Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam att den gudomliga kraftens Kärlek, håller den magnetiska kraften att regenerera ljuset i varje människas hjärta. Jag är tacksam att den gudomliga kraftens Kärlek, håller den magnetiska kraften att regenerera ljuset i varje människas hjärta.

30/10 -2018
Dag 11 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Storm -
Ungdomlig, rastlös, tröstande närvaro, katalysera, salighet av att vara.
Dag av välsignelse av regn, givare av allt liv och ljus, en givare av kväve till Moder Jord och ozon till Fader himmel. Storm är också associerad med månen och månens cykler, som är mätaren av den kvinnliga aspekten av skapelsen. Stormens väsen är känslan av enhet, säkerhet och värme som upplevs i hemmet, medan ovädrets bekymmer rasar i världen utanför. Ständigt ungdomliga, existerar stormar för att uppleva frihetens extas. De har stor förmåga att både lära och undervisa. Deras ständiga strävan efter nya erfarenheter leder ofta till svåra tester och stormar av känslor. Titta på dessa svårigheter för de lektioner de verkligen är, så kommer de att berika våra liv snarare än att förstöra. Stormindivider lär mycket genom sin elektricitet av att vara. Blixten ger ström till jorden, och samma energi aktiverar människor, och Gudomliga anslutningar kan nås.

Periodens symbol: Givande
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 11: Lösa (Slutlig granskning och ansökan, tydlighet, Blomstring)
Hjälper varje ny sak att hitta sin plats i universum och i processen att "passa in" måste vissa ändringar ske. Elva är energin av dynamiska åtgärder som underlättar förändring, förenkling och förbättring.

Aspekter: Färg - Blå (Transformerar), Riktning - Väst, Element - Vatten.

Nord: Handlar om att lära av erfarenheter, de uppstigna mästarnas och kollektiva visdomarnas plats. "Vad har jag lärt mig av tidigare erfarenheter? Vad skulle de äldre säga att jag skulle göra?

Element Vatten: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Helande, Rening, Andens Dop. Vatten är det element som håller Andens eter. Vatten uppmuntrar att gå med flödet och ta emot Andens nedstigande ljus.

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration", och du kan se synkronisiteter i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Dag 219 av 260.

Ge dig själv lite av din tid.

Idag kan vi låta en högre makt vara ansvarig för världen. Att tona oss ut ur världen och tona in i Anden är vad Storm naturligt leder oss till. Från centrum av vårt andliga inflytande slutar världens ordning och oordning att betyda något. Det som är viktigt är vårt förbund med Främsta Skaparen som ger oss ljus och myndigheten över mörkret.
Härifrån skapar vi det lugn som världen behöver. Att stilla få andas och bara vara. Du är tillräcklig som du är, och genom att stilla dig en stund idag kan regenerationen av Dagens symbol nå dig och berika dig med en ny lugn kraft. 

Ordet kraft är ofta associerat till en fysisk kraft eller ansträngning. Vi är så vana att anstränga oss hela tiden så att inte göra det, blir en ansträngning.

Inom oss representerar ordet kraft att regenerera vårt mänskliga fordon och entitet, och det kan inte ske när vi samtidigt springer runt och anstränger oss i den "yttre" fysiska världen. Som jag skrev om igår så kan vi bara fokusera på en sak i taget, även om du har "tusen" saker på gång samtidigt. Du kan testa själv om detta stämmer genom att läsa en bok och samtidigt skala potatis. Vid någon tidpunkt måste du vända blad eller lägga potatisen i kastrullen för att ta en ny, och vid detta tillfälle behöver situationen din fulla uppmärksamhet. Detsamma gäller dig själv. Ge dig själv lite av din tid.

Friheten att bara vara.

Våra andar dras mot ovillkorlig kärlek. När vi vänder oss från världens krafter för att erkänna en gudomlig styrka, kommer vi att känna till vår sanna frihet. Främsta Skaparens kärlek vet inga gränser. Genom att vi anpassar oss med en gudomlig avsikt, erbjuds vi vår högsta frihet att vara.

När vi lever från världen nedan försöker vi att leva på uppsatta regler, några skrivna och ännu fler införda av andras förväntningar. När vi existerar i vårt eget centrum är vi fria. Vi kan göra misstag av rätt och fel utan några konsekvenser, när det är ett misslyckande av våra bästa avsikter. Vi kan bära konsekvenser av världen, men Främsta Skaparen kommer alltid att stå i vårt centrum med ovillkorlig kärlek.

Storm påminner oss om vårt ljus. Denna gåva av blixten, en gnista av Främsta Skaparen, kan överföras genom kontakt eller intention från en människa till en annan. När vi är negativt laddade, stöts vi bort ifrån varandra.Precis som magneter. Båda två behöver vara positivt laddade för att kunna mötas, och i rätt intoning kommer Andens kraft att dra oss tillsammans.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa, att låta våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner, då solnedgången ofta är en tid då du kan känna en växling av energin till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag. 

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och djup tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..