Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för att Skaparen använder alla mina egna begränsningar, för att hjälpa någon annan. Jag är tacksam för att Skaparen använder alla mina egna begränsningar, för att hjälpa någon annan.

3/6-2018
Dag 4 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol: - Givande -
Givande / MULUC: Emotionell, fantasifull, psykisk, rening.
Även känt som tecken för vatten. Ceremoniellt använder Maya vatten som ett offer i dop och reningar. Dessa ceremonier görs för att ge en kollektiv styrka, anpassningsförmåga och harmoni. I uppriktig uppskattning ger Givande människor gärna mer än de ber om för sig själva. Dessa personer är dynamiska kommunikatörer med stor intelligens som gör dem till en utmärkt arbetsgivare. Som ett skakat vattenkärl, erbjuds folk snabb återvunnen jämvikt. Liksom en vattenkropp kan det finnas djupa underströmmar av känslor och dolda faror. Andra kan uppfatta att dessa givande människor har dolda agendor så de ger dem litet förtroende och kan till och med klandra dem.

Periodens symbol: Transformation
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 4: Stabilitet (Etablering av fundament, odla behov, helheten)
Kuben är den mest stabila i alla former och fastställer volym per definition av höjd, längd, djup och bredd; 4 riktningar upprättar orientering. Energin hos 4 sätter parametrarna, som fastställer de friheter och hinder som behövs för att skapa ett spel, arbete eller förhållande.

Aspekter: Färg - Röd (initierar), Riktning - Öst, Element - Eld

Öst: Handlar om inspiration. "Vad är jag inspirerad att göra?"

Elementet Eld: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Livskraften själv och andens kraft. Eld representerar allt vi kallar Heligt. Eld är elementet som kan ändra formen av ALLA andra Element. Eld är inspirationen av att "veta" - tjänsten av alla våra andliga gåvor. Adresserar en situation som håller Sanningen i din andliga avsikt. Använd andliga verktyg och heliga ritualer för att ringa efter gudomlig intervention.

Dag 69 av 260

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Om du inte ser hur de relaterar till dagens energi, kanske det inte har hänt än. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration", och du kan se synkroniseringen i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

I det lilla finns det stora.

Ton 4 håller intentionen om stabilitet för att ge en grund och orientering för vår klättring av andlig tillväxt. Givande är dagens symbol av försoning. Genom ett erbjudande förs vi in i Enhet med Skaparen. Symbolen illustrerar att en enda droppe vatten håller inom sig en helheten. Genom ett givande är vi upphöjda för att ses av Skaparen. Dagen idag är en symbol för månen och vattnet, överallt från kosmos till våra egna tårar. I Enhet kan vi läkas av våra negativa känslor, och när vi återgår till enheten, kommer vår kärlek och helande att bli som krusningar på vattnet och påverka helheten.

Portaldag i Mayakalendern.

Ton 4 och dagsymbolen Givande är en portaldag som förstorar vår erfarenhet. Portaldagar representerar en förtunning av slöjan till andra dimensioner. Som en dagsymbol relaterat till våra känslor kommer våra känslor att ligga på ytan för att bli stabiliserad av kärlek. Dagen kan hjälpa oss att känna vår enhet med Skaparen, och förstorar också våra andliga gåvor av telepati, intuition och klara vetande (claircognizance).

Våra känslor anses av Maya's vara vårt sjätte sinne. Våra känslor är ett heligt språk i hjärtat, och när vi öppnar vårt hjärta till Gud, Källan, Skaparen, Allah ja vilket namn du nu än använder, så delar vi våra känslor mer än vad vår erfarenhet av ord kan förmedla. Våra känslor uttrycker vårt hjärtas sanna villkor.

Människans sätt att upprätthålla stabiliteten är att hålla fast vid vad som är känt. Även när det aldrig kan utföra vår dröm, hänger vi fast och fruktar en ännu större besvikelse. Jag minns att jag i början avslutande mina samtal med att "låt det bästa ske", och kände att jag övergav mig till tröstpriset. Senare omvandlade jag det till det andligt verktyget att "ge upp". Det finns bara så mycket jag kan göra i min begränsning av en kropp och omständigheterna som råder här på Jorden.

Vår glädje kommer att multipliceras till överflöd så snart vi släpper. Skillnaden kommer att vara en fråga om högre medvetenhet. Våra liv kommer att förändras, bara genom att flytta och kommunicera med riktning och syfte. Vi behöver inte göra samma misstag (eller sämre) igen, när vi lär oss från det förflutna. Våra resultat kommer att vara olika genom att vänta tyst i vår Sanning tills vi vet att vi har fått gudomlig vägledning.

Stående i vår Sanning kan vi stå oberörda av yttre påverkan. Vad vi "bör göra" kan elimineras från vårt ordförråd. Skaparen kommer att göra vägen framåt klart, och vi kommer att dras med för att följa. Skaparen kommer också att ge den gudomliga timingen, så vi kan ge upp vår känsla av brådska. Skaparen kan flytta oss som en våg, och när vi är En med livets rytm, befinner vi oss i en perfekt harmoni av rörelse.

Detta är en dag för att hedra våra känslor som hjärtats språk. Känslor är de medel genom vilka vi ser och kan ses i Anden. Våra känslor avslöjar vem vi är.

Dagen idag guidar oss för att göra ett mänskligt offer av vårt hjärta. Vi kan stabiliseras av ödmjukhet, så att Skaparen kan se oss. Oavsett om vi hatar eller älskar, är vi heliga i ett offer av sanningen om oss själva. Ju mer vi ser hur trasiga vi är, desto mer kommer våra Andens gåvor att multipliceras. Genom att erkänna våra tillkortakommanden, kan vi vara den öppna kanalen för Skaparens kärlek att flöda genom oss.

Givande är en dag att betala tillbaka och betala framåt. När vi tillfredsställer en "skuld" som har lämnats olöst, reflekterar vi gudomlighetens ljus. Vi kan också "betala framåt", genom att ge till den som inte förväntade sig att få, utan någon förväntan om att få tillbaka.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa att låt våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner. Solnedgången är ofta en tid då du kan känna en växling av energi till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag.

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..