Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam att varje uppenbarelse av Skaparens ovillkorliga kärlek är kraftfullare än den sista. Jag är tacksam för miraklet att få känna med hela kroppen vilka steg jag ska ta härnest. Jag är tacksam att varje uppenbarelse av Skaparens ovillkorliga kärlek är kraftfullare än den sista. Jag är tacksam för miraklet att få känna med hela kroppen vilka steg jag ska ta härnest.
19/4-2018
Dag 12 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Orm-
Livskraft, instinkter, stark vilja, extremistiska, kraftfulla.
Rörelse och skapande av tid. Sensuellt och dramatiskt, detta soltecken förkroppsligar intensiv instinktens visdom och skapar en förbindelse från jordbunden till himmelska strävanden. Genom uppriktig service till andra öppnar ormen sitt hjärta. Ormen anpassar auktoritet och sanningen för att få rättvisa som är snabb och säker. Ormar är mycket anpassningsbara, även flytande tills de att de blir fast i ett hörn, då exploderar de. Ormars giftigt humör förgiftar både sig själva såväl som andra genom att skapa bedrövliga, undertryckande och till och med destruktiva attityder.

Periodens symbol: Jaguar
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Cherokee: Serpent / DO'TSI VK: Ormfolk är himmelska människor som regelbundet kommer som lärare till jorden. Som ovan-Så nedan, på jorden är ormen rötterna för kunskapens träd. Ormkraft är vital energi, rörelsekraft, instinkt och önskan om kreativitet, den avtryckare som slår på åtgärden. Den tänder säkringen som förstorar och exploderar livskraften. Kunskap, som kombinerar vetenskap, teknik och psykologi, plus andlighet är sådd på planeten.

Galaktisk Ton 12: Förstå (Transformation / sanning sätter in, förståelse)
Tolv är en gåva med stor kapacitet för retrospektion. Det är denna förmåga som gör det möjligt för tolv att sätta ihop icke associerade delar till en (ny) fungerande helhet. Tolvans energi är den som presenterar en ny del av föstådd information eller ackumulerad erfarenhet som ska tillämpas.

Aspekter: Färg-Röd (Initierar) Riktning-Öst,  Element- Eld.

Öst: Handlar om inspiration. "Vad är jag inspirerad att göra?"

Elementet Eld: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Livskraften själv och andens kraft. Eld representerar allt vi kallar Heligt. Eld är elementet som kan ändra formen av ALLA andra Element. Eld är inspirationen av att "veta" - tjänsten av alla våra andliga gåvor. Adresserar en situation som håller Sanningen i din andliga avsikt. Använd andliga verktyg och heliga ritualer för att ringa efter gudomlig intervention.

Dag 25 av 260

Håll koll på tankarna
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration", och du kan se synkronisiteter i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Vårt sjätte sinne.

Ton 12 är förståelsens dag. Sanningen går från huvudet till hjärtat. Orm / CHICCHAN är en katalysator av anden. "Den tänder stubinen som förstorar och exploderar livskraften av sig själv." Genom historian har ormen representerat livets kraft, och Maya kallar CHICCHAN en symbol för "blixten i blodet", den gnista som får blodet att tala. "Blixten i blodet" är vårt Sjätte Sinne som talar till oss, och producerar symtom som en elektrisk laddning av gåshud och rysningar i kroppen så håret ställer sig upp. Våra tankar är elektriska laddningar, och våra känslor sägs vara magnetiska. Genom en elektrisk laddning av gudomlig tanke slår vårt hjärta och sinne som En.

Andliga gåvor.

Ormen är den mest uttalade och igenkännliga av ALLA våra andliga gåvor. 12 Orm är den gåva jaguaren har lett oss till, att veta att våra andliga gåvor är verkliga.
Alla människor delar samma uppsättning andliga gåvor. Vissa är enklare att känna igen än andra. De är i drift hela tiden, så vanligtvis märker vi de knappt. Jag trodde en gång att andliga gåvor skulle utvecklas med tiden, men nu vet jag att gåvorna alltid var där, vi behöver bara utveckla medvetenheten att se dem. När våra gåvor ses, erkänns och blir bekräftade, visar de sig kraftigare.
Ormen förkroppsligar den känsla vi får när något berör vår hjärta, och är en livskraft som griper tag i hela kroppen. Den jämförs med Kundalini-energin som reser längs ryggraden.
Orm är en gåva som drar oss in i ett ögonblick, och är ett tecken på att "se klart". Den fungerar som katalysator för att se ALLA våra andliga gåvor av att veta. När vi vet att en är äkta, kan vi tro på alla de andra också.

Vi förenar kropp och själ.

Vår resa med Jaguar är nästan över, och vi leddes till ett mål att veta att det finns ett rike som lever inom. Genom en mänsklig tillämpning av tilltro i drömmen, fullbordas vår omvandling genom en högre förståelse av ande - ett förstånd som skulle förändra vårt mänskliga sinne. En integration av Anden förenar vår kropp och själ, och när vi använder vår medvetenhet i varje ögonblick, ser vi att vi har haft de här känslorna förut. Om vi kan komma ihåg de gånger när våra hjärtan berördes av en överväldigande känsla av kärlek, kan vi tydligt se vår egen upplevelse av den andliga gåvan. 

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa att låt våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner. Solnedgången är ofta en tid då du kan känna en växling av energi till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag.

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit.