Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för en ny värld av det okända, en värld som jag kan uppleva och lära mig att navigera, genom den visdom som förfäderna och Främsta Skaparen delar. Jag är tacksam för en ny värld av det okända, en värld som jag kan uppleva och lära mig att navigera, genom den visdom som förfäderna och Främsta Skaparen delar.

11/10-2018
Dag 5 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Sol -
Visdom, styrka, kärleksfull, hängiven, beständig, upplysande.
Förfädernas dag och kopplingen till deras vägledning. Solens gudomliga ansikte - herre, musiker, sångare, dansare och marksman. Solar är konstnärliga, heroiska idrottare, visionärer med klokt omdöme som leder och försvarar folket. Så mycket förväntas av dem ifrån sig själva och av andra människor, att ouppfyllda förväntningar är en visshet. En ackumulering av dessa besvikelser kan leda Sol att undvika ansvar, inte acceptera korrigeringar och till och med bygga motstånd och förakt mot andra. Solar bör förenkla sina liv för att åter igen kunna stiga och lysa med ovillkorlig kärlek.

Periodens symbol: Visdom
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 5: Styrka (Områden av styrka aktiveras, grödan gror och drar till sig solen)
I mitten av kuben hittar vi fem. Fem är en intelligent organiserande kraft som hanterar kommunikation och material, kunskap och tillämpning. Femmor är naturliga nätverkare som samlar vad som behövs. Dessa personer kan ta sig direkt till kärnan i vilken situation som helst, och det gör dem till utmärkta utredare.
Aspekter: Färg -Röd  (Initierar), Riktning- Öst, Element - Eld
Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration", och du kan se synkronisiteter i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Element Jord: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Jordning och styrkor av naturen. Jorden erbjuder styrkan att stå i din egen grund. Naturens krafter är inom oss, eftersom vi är gjorda av jordens element. Jorden är relaterad till rörelse - använder ett "aktivt" mot "passivt" tillvägagångssätt.

Syd: Handlar om relationer med andra och den naturliga världen. Vad skulle mina vänner säga till mig, eller vad är allmänt känt? Hur mår mina personliga relationer?

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration", och du kan se synkroniseringar i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Dag 200 av 260. 

Högre utbildning.

Sol är den Främste Skaparen, källan till liv och lycka som lyser upp alla saker. Liksom Visdom representerar Sol de uppstigna mästarna som tjänar på Skaparens vägnar. Solen är summan av ALL visdom från ovan och nedan ... Omega allt-i-ett.

Solen är 5:an i vårt center och dit vi vänder oss för att bli upp-lysta av Främste Skaparens ljus, och med en gudomlig medvetenhet är människan bemyndigad att ställa frågor.

Visdomens period är en cykel av "Högre Utbildning" och avser att vi använder våra färdigheter när det kommer till kritiskt tänkande. 

För en liten vägbeskrivning.. så guidade 3 Flinta oss att röra oss framåt baserat på en urskiljning av Sanning som vi "vet" utan tvekan. När vi inte känner till Sanningen väntar vi tills vi gör det. 
När vi ser en storm på vår horisont, när vi är rädda, springer vi hem. 
Vi kommer att guidas av vår hjärna och vårt hjärta om vi är bra studenter och är uppmärksamma.

Det här är en dag att fira gåvan av medvetande som delades av Skaparen, gnistan som bemyndigade oss som Omega, allt-i-ett. Så är vi en del av allt-i-ett på jorden. Alla levande saker dras fram från jorden av detta ljus av belysning. Det finns medvetenhet i varje sak att vara, vad de kommer att vara. Endast människan fick valet av identitet. Solen belyser de obegränsade val som erbjuds av medvetenhet.

Skaparen bemyndigar oss som Mästar Skapare. Människan behöver inte veta någonting. Vi måste bara vara villiga att drömma, och alla svaren kan belysas inom oss. När vi har ett möte med solen, kan vi förvänta oss en uppenbarelse om vårt eget.

Alla våra andliga gåvor.

Ton 5 ber oss att ta reda på alla de Andliga Verktyg vi fick. De äldste sade om och om igen: "Det handlar inte om du vet vad du ska göra, utan om du kommer att komma ihåg." Vägen är inte svår, den är lätt. Vi behöver bara uppmärksamma var vi ska åka. Vi håller kraften som delas av alla dagsymboler. 

Krokodil: Hon delar med oss, makten att identifiera vår källa till gudomlig inspiration och skaparens röst. Hennes första lektion av medvetenhet är att vi använder vår fantasi.

Vind: Livets andetag, och andens andetag. Människan skapades för att vara jordens ljus
Bara genom det mänskliga svaret till Skaparens Andetag, kunde drömmen slutföras. Människans gåva till helheten är att andas tillbaka en skapelse av en jordisk verklighet som skulle återspegla balansen mellan ovan och nedan.

Natt: Natten förbinder vårt intellekt och vår intuition, vårt omedvetna och vår medvetenhet, och ser vad som är osynligt och uttrycker sig som en röst som talar i våra drömmar. Natt är drömmaren som tror på drömmen.

Frö: Fröet avser alla fakulteter, krafter och mirakel som alla är insvept i ett frö. Vi har skapat en ny vision av vårt själv, i Enhet med hela skapelsen. Vi är ett barn av den Främsta Skaparen, och ett barn av Moder Jord, som ges suveränitet över fysikens rike.

Orm: Ormen är katalysatorn av anden, den gnista som tänder säkringen. Den är "drakeenergi", och liksom Moder Jords leylinjer, så har vi ett nätverk av energi i kroppen. De är själva kraften i livet och energin som tänder alla våra andliga gåvor av att veta.

Transformation: Transformation håller den andliga gåvan av Klarseende, (Clairvoyance), förmågan att se in i framtiden. Vårt uppdrag är att upptäcka vår sanna källa till kärlek och lycka, och Transformation hjälper oss att se hur erfarenheten av Enhet med Moder Jord kan förändra vår Sanning av allt.

Hjort: Den viktigaste vägledningen som Hjorten vill ge oss, är dess kraft att stå i sanningen. Vi kallas för att stå på vad vi tror på. Vi behöver inte framhålla eller övertyga någon annan om vår väg. Det enda sättet för andra att se vår Sanning är att vi står på den, utan att behöva försvara den.
Hjort gör åtagandet att stå på vad den tror på, det är vårt eget val att vägledas av gudomlig vilja.

Stjärna: Att ge ljuset till världen är människans högsta mening och syfte.
När vi ser vår egen begränsning och är villiga att bli helade ifrån den, så skapar den villigheten ett större ljus än mörkret i vår begränsning.

Givande: Genom en försoning öppnas vår medvetenhet för att erkänna att Främsta Skaparen var den första som gjorde ett offer till oss. Vi erbjöds alla välsignelsen om ovillkorlig kärlek och löftet om vår kärlek som vårt gudomliga öde. Skaparen krävde ingenting i gengäld. Detta är kärleken som erbjöds som ett sätt att hitta vår egen lycka och kärlek. Sett genom ögonen på ovillkorlig kärlek kan vi veta hur det känns att vara älskad för kärlekens skull. 

Hund: Arketypen av Hund personifierar upplevelsen av kärlek som Främsta Skaparen avsåg för mänskligheten. Vi behöver bara föreställa oss en glad hund, för att identifiera vår rollmodell. Hunden tar in jorden genom alla sina sinnen. Den älskar vinden i sitt ansikte, vattnet och leran och alla sevärdheter, ljud och lukter, och tar emot oss vid dörren med ovillkorlig kärlek.

Apa: Apan skapar nyfikenhet och leker. Den försöker saker, bara för att se vad som händer. Den förbinder vårt Intellekt med vår Intuition så att båda sidor av vår hjärna arbetar tillsammans. Apan älskar att skapa, och kan hjälpa oss att komma över våra känslomässiga hinder genom att inte ta vårt Själv så seriöst.
Vi kommer alltid igenom till andra sidan, och kanske det är så att vi behöver vara en "bästa vän" till vårt Själv?

Väg: Vi är bara där vi är idag på grund av en resa som startades långt innan vi föddes. Människor som kom före hjälpte till att bana väg till vår egen lycka. Vårt högre syfte är att fortsätta som det heliga utbytet som hedrar deras ansträngningar. Vi kan veta att det avstånd som vi uppnår kommer att förkorta resan för varje generation som följer.
Vi inspirerades först för att skapa något för vårt Själv. Vi var gudomligt ledda för att upptäcka all kärlek vi någonsin skulle behöva. Idag erbjuds vi möjligheten att se hur våra val påverkar helheten. Vårt högsta syfte var inte bara att rädda vårt Själv, vi skapades också för att hjälpa mänskligheten. 
Vi är den vi har väntat på!

Kanal: När vi drogs till medvetenheten av vår egen begränsning drog Kanalen vår uppmärksamhet till kraften ovanför. I ödmjukhet var det inte vårt ego, utan vår gudomliga natur som erkände ett ljus som skulle dras ovanifrån. Som en symbol för familjen och hemmet insåg vi att vi inte var de första som gjorde denna resa. Vi kommer ihåg att vår lycka är drömmen vi delar med varje generation som kom före.

Jaguar: Jaguar kan hjälpa oss att känna kraften i våra tankar och avsikter.
Våra tankar producerar en form av energi med hög vibrerande kraft. Huvudet / tankarna är elektriska och
hjärtat / känslorna är magnetiska. Våra andliga gåvor är uppvaknade när huvudet och hjärtat är i balans. Detta är sammanslagningen av den gudomliga maskulina och den gudomliga feminina. Våra andliga gåvor är bemyndigade när vi urskiljer med både vårt huvud och vårt hjärta. Vårt resonemang kan användas för att urskilja våra känslor, däri ligger sanningen av att veta.

Örn: Vår omvandling är en sinnesförändring om vårt själv. Örnen kan se in i framtiden, och vi får en himmelsk syn för att se var vår förändring leder oss.
Med varje period är vi uppvuxna till en högre närhet av vår medvetenhet om en gudomlig medvetenhet. Varje liten förändring förvandlar vårt perspektiv, hur vi ser världen, och vår mening och syfte för att göra resan.
Örnen ger en återspegling av vem vi blir, och den nya friheten vi kan uppleva som ett resultat av vår förändring. 

Visdom: Förlåtelse är vår högsta mänskliga kraft av kärlek och kraften för att övervinna alla våra mänskliga begränsningar. Genom vårt samarbete med Främsta Skaparen får vi Kärlek i sådant överflöd, att vi alltid har mer än nog för att räcka till alla. Att dela Skaparens kärlek är svaret på ALLT vårt mänskliga lidande.
Genom förlåtelse ser vi gudomligheten i oss själva och hedrar gudomligheten i varandra.

Jorden: Vi drömde om den värld vi skulle skapa i Anden, och Jorden kan lära oss allt vad vårt frö behöver veta i den fysiska världen. Jorden är en symbol för rörelse som skapar tid för att skilja en erfarenhet från en annan, en början till ett slut. Moder Jord har något att dela med det nya fröet som vi har skapat, och engagerar oss i rörelsen. Vårt frö kommer att vara passionerad av dess syfte och inre styrka att växa till sin egen mognad.  Jorden är en symbol för en gudomlig kunskapskälla. Fröet som kommer att födas i mörkret, kommer att veta att det är omgivet av allt som behövs, och kommer att veta sin väg till ljuset.

Flinta: Människans omvandling till högre medvetenhet kommer ner till ett val mellan två saker. Vi kan leva som mänskliga, kämpandes omedvetet för överlevnad. Eller vi kan leva som andliga väsen, och skapa vår egen värld av kärlek, harmoni och lycka. Det enda sättet att leva helt i anden är att tro att valet finns.
Tro är född av vårt eget val. När vi väljer att leva av tro, är vår gudomliga rättvisa alltid en utveckling i våra medvetna övertygelser. Att leva i Anden kräver att vi står på vår egen sanning om någonting som våra mänskliga ögon inte kan se. Flintans avsikt är att erbjuda oss en Sanning vi kommer att tro på.

Storm: Storm delar en gåva av styrka mellan ovan och nedan, och är en symbol för evig ungdom som lever för att uppleva frihetens extas. Som barn trodde vi på en dröm vi kunde föreställa oss, och livet var ett äventyr som vi närmade oss med hoppfull optimism. Återigen kan vi komma ihåg den energi vi hade när den enda anledningen till att vi slutade leka, var att vi blev kallade hem till middag. 

Sol: Sol är Främsta Skaparen som tror på oss.
Genom Främsta Skaparens ögon är vi barnen som är födda till en hjälte av kärlek, och uppmuntrar oss att vara hjälten till vår egen mening och vårt eget syfte, och att göra det för helheten. Solen förmedlar Viljan, Beslutsamheten och Intentionen att leva för våra Drömmar.
Återförenad med Skaparen och balanserad i en gudomlig rörelse behöver inget utanför vårt själv hålla oss tillbaka igen. Våra liv är den resa som alltid kommer att börja och sluta i ljuset.

Genom ett samarbete antänder vi våra andliga gåvor.

För att kunna använda den kraft vi håller, måste vi först komma till ödmjukhet. Endast genom att samarbeta med en gudomlig myndighet, skulle vi kunna använda våra gåvor för deras gudomliga syfte.

En av fördelarna med våra andliga verktyg är att vi kan urskilja kaoset av förändring. Vi har fördelen av att se framtiden. När vi fortsätter prästens och shamans roll kan vi visa vägen för andra som befinner sig i mörkret i deras omedvetna rädsla och självtvivel. Vi kan se bortom vårt eget obehag för att se lidandet i sin helhet. Mörkrets helhet presenterar en möjlighet för oss att ta fram vårt ljus av tröst och lättnad.

I andlighetens rike sker förändringar i ljusets hastighet. Andens Eter, som blixten, existerar som en obestridlig kraft som inte känner till några gränser eller begränsningar för tid eller rymd.
I fysikens rike tar bevisen för skapelsen längre tid att se. Skapelsen kommer alltid att kräva att vi tror på en Vision i Anden genom tillit, innan den kan manifesteras på jorden.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa, att låta våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner, då solnedgången ofta är en tid då du kan känna en växling av energin till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag. 

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..