Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för att Skaparen välsignade människan med den gudomliga gåvan att veta, och genom den kunna urskilja sanningen och se ljuset i mörkret. Jag är tacksam för att Skaparen välsignade människan med den gudomliga gåvan att veta, och genom den kunna urskilja sanningen och se ljuset i mörkret.
23/11 -2018
Dag 9 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Natt/Hjärta-
Intuitiv, drömmande, logisk, organisera, drömmare, modig, riklig.
Bröderna av gryningen. Drömmare som tar den nya solen för att klargöra och belysa livets väg. Således försvinner de osäkerheter och tvivel som är födda i det undermedvetna sinnets mörker. Dessa personer reser genom tomheten. En plats där ingenting finns kvar men all potential ligger, skapelsens livmoder. Från detta tomrum frambringar Nattpersoner nya lösningar och konstnärlig inspiration. Nattens drömmar bygger förtroende och lycka med en känsla av välbefinnande. Om natten inte modigt går in i tomrummen, kan de finna sig att vandra i mörkret av självtvivel och osäkerhet.

Cherokee: Hjärta/ O'YA: Hjärtats symbol är eldstaden i centrum, sammetsvart som natten.
Triangeln i Orion. M42-nebulosa (hem för den centrala rasen från WingMakers) i centrum av triangeln i Orion är elden i hjärtat, som också matchar Mayan. Hjärtat är fackelbäraren som håller ljuset och värmen hela natten.
Tron är så stark att de omgivande elementen blir förknippade med deras rytm och allt motstånd faller bort.
Med respekt och ära av intuition kombinerad med kunskap, skapar denna energi centrumets magi i denna dimension. AKBAL/Natt,Totem-Uggla: Nattsolens väktare. Energier för öppnandet av mystiska hemligheter, genom att se genom bedrägeriets masker. Hög förmåga att urskilja. Portaler öppnar för andra världar och dimensioner för ditt lärande och andliga tillväxt. Magiska förmågor är möjliga.

Periodens symbol. Örn
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 9: Tålamod (Söker ett bredare perspektiv, knoppande, frambringa nytt liv)
Nians energi är att få ett bättre perspektiv på den större bilden. Med Nians energi börjar planer eller mönster att slutföras. Nio kräver tålamod och uthållighet som finns i den större bilden, annars finns det stort lidande av bristen på insikt. Slutförandet av handlingscykler är avgörande för Nio.

Aspekter: Färg-Blå (Omskapare) Riktning-Väst,  Element- Vatten

Väst: Handlar om livets okända. "Hur känner jag för någonting som pågår? Var föreslår min rädsla att det finns ett behov av en högre urskiljning?

Element Vatten: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Helande, Rening, Andens Dop. Vatten är det element som håller Andens eter. Vatten uppmuntrar att gå med flödet och ta emot Andens nedstigande ljus.

Dag 243 av 260.

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Notera de slumpmässiga tankarna som kommer till dig, och lägg märke till vad du tänkte eller gjorde när de kom. "Checka" in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Något kommer att börja ockupera dina tankar, och den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer.

Hjärtat viskar i våra drömmar.

Natten hjälper oss att få kontakt med våra omedvetna tankar och känslor, så att Främsta Skaparen kan ge oss ett känslomässig helande. Genom att avslöja det sanna tillståndet i vårt hjärta hör vi rösten som talar de ord som vi behöver höra.

Hjärtat viskar i våra drömmar att vi kan manifestera alla saker vi älskar. En gudomlig röst talar till oss om ovillkorlig kärlek, som det löfte att ingenting som vi  försöker skapa någonsin kunde ses som ett misslyckande. Hjärtat vet att vårt omedvetna behöver höra sanningen att vi är heliga för att försöka. Skaparen visste de utmaningar som människan skulle möta, "bära tiden" som det tar att uppleva Mörker som förvandlas av Ljuset. Vår gudomliga rättvisa var en livlina av ovillkorlig kärlek, ett ljus av plasma och tråd av eter som vi kunde ta tag i för att komma ihåg att vi är En i en dynamisk erfarenhet av Skapelsen.

Våra egna drömmar är aldrig statiska skapelser. Människans dröm är dynamiskt, precis som den Främsta Skaparens. Vi skapar för en anledning som innehåller en mening och ett syfte. Vi kan säga att vi skapar ett bord, och sanningen vi kan veta genom medvetande är bordets betydelse och syfte. Det finns ett obegränsat antal orsaker till att skapa. Skapelsen kunde göras helt enkelt för att beundras som en skönhet, eller det skulle kunna skapas från Visionen av dem som skulle samlas kring det. Varje anledning är gudomligt när det kallar hjärtat till visionen av vad som är älskat. Den Högsta Skaparen vill se ALLA sätt på vilka en enda kärleksinspiration kan manifesteras som ett ljus för världen. Han skapade Människan för att se den, och att dela erfarenheten från början till slut.

Skaparen illustrerade andens rike som det skulle återspeglas i ett fysiskt rike, så att instruktionerna alltid skulle vara precis framför oss. Skaparen visste att den sak som först och främst alltid fångade vår uppmärksamhet, skulle vara det som vi naturligt skulle dras till att efterlikna. Så blev Jorden given solen, den mest framträdande stjärna som varje människa skulle dras till för att se på varje dag i vårt liv. Liksom Blommor, skulle vi dras för att se den korsa himlen. Vi skulle lära oss att det var Människan på Jorden som vände sig bort. Även detta mörker gjordes helig som platsen för den gudomliga gnistan att drömma om sitt eget ljus. Vi skapades i Dualitet för att jämföra en sak med en annan. Genom att titta fram och tillbaka mellan vårt Själv och Skaparen, kunde vi upptäcka att vårt eget ljus var tillräckligt starkt för att leda oss genom Skapelsens mörker. Att bli ett ljus i oss själva var meningen och syftet med Skaparens dröm för människan, den gudomliga upptäckten att även en gnista av Skaparens kärlek är ljus nog för att vi ska se, även i mörkret. 

Natten och hjärtat engagerar det gudomliga vägledningssystemet för Örnens intuitiva navigation, Löftet om ovillkorlig kärlek - ett ljus så ljust att gnistan av det i människan kommer att dras dit, precis som blommans ansikte följer solen, och vet att det är Källan till liv, ljus och lycka.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa, att låta våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner, då solnedgången ofta är en tid då du kan känna en växling av energin till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag. 

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och djup tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..