Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam att den gudomliga kraftens Kärlek, håller den magnetiska kraften att regenerera ljuset i varje människas hjärta. Jag är tacksam att den gudomliga kraftens Kärlek, håller den magnetiska kraften att regenerera ljuset i varje människas hjärta.

10/10-2018
Dag 4 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Storm -
Ungdomlig, rastlös, tröstande närvaro, katalysera, salighet av att vara.
Dag av välsignelse av regn, givare av allt liv och ljus, en givare av kväve till Moder Jord och ozon till Fader himmel. Storm är också associerad med månen och månens cykler, som är mätaren av den kvinnliga aspekten av skapelsen. Stormens väsen är känslan av enhet, säkerhet och värme som upplevs i hemmet, medan ovädrets bekymmer rasar i världen utanför. Ständigt ungdomliga, existerar stormar för att uppleva frihetens extas. De har stor förmåga att både lära och undervisa. Deras ständiga strävan efter nya erfarenheter leder ofta till svåra tester och stormar av känslor. Titta på dessa svårigheter för de lektioner de verkligen är, så kommer de att berika våra liv snarare än att förstöra. Stormindivider lär mycket genom sin elektricitet av att vara. Blixten ger ström till jorden, och samma energi aktiverar människor, och Gudomliga anslutningar kan nås.

Periodens symbol: Visdom
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 4: Stabilitet (Etablering av fundament, odla behov, helheten)
Kuben är den mest stabila i alla former och fastställer volym per definition av höjd, längd, djup och bredd; 4 riktningar upprättar orientering. Energin hos 4 sätter parametrarna, som fastställer de friheter och hinder som behövs för att skapa ett spel, arbete eller förhållande.

Aspekter: Färg - Blå (Transformerar), Riktning - Väst, Element - Vatten.

Nord: Handlar om att lära av erfarenheter, de uppstigna mästarnas och kollektiva visdomarnas plats. "Vad har jag lärt mig av tidigare erfarenheter? Vad skulle de äldre säga att jag skulle göra?

Element Vatten: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Helande, Rening, Andens Dop. Vatten är det element som håller Andens eter. Vatten uppmuntrar att gå med flödet och ta emot Andens nedstigande ljus.

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration", och du kan se synkronisiteter i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Dag 199 av 260.

Vi följer vår egen väg.

Storm erbjuder energi för förnyelse och regeneration som en gåva av kraft från ovan till nedan. Som en storm i horisonten kallar den oss hem till en plats av stabilitet inom. Den visar en ohämmad frihet som följer sin egen väg.

Storm illustrerar den magnetiska förbindelsen mellan oss själva och Skaparen. Blixten är inte bunden av någon direkt väg, utan kan hitta sin väg i eller omkring allt som ligger mellan oss. Storm kan regenerera vår ungdomliga entusiasm, och påminner oss om Källans Intelligens inom. Vår Naturliga styrka är en förbindelse av delad medvetenhet, och idag ger ton 4 och Storm komforten av hemmet, den plats där vi håller myndigheten att vara.

Vi är mästarna i vår egen erfarenhet.

Cherokee´s Dagsymbol var ett tecken på "blixtenergi" i himlen. Storm är ett tecken på "blixt i blodet", vår sjätte känsla av att veta. Vår anslutning till Skaparen är förstorad när vi laddas upp av Anden (Källans Intelligens).

Storm påminner oss om att när stormar uppträder i vår horisont har vi alltid en plats där vi är ansvariga.
Genom en gåva av medvetenhet är vi mästarna i vår egen erfarenhet. (Suveränitet, förklaring kommer)

Blixten illustrerar Skaparens kraft lika stor som himlen. Precis som blixten levererar en gåva av kväve för förnyelse av Moder Jord, så finns det en ohämmad väg mellan vårt Själv och Skaparen för att förnya vår egen inre styrka. Storm representerar helheten av geomagnetiska egenskaper som förbinder oss alla. Precis som elektroner är uppradade genom en laddning av el, så har vi en kraftkälla som kan reglera våra tankar med Skaparens avsikter.

Vi behöver inte dra vår bedömning av Sanningen från det kaos vi ser omkring oss. Sanningen av den Främste Skaparens sanning av ovillkorlig kärlek, är den enda sanningen vi alltid kan stå på. De andliga gåvorna som delas av Främste Skaparen, försäkrar att vi kan känna den här sanningen i varje fiber av vårt väsen. Vi behöver bara vända oss inåt för att uppleva vår gudomliga förbindelse med dess medvetenhet.

När vi tillämpar vår andliga medvetenhet, är vi fri från världens regler. Vi kan fritt urskilja vår egen gudomliga sanning. Sanningen vi skildrar för vårt Själv, är grunden vi kan stå på. Vi kommer att veta när vår Sanning ligger i linje med en gudomlig avsikt. När vi vet att våra avsikter styrs under en gudomlig myndighets kraft, förlorar stormarna i världen sina makt över våra tankar. Vi behöver inte längre frukta "Världens sanning" när vi förankras till "Gudomlig Sanning".

Stormens kaos är allt våra mänskliga ögon kan se. En storm kan förändra hela vårt livslandskap. Som en mäktig storm är våra problem uppe i luften, och vi kan tro på att Främste Skapare hjälper oss med var bitarna kommer att landa. Vår koppling till världens kaos faller bort. Även genom det värsta kan vi fortfarande anta det bästa resultatet. Vi håller all makt och kraft av möjligheter.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa, att låta våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner, då solnedgången ofta är en tid då du kan känna en växling av energin till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag. 

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..