Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för gåvan att veta sanningen när vi hör den. Jag är tacksam att vi kan lära oss att Sanningen är något vi aldrig behöver frukta. Jag är tacksam för gåvan att veta sanningen när vi hör den. Jag är tacksam att vi kan lära oss att Sanningen är något vi aldrig behöver frukta.

8/11 -2018
Dag 11 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Flinta -
Reflekterar sanningen, kompromissa, ger ordning och balans, oändlighet.
Verklighetens spegel. Som en imponerande Flinta är dessa personer de gudomliga gnistorna av intelligens. Flinta är medfödda förmågor som används för att urskilja känslor från fakta. Flintpersoner står oförtröttliga för att skydda, försvara eller bota andra genom personlig uppoffring. Genom att modigt sväva sanningens svärd skärs falskhet bort. Det sägs att de kan få information om interpersonella problem eller onda intriger av andra genom att reflektera i en obsidian spegel. Deras tapperhet som sanningskrigare måste vara oklanderlig, annars kommer de att uppleva lidande av olyckor, missförstånd och skvaller.

Periodens symbol: Stjärna
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 11: Lösa (Slutlig granskning och ansökan, tydlighet, Blomstring)
Hjälper varje ny sak att hitta sin plats i universum och i processen att "passa in" måste vissa ändringar ske. Elva är energin av dynamiska åtgärder som underlättar förändring, förenkling och förbättring.

Aspekter: Färg - Vit (Förfinar), Riktning - Nord, Element - Luft

Nord: Handlar om att lära av erfarenheter, de uppstigna mästarnas och kollektiva visdomarnas plats. "Vad har jag lärt mig av tidigare erfarenheter? Vad skulle de äldre säga att jag skulle göra?

Element Luft: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Andens andetag och livets andning. Luft är en helande kraft som kan styras inuti. Vind kallar oss till Helig andedräkt och uppmuntrar oss att lyssna på Skaparens röst. Som elementet av sinnet uppmuntrar Luft oss att använda vårt Intellekt och söka Visa råd. Luft handlar om utbetalning av kommunikation.

Håll gärna koll på tankarna
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration", och du kan se synkronisiteter i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Dag 258 av 260.

Några varningstecken frånUniversum.

Flinta är ett sanningens svärd, levererad som ett blixtnedslag. Sanningen vi lär oss, kommer förändra hur vi ser på andra och oss själva. Flintans syfte är att sopa undan negativia influenser från vårt liv. 
Vi rekommenderas att vidta försiktighetsåtgärder. Vi kan lära oss sanningen genom våra egna medvetna ansträngningar eller av misstag. Flinta gör vad som krävs för att bringa sanningen till dig.

När saker och ting händer oss i livet är det lätt att tänka “jaja, det där var nåt som hände bara”, och sen viftar vi bort det. Men när vi börjar komma i samklang med vår intution, vårt sjätte sinne, upptäcker vi att vi själva skapar våra upplevelser. Vi blir mer och mer medvetna om detta. Vi är förmodligen inte fullständigt medvetna om vad vi skapar från ögonblick till ögonblick men lyckligtvis ser Universum till att vi får tecken som visar oss att vi är på rätt väg i livet. Och något som oxå är viktigt: Universum ger oss även tecken när vi har halkat in på fel spår.

Dessa varningstecken brukar visa sig i form av oönskade händelser, tecknen är en indikation på att vår energi är på väg neråt till en långsammare vibrationsnivå (eller att vi har fastnat på en lägre nivå). När du befinner dig på en lägre nivå är det mycket negativitet inblandat, exempelvis negativa tankar, känslor och handlingar. Dessa skapar i sin tur oönskade händelser och situationer. 
Och omvänt: när du vibrerar på en högre energinivå blir du serverad positivitet i alla former. Då har du perfekt timing och allt flyter på fint. Därför är det så viktigt att du höjer din vibration genom att medvetet välja positiva tankar. 

Sen är det som så att våra själar vibrerar på en hög nivå och våra kroppar på en låg nivå, summan av det kan göra att vi stöter på mindre oönskade händelser lite då och då, detta är dock helt okej. Men var uppmärksam på dessa varningstecken så blir det lättare för dig att komma tillbaka på rätt spår. 

Här är några exempel på de varningstecken Universum ger oss:

¤ Du slår i tån i något eller skadar dig på annat sätt
¤ Fastnar i trafiken 
¤ Någon kollar snett på dig eller ger dig en spydig kommentar
¤ Du får oväntade räkningar eller omkostnader 
¤ Du får en obehaglig magkänsla 
¤ Konflikter med nära och kära uppstår
¤ Du blir sjuk
¤ Huvudvärk
¤ Du blir av med eller har sönder ägodelar
¤ Du kan uppleva obehagliga lukter, smaker eller oljud 

Dessa tecken indikerar att du behöver centrera dig och justera din frekvens. 
När du uppmärksammar ett sådant tecken…stanna upp! Fortsätt inte med det du håller på med, avbryt diskussionen eller vad det nu kan vara som du sysselsätter dig med, för det leder inte till något gott.
Ta istället ett djupt andetag och backa från situationen. Meditera ett par minuter om möjlighet finnes. Om du snappar upp varningstecknen snabbt och gör något åt det omgående, stoppas den negativa spiralen.

Avslutningsvis: snöa inte in på eventuella varningstecken nu efter att du läst detta utan ta det för vad det är…en enkel stoppskylt. Du kan få oerhört mycket hjälp från dessa när de dyker upp. 

Värdet av vår egen sanning.

Flinta är också känd som Spegeln, som ger en perfekt bild av vad som är och vad som inte är. Sanningen vi lär idag, kommer att göra ett djupt avtryck. Flinta kan leverera sanningen på många olika sätt. Vi kan se sanningen som vi förnekade, sanningen som bara var en "illusion", eller sanningen döljd av någon annan.

Flinta etablerar vår stabilitet med sanningen. Vi uppmanas att söka sanningen till varje pris. Det kan vara något vi är rädda för att erkänna, eller att vi saknar tillit till vår egen uppfattning. Flinta gör sanningen kristallklar, och vi kommer veta sanningen när vi hör den.

Människan är benägen att dölja sanningen som kan skilja oss från helheten. Vi har också en benägenhet att acceptera andras åsikter som ett sätt att komma överens. Att bo under någon av dessa scenarier, gör oss inte fria att vara dem vi är. Vi förnekar vår egen frihet, och vi hindrar oss själva från att någonsin veta värdet av vår egen sanning, som en stabil grund att stå på. Sanningen kommer att göra dig fri!
Vi kommer hitta vår egen stabilitet att röra oss framåt, genom att följa vår egen sanning. I andens rike är sanningen vår största upptäckt, och genom sanningen kan vi känna Skaparens syfte och mening med den Gudomliga rättvisan. Sanningen är själva syftet med högre medvetande, och vi kan nu släppa rädslan för sanningens "konsekvenser".

Flinta är en bra dag att odla våra andliga gåvor. Alla våra andliga gåvor är övernaturliga sinnen för att veta sanningen. Flintans sanning kan ofta vara något vi redan "visste" (intuitivt), och om vi kan fokusera vår medvetenhet till saker som pågår precis under ytan, och lägger märke till denna andliga gåva i drift, har den möjlighet att växa.

Önskar dig en frihetens dag, där du finner Din sanning..

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa, att låta våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner, då solnedgången ofta är en tid då du kan känna en växling av energin till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag. 

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och djup tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..