. Ormar är mycket anpassningsbara, även flytande tills de att de blir fast i ett hörn, då exploderar de. Ormars giftigt humör förgiftar både sig själva såväl som andra genom att skapa bedrövliga, undertryckande och till och med destruktiva attityder.

Periodens symbol: Örn
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Cherokee: Serpent / DO'TSI VK: Ormfolk är himmelska människor som regelbundet kommer som lärare till jorden. Som ovan-Så nedan, på jorden är ormen rötterna för kunskapens träd. Ormkraft är vital energi, rörelsekraft, instinkt och önskan om kreativitet, den avtryckare som slår på åtgärden. Den tänder säkringen som förstorar och exploderar livskraften. Kunskap, som kombinerar vetenskap, teknik och psykologi, plus andlighet är sådd på planeten.

Galaktisk Ton 11: Lösa (Slutlig granskning och ansökan, tydlighet, Blomstring)
Hjälper varje ny sak att hitta sin plats i universum och i processen att "passa in" måste vissa ändringar ske. Elva är energin av dynamiska åtgärder som underlättar förändring, förenkling och förbättring.

Aspekter: Färg-Röd (Initierar) Riktning-Öst, Element- Eld.

Öst: Handlar om inspiration. "Vad är jag inspirerad att göra?"

Elementet Eld: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Livskraften själv och andens kraft. Eld representerar allt vi kallar Heligt. Eld är elementet som kan ändra formen av ALLA andra Element. Eld är inspirationen av att "veta" - tjänsten av alla våra andliga gåvor. Adresserar en situation som håller Sanningen i din andliga avsikt. Använd andliga verktyg och heliga ritualer för att ringa efter gudomlig intervention.

Dag 245 av 260.

Håll gärna koll på tankarna
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration", och du kan se synkronisiteter i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Vi ser sanningen från ett högre perspektiv..

Ton 11 är en dag för resolution. Vi kan se sanningen från ett högre perspektiv.
Ton 11 kan dra alla bitar tillsammans. Du kan jämföra det med filmens sista scen, när alla fakta är upplysta och vägen framåt är löst.

Ormen är katalysatorn, kraften som tänder säkringen av alla våra andliga gåvor av att veta. Det är Kundalini energi, Andens sensation som rör sig i kroppen. Den höjer vår medvetenhet genom en upplevelse av att veta genom varje fiber av vårt varande, kropp och själ.

Vi behöver inte längre en världslig validering.

Vårt Sjätte sinne börjar som något subtilt. Vi kanske känner det som att fakta som presenteras för oss inte "går ihop". Eller kanske vi vet något och förbiser det som något som säkert alla andra också ser, för vi trodde att det var "normalt". Ett annat sätt som vi kanske känner igen vårt vetande på är att när något uppenbart presenteras får vi en känsla av att "jag visste det hela tiden". Det här vetandet växer till en mer kraftfull gåva, ju mer vi erkänner och använder den.
Ormen är flytande och flexibel, och kan ömsa sin gamla hud för att expandera och växa. Orm indikerar dynamisk förändring, och slår till när den backas in i ett hörn. Dagens symbol påminner oss om att vara flexibla, att gå med vår magkänsla och låta saker förändras. Lita på dina känslor. Sanningen är lätt att veta när du upptäcker att "ondhet" aldrig känns rätt, det innehåller alltid en obesvarad fråga eller förvirring. Vi vet Sanning det ögonblick vi hör det, när vi är uppmärksamma.

Vi behöver inte backa oss själva in i ett hörn. Orm påminner oss om blixten som finner sin väg genom ohämmad frihet. När andra inte ser förändringen, eller håller oss kvar i lådan vi växt ut ur för länge sedan, kan vi kasta den gamla huden. Vår Sanning är mellan vårt Själv och Främsta Skaparen, källan till vår gudomliga kraft. Vår makt, som hjorten, står tyst och vaksam i vår egen sanning som vårt enda försvar. Lev och låt leva. Känn ditt eget nya medvetande som har stigit över ett gammalt behov av världslig validering.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa, att låta våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner, då solnedgången ofta är en tid då du kan känna en växling av energin till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag. 

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och djup tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..