Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för en ny början som börjar från högre mark. Jag är tacksam för en ny början som börjar från högre mark.
26/3-2018
Dag 1 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Krokodil -
Mottar meddelanden av primal kreativ kraft; helt enkelt början på alla saker. Krokodiler som följer sina hjärtan ses som genier. Det finns ingen ordning för de primära meddelandena, så krokodilpersoner bör rikta sina energier mot praktiska och samarbetsinsatser för att ge produktiva resultat. Krokodiler har en stark vårdande energi och kommer att arbeta hårt för att ge säkerhet till familj och vänner. Att vara extremt territoriell måste krokodiler vara uppmärksammade på, att inte vara överbeskyddande eller för dominerande. I dessa tillstånd är krokodiler osäkra, obeslutsamma och känslomässigt flyktiga.

Galaktisk Ton 1:  Enhet. Ett är början på allt, det första, hela och allt i ett. Ett är bestämd och självstyrd och ger ett bra tryck till vilket projekt de än är associerade med. 

Aspekter: Färg -Röd  (Initierar), Riktning- Öst, Element - Eld

Öst: Handlar om inspiration. "Vad är jag inspirerad att göra?"

Elementet Eld: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Livskraften själv och andens kraft. Eld representerar allt vi kallar Heligt. Eld är elementet som kan ändra formen av ALLA andra Element. Eld är inspirationen av att "veta" - tjänsten av alla våra andliga gåvor. Adresserar en situation som håller Sanningen i din andliga avsikt. Använd andliga verktyg och heliga ritualer för att ringa efter gudomlig intervention.

Dag 1 av 13.

Håll koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Om du inte ser hur de relaterar till dagens energi, kanske det inte har hänt än. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration",och du kan se synkronisiteten i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Sol  och Krokodil är alfa och omega, början och slutet. 1 Krokodil presenterar ett nytt uppvaknande, och början på en ny och högre nivå av omvandling. Vi steg upp som skaparna av vår egen verklighet. En ny värld är vår att skapa.

Vi börjar i Enhet med Skaparen. Solen tog ljuset till omvandlingen i vårt själv, och dagen erbjuder ett uppvaknande till en högre nivå av gudomlig skönhet.

Krokodil är en symbol för det gudomliga kvinnliga. Vår medvetenhet antänds i livmodern hos en medkännande mamma. Världen som väntar på att ta emot oss är fortfarande utan form. Krokodil hjälper oss att drömma det till form, och erbjuder oss "innovationen av ett geni." 

Arketypen av dagens symbol, är bland de starkaste arketyperna som givare av livet, och som vårdar och leder oss till självförsörjning och av att vara fylld av att bara vara. Hon hjälper oss att se att det inte finns någon dröm bortom vår räckvidd när vi åtar oss att gå framåt, en dag i taget. Vi kommer att antändas av Kärlek och begåvas med en vision av en ny värld.

En ny runda kommer att börja som den sista, som en promenad i en ny tillit som kommer att uppstiga till ett vetande. Vi kan välja vad vi vill ska växa, för att bära frukten av vetande. Gudomlig inspiration kommer att ge kraft till vårt frö av intention, genom en dröm om mening och syfte.

Krokodil är innovationskällan, mogen med obegränsad potential. Under nästa 13-dagars skapelsecykel kommer vi att dras till en värld i vår fantasi, då Krokodil är känd för att skicka vilda ideér ur tomma intet.
Vi blev återfödda utan gränser, och vad som helst är möjligt. Vi är tillbaka i början, och våra medvetna tankar kommer att dra fram den nya världen vi föreställer oss.

Mästartalens period.

Krokodil Perioden Krokodil Perioden

En av de unika egenskaperna hos denna period är att numret på varje ton, är detsamma som Dagens position, och det skapar mästernummer 11, 22, 33, etc. 
(1 Krokodil är Ton 1 , Position 1, och månad 1, vilket ger Mästarnumret 111.) Mästartal dubblar och förstärker tonens intention.

Nummer 1: (Människa) resonerar med självförtroende, självständighet och unikhet, motivation, ny början och strävan framåt, insikt, självledande och inspiration, positivitet och framgång. 
Nummer 11: (Människans Ande) berättar för oss att för att ansluta till vår högre själ, behöver vi veta och leva vår själs uppdrag och vår livsväg.
Nummer 111: (Gudomlig ande) betyder öppnandet av en portal som snabbt manifesterar tankar i verkligheten. 


Portaldag på Ton 1: Elementets Eter.
Portaldagar förtunnar slöjan till de andliga dimensionerna och lyfter vår medvetenhet till våra egna andliga gåvor av intuition och vetande. Den första portadagen för denna period är 1 Krokodil. Den förstorar upplevelsen av en ny gryning och är den gudomliga inspirationsdagen som skulle styra oss i skapandet av en ny värld.

Första månaden: Initiering och impregnering.
De närmaste 20 dagarna håller energin i nummer 1. Den första månaden som Ton 1, markerar en cykel av gudomlig inspiration i enhet med Skaparen. En gnista av Skaparen antänder livet för en ny intention. Energierna i denna period fördubblas, eftersom tonen också matchar numret på dagsymbolpositionen.

Haabkalendern
Haabkalendern, eller "vagt år" är den som mest liknar den kristna kalendern. Med 365 dagar i sin räkning är den baserad på solens observationer. Haab användes minst 100 f.Kr. och skapades för att användas tillsammans med Tzolk'in. I själva verket kan man inte hitta ett Haab-datum som inte är skrivet tillsammans med ett Tzolk'in-datum inom gamla hieroglyfiska texter. Under drift skapar Haab och Tzolk'in en större 52-årig cykel kallad kalenderrundan som användes inte bara av Maya, utan också av alla andra kulturer i Mellanamerika.

WAYEB: 5 dagar och börjar på dag 3 -Natt-.
Wayeb är den 19: e månaden i Haabs "vaga" år av 365 dagar. Den kallas "vag", eftersom systemet beräknas med en annan metod än vår Gregorianska kalender och innehåller inget skottår. (något mer exakt).
Haab består av 19 månader. 18 månader bestående av 20 dagar och 1 månad (Wayeb) bestående av 5 dagar. Wayebdagarna heter Namnlösa dagar, och är oberäkneliga och inte tänkta att man ska göra något av betydelse på. De är menade att användas för att rensa vad som är kvar av ett gammalt år, och är en bra tid för vårrengöring och att rensa jorden för en ny trädgård.

På sätt och vis är vi utlämnade till oss själva, så det här är en väldigt betydande timing för synkronitet med 1 krokodil - och en ny Tzolk´in runda (260 dagar). Det är upp till Människan att skapa en ny värld, genom ett dedikerat val av gudomligt medvetande. Vår klättring av andlig tillväxt till toppen av pyramiden sker i Wayeb. Detta är Tecknet då vi är redo med de andliga verktygen för att återskapa världen. Vi ska göra det från skapelsens livmoder, och vi kommer att arbeta hemifrån, i andens rike.
Vad vi kan föreställa oss kommer att ligga till grund för en ny evolution av vårt själv.
Det vi bär med intention på toppen av pyramiden kommer att balanseras i rättvisa genom gudomligt ingripande.

Trädgård
De äldste lärde oss att vi skulle kunna tjäna världen i anden genom att ta hand om en trädgård eller en växt. All vård vi skulle ge till den skulle vara ett uttryck för kärleken för En, som det är meningen att tjäna. 
När vi föreställer oss en värld, kan vi också föreställa oss vad vi skulle kunna växa i den fysiska världen, som sedan skulle balansera alla de andra världarna. Låt oss vara barn som vill bygga något större än oss själva.

Krokodil är en dag med vilda idéer, en genialisk dag. Krokodil skakar oss ut ur vårt sinne av skäl med slumpmässiga och orelaterade tankar. Lyssna på Skaparens röst, enhetsmedvetandet, som avbryter dina tankar med ett budskap om inspiration. Bekräfta att du hör vad inspirationen säger, och var öppen för att de vilda idéerna kan bli geniala idéer.
Precis lika viktigt som meddelandet, är din bekräftelsen att du hörde det.
Detta är en viktig dag att komma ihåg vem vi är, gudomliga barn, som öppnar våra ögon för en värld vi kommer att leva i. Våra andar förnyades med den orubbliga andens frihet, som inte känner några gränser eller utstakade vägar. 
Det här är en dag att hålla nära för oss själva och ära den andliga gåvan av vår fantasi. Engagera dig med de vilda idéerna, skriv ner dem och reflektera över dem. Försök INTE att ta reda på hur du i detalj ska gör det. Tänk istället betydelsen av mening och syfte. Tro på att vägen du vandrar kommer att följa samma väg som din inspiration.
Det här är en dag att titta upp från tomhetens mörker och lyssna på rösten som kommer att tala de första orden i skapelsen, det första ljudet som kommer att börja en ny vibration. Det börjar på Alpha, 1 Krokodil, och kommer att dra oss till sitt slutförande, Omega, 13 Sol.

Vi har nya förmågor av gudomlig urskiljning som vi ännu inte har använt eller upplevt.
Dagens symbol visar på krokodilmoderns medkänsliga kärlek och hårda skydd för att se till att vi klarar det.


Den 31 mars kommer 8 stycken huvudplaneter tillsammans, och de kommer erbjuda den dynamiska energin av att "få saker att hända".

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa att låt våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner. Solnedgången är ofta en tid då du kan känna en växling av energi till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag.

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit