Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för att de andliga upplevelserna jag har, inte bara stärker mitt liv utan också andras. Jag är tacksam för att de andliga upplevelserna jag har, inte bara stärker mitt liv utan också andras.
6/9 -2018
Dag 9 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Orm-
Livskraft, instinkter, stark vilja, extremistiska, kraftfulla.
Rörelse och skapande av tid. Sensuellt och dramatiskt, detta soltecken förkroppsligar intensiva instinktens visdom och skapar en förbindelse från jordbunden till himmelska strävanden. Genom uppriktig service till andra öppnar ormen sitt hjärta. Ormen anpassar auktoriteten och sanningen för att få rättvisa som är snabb och säker. Ormar är mycket anpassningsbara, även flytande tills de att de blir fast i ett hörn, då exploderar de. Ormars giftigt humör förgiftar både sig själva såväl som andra genom att skapa bedrövliga, undertryckande och till och med destruktiva attityder.

Periodens symbol: Jorden
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Cherokee: Serpent / DO'TSI VK: Ormfolk är himmelska människor som regelbundet kommer som lärare till jorden. Som ovan-Så nedan, på jorden är ormen rötterna för kunskapens träd. Ormkraft är vital energi, rörelsekraft, instinkt och önskan om kreativitet, den avtryckare som slår på åtgärden. Den tänder säkringen som förstorar och exploderar livskraften. Kunskap, som kombinerar vetenskap, teknik och psykologi, plus andlighet är sådd på planeten.

Galaktisk Ton 9: Tålamod (Söker ett bredare perspektiv, knoppande, frambringa nytt liv)
Nians energi är att få ett bättre perspektiv på den större bilden. Med Nians energi börjar planer eller mönster att slutföras. Nio kräver tålamod och uthållighet som finns i den större bilden, annars finns det stort lidande av bristen på insikt. Slutförandet av handlingscykler är avgörande för Nio.

Aspekter: Färg-Röd (Initierar) Riktning-Öst,  Element- Eld.

Öst: Handlar om inspiration. "Vad är jag inspirerad att göra?"

Elementet Eld: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Livskraften själv och andens kraft. Eld representerar allt vi kallar Heligt. Eld är elementet som kan ändra formen av ALLA andra Element. Eld är inspirationen av att "veta" - tjänsten av alla våra andliga gåvor. Adresserar en situation som håller Sanningen i din andliga avsikt. Använd andliga verktyg och heliga ritualer för att ringa efter gudomlig intervention.

Dag 165 av 260.

Håll gärna koll på tankarna
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration", och du kan se synkronisiteter i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Tålamod för att se den större bilden.

Ton 9 håller tanken på tålamod för att se den större bilden. Vår omvandling är processen att förvandla en ny förståelse till en personlig Sanning. När vi tror på vår egen sanning har vi en grund för urskiljning. Vår första Sanning är "rätt" och "fel". När vårt medvetenhet utvecklas kan vi bygga en ny grund på Gudomlig Sanning. "Rätt" eller "fel" erbjuder inte tillräckligt med information när vi presenteras med obegränsade val. Kunskapen om högre medvetenhet tillåter oss att lita på vad vårt hjärta säger att vi ska göra.

Ormen är katalysatorn av anden, den gnista som tänder säkringen. Den är "drakeenergi", och liksom Moder Jords leylinjer, så har vi ett nätverk av energi i kroppen. De är själva kraften i livet och energin som tänder alla våra andliga gåvor av att veta.

Ormen är relaterad till Kundalini-energin som reser längs ryggraden till toppen av huvudet. Det är en kraft som åtföljer en uppenbarelse av anden. Den alstrar gåshud genom att blodet rusar till huvudet. Det här är en dag att uppmärksamma ditt eget vetande, din magkänsla, och din intuition. 9 Orm avser att slutföra en omvandling till en högre medvetenhet i vår ande.

Portaldag, element av Eter.

Portal dagar hjälper oss att se bortom slöjan till andra dimensioner och förstorar våra erfarenheter av Anden. Portaler har befogenhet att väcka våra andliga gåvor. Alla våra övernaturliga gåvor, som Intuition, Telepati och Klarseende (Clairvoyance), är vanliga för deras kännetecken för att veta. En portal kommer att förstärka sannheten för Ormen, en inflytelserik energi av Anden inom. En portal hjälper oss att se djupare inom för att fullborda en högre medvetenhet om denna sanning.

Mästartalet 999.

Den 9:e tonen och 9:e månaden i Mayakalender och den 9: e månaden September, återspeglar Mästartalet 999. 
Nummer 999 tripplar, förstärker och förstorar det kraftfulla inflytandet av 9. Nummer 9 resonerar med de universella andliga lagarna, ett högre perspektiv, inflytande, välvilja och altruism, icke-överensstämmelse, leva livet som ett positivt exempel för andra, inflytande, högre perspektiv och expansiv synvinkel, plikt och kallelse, karaktärsstyrka, filantropi, humanitärism och ljusarbete. Nummer 9 betecknar också slutet och slutsatserna. En viktig fas eller cykel slutar. Lita på att detta händer av karmiska skäl som kommer att bli tydligt inom den närmaste framtiden. Det klargör vägen för dig, att fullt ut driva ditt livs syfte och själsuppdrag som din själs öde dikterar. Lita på att all information, vägledning och hjälp du behöver på din väg kommer att levereras av universella energier.

Änglatalet 999.

Änglatalet 999 är ett starkt budskap för att fullt ut ägna dig åt ditt livs uppdrag utan dröjsmål. Lyssna på vägledning från änglarna om du känner någon rädsla eller tvivel om din livsstil. Var inte rädd, eftersom det här förbereder dig för att börja ett underbart nytt liv och en livsstil som kommer att göra att allt faller på plats för dig, på det mest positiva sätten. Änglatalet 999 är ett tecken på att ljusarbetare ska utföra sina uppgifter och arbeta till gagn för mänskligheten och världen som helhet. Änglatalet 999 uppmuntrar dig att uttrycka ditt unika, sanna själv och väva kärlek i alla aspekter av ditt liv, och basera ditt liv på principerna om acceptans, integritet, medkänsla och samarbete. Samarbeta med ditt hjärta och själ och upptäck din sanna natur och själs syfte. Du har starka energier inom dig och de ska användas för att förbättra ditt eget liv och andras. Lyssna på dina inre behov och intuition, och följ de högsta idealen, insikterna och idéerna. Lita på att du kommer att kunna hitta en bekväm balans mellan dina materiella-, familje- och andliga vägar.

Våra andliga gåvor, är våra vardagliga sinnen.

Vår nya förståelse förvandlas till Sanning med hjälp av en "Gudomlig medverkan". Arbetet som vi gör nedan är balanserat av en medverkan från ovan. Sanningen vi mottar från ovan kommer som en uppenbarelse av att veta. Tänkande och resonemang är osannolikt att föregå en uppenbarande upplevelse. Uppenbarelser är per definition tankar som kommer spontant genom hjärtat, sinnet och kroppen. En uppenbarelse är sanningen vi vet i varje fiber av vårt väsen.

Våra andliga gåvor ligger vilande tills de är kända och bekräftade. De äldste sade alltid, ALLT VILL SES.
Det finns inga begränsningar, eller hemlighetsmakerier, eller några få utvalda. De som påstår det, gör det för att de vill behålla makten för sig själva, och känna sig speciella och utvalda. Detta drar osökt tankarna till Inkvisitionen.
Idag har vi ALLA en möjlighet att se våra gåvor. De kan väckas av en medveten intention, att vara närvarande när erfarenheten händer inom oss.

Vi var avsedda att känna till våra gåvor och förmågor. Självklart är det så här vi vill leva i en ny värld, med vetskap om att vi är kapabla att skapa och nå våra drömmar.
När vi har ifrågasatt våra tankar tillräckligt, når vi vi fram till något högre. Vi kommer att urskilja vårt uppdrag och syfte, vår högre anledning att vara, som överskrider "rätt" eller "fel". Att veta, hjälper oss att urskilja de val som leder till vår dröm. 

Liksom de flesta av våra andliga upplevelser, märker vi inte betydelsen om vi inte är uppmärksamma. Vi missar betydelsen eftersom det är en "vanlig" upplevelse. Vi misslyckas med att se den gåva vi har, utan tålamodet att tänka på det. Våra andliga gåvor är våra "vardagliga" sinnen.

Ton 9 kommer att slutföra en omvandling av vår personliga kraft för att bemästra våra drömmar. Ormen växer genom att ömsa sin hud, och så får vi också kraften, genom att slänga av oss begränsningarna så att vi kan växa in i vår andliga identitet. 

Vi kan tillbringa en livstid och hoppas på "Frälsaren", någon annan som kommer att göra allt rätt. Vi "nöjer oss", för inuti tror vi inte att det vi vill är möjligt, eller så är vi rädda för det okända.
Det här är alla uppfattningar av vårt Ego, vårt lägre själv. 
När vi tror och litar på vår egen intuition, behöver vi inte försvara vårt beslut. Vi får obegränsade val. Vi kan välja vad som känns rätt när vi tar emot rättvisan av en gudomlig medverkan. Dagen idag har kraften att antända vår medvetenhet till vår heliga rätt att välja, och till syftet som kommer att leda till vår harmoni och lycka.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa att låt våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner. Solnedgången är ofta en tid då du kan känna en växling av energi till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag.

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..