Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam att den gudomliga kraftens Kärlek, håller den magnetiska kraften att regenerera ljuset i varje människas hjärta. Jag är tacksam att den gudomliga kraftens Kärlek, håller den magnetiska kraften att regenerera ljuset i varje människas hjärta.

19/11 -2018
Dag 5 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Storm -
Ungdomlig, rastlös, tröstande närvaro, katalysera, salighet av att vara.
Dag av välsignelse av regn, givare av allt liv och ljus, en givare av kväve till Moder Jord och ozon till Fader himmel. Storm är också associerad med månen och månens cykler, som är mätaren av den kvinnliga aspekten av skapelsen. Stormens väsen är känslan av enhet, säkerhet och värme som upplevs i hemmet, medan ovädrets bekymmer rasar i världen utanför. Ständigt ungdomliga, existerar stormar för att uppleva frihetens extas. De har stor förmåga att både lära och undervisa. Deras ständiga strävan efter nya erfarenheter leder ofta till svåra tester och stormar av känslor. Titta på dessa svårigheter för de lektioner de verkligen är, så kommer de att berika våra liv snarare än att förstöra. Stormindivider lär mycket genom sin elektricitet av att vara. Blixten ger ström till jorden, och samma energi aktiverar människor, och Gudomliga anslutningar kan nås.

Periodens symbol: Örn
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 5: Styrka (Områden av styrka aktiveras, grödan gror och drar till sig solen)
I mitten av kuben hittar vi fem. Fem är en intelligent organiserande kraft som hanterar kommunikation och material, kunskap och tillämpning. Femmor är naturliga nätverkare som samlar vad som behövs. Dessa personer kan ta sig direkt till kärnan i vilken situation som helst, och det gör dem till utmärkta utredare.

Aspekter: Färg - Blå (Transformerar), Riktning - Väst, Element - Vatten.

Väst: Handlar om livets okända. "Hur känner jag för någonting som pågår?" "Var föreslår min rädsla att det finns ett behov av en högre urskiljning?"

Element Vatten: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Helande, Rening, Andens Dop. Vatten är det element som håller Andens eter. Vatten uppmuntrar att gå med flödet och ta emot Andens nedstigande ljus.

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration", och du kan se synkronisiteter i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Dag 239 av 260.

Välkommen Hem.

Storm delar komforten av hemmet, och påminner oss om hur vår mänskliga natur naturligt vänder oss hem när vi ser en storm i horisonten. Hem är den plats vi identifierar med säkerhet och personlig kraft. När vi kommer hem och låser dörren bakom oss, är vi på ett ställe där vi följer våra egna regler. Hem är platsen i världen där vi upplever vår auktoritet.
I andens rike har vårt hem inga väggar eller dörrar. I andens rike finns det ingen annan människa som kan berätta vad vi ska göra. Vi håller ensamrätten att gudomliga vår egen väg till sanningen. Hemma behöver vi inte världslig validering. Det finns ingen anledning att övertyga någon annan om Sanningen vi väljer att tro på. I vårt gudomliga hem är vi enda barnet, den förstfödda, som får all uppmärksamhet. Det finns inget som är viktigare för Skaparen än att se till våra behov och lyssna på vårt samtal. Vi får all den tid och uppmärksamhet som vi behöver och vill ha.
Vårt hem bor och vilar hos oss, vart vi än är. Blixtens ande som förenar ovan till nedan, kommer att hitta vägen till oss. 
Idag kommer ljuset av Storm att hitta den direkta vägen för att regenerera våra tankar och hjärtan. Storm finns för att visa andlighetens "obestridliga frihet", och uttrycker "vår barndoms glädje". Vi kommer att börja våra liv igen som oskyldiga, som aldrig har fått veta vad de inte kan göra. Vi kommer att börja som de barn vi en gång var, och vi kände aldrig upplevelsen av orättvisa eller skam. Genom en Andens Regenerering ligger en ny väg framåt - den väg vi önskade att vi hade skapat på vår första resa.

Storm representerar den kvinnliga aspekten av skapelsen. Cherokee´s dagsymbol Cardinal/Redbird, sägs flyga längs vägen för blixten som förbinder jorden och himlen. Den är en symbol för blixten i blodet. Som en dagssymbol som representerar vatten och som håller Andens eter, är vi i stånd att känna vår koppling till Skaparen. Genom en laddning jämfört med en blixt, är Anden i vårt blod återantänt. När en ny gnista av liv rör sig genom alla delar av vårt väsen, är vi En med Skaparens medvetenhet.
När vår medvetenhet stiger till en fullständig medvetenhet om denna förbindelse, kommer Kärlek vara vår enda verklighet. Inget annat kommer att spela någon roll. Vi kommer att dras till ljuset som är multiplicerat med överflöd.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa, att låta våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner, då solnedgången ofta är en tid då du kan känna en växling av energin till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag. 

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och djup tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..