Relationer.

Det mänskliga instrumentet består av tre huvudkomponenter: Den biologiska (fysiska kroppen), den emotionella och den mentala. Dessa tre distinkta redskap för uppfattningen utgör tillsammans den individuella själens fordon som den interagerar med tiden, rymden, energin och materians fysiska dimension.

Vår relation med oss själva och omvärlden kan ses ur så många olika perspektiv och dimensioner.
Så utan att gå in i polariseringen och döma något som bra eller dåligt, hoppas jag att du genom din egen sanning finner inspiration i det som resonerar med dig.