Maya Kalendern.

Jag är tacksam för en kraft som är tillräckligt stor för att nå genom det mänskliga sinnets medvetslöshet för att leda oss till Guds medvetenhet. Jag är tacksam för en kraft som är tillräckligt stor för att nå genom det mänskliga sinnets medvetslöshet för att leda oss till Guds medvetenhet.
12/3-2018
Dag 13 av 13 i Mayakalendern.

- Hjort -
Hjort / MANIK: Fredlig, generös, kooperativ, shaman, healer, fullbordande. 

Hjort är ett spirituellt verktyg, och tystnad är en andlig upplevelse för Hjort, för hjortlivet är en pilgrimsfärd. Hjort är dominerande personer som försvarar folket och kommer att göra uppoffringar för andra. Hjortens ande upprätthåller de fyra riktningarnas pelare, och med kraften som är inneboende i nummer fyra trycker Hjort bort dåliga influenser eller negativa energier. Färdighet och kvalitet i arbetet är mycket viktigt för hjortar. De presenteras med verktyg för varje uppgift i livet och det är med dessa de kan stiga ovanför begränsningar. Hjort har en vana att behålla alla verktyg som någonsin använts. Detta leder till oreda och obeslutsamhet, förlust och att förhala saker. När de konfronteras med löften som inte hålls, blir hjort envis, manipulerande och undvikande.

Galaktisk Ton 13: Uppstigning (Stiger till nästa nivå för transformation; fullbordan; Frukt)
Tretton hjälper oss att gå till nästa högre steg, driver oss för att pröva något nytt eller försöka igen. Trettons energi tar oss över nästa berg bara för att se vad som finns där efter. Tretton bär den senaste framgången till den senaste ansträngningen. Tretton är ett nummer som är associerat med de uppstigna mästarna, skapelsen, utvidgningen och manifestationen.

Aspekter: Färg - Blå  (Transformerar), Riktning - Väst,
Element - Vatten.

Väst: Fokus på jordisk promenad, erfarenhet, känslor, det okända.

Dag 247 av 260

Tone 13 är en Uppstigningens Dag från Örnens period. Från ett högre perspektiv kunde vi se vårt mänskliga lidande som ett resultat av vår medvetslöshet. Genom Örnens ögon kunde vi se små saker från ett stort avstånd. När vi tittade in i framtiden såg vi små prestationer i dess rätta storlek. Från marken kunde vi bara se deras inflytande i "nuet".

Vi stiger upp med en högre medvetenhet och att varje litet steg lett av Anden är ett "mirakel".

Hjort / MANIK har kraften och Auktoriteten genom en gudomlig anslutning. Dagens symbol illustrerar handen (ett annat namn för MANIK) som fattar en tråd av eter mellan pekfingret och tummen. Pekfingret representerar mänsklig avsikt och tummen, vår mänskliga auktoritet.
Den heliga rätten till val erbjöds Människan som vår egen fri vilja. I en mänsklig avsikt att offra vår auktoritet till gudomlig vilja, gör vi plats för att känna till meningen och syftet som Skaparen avser för oss. Vårt mänskliga offer av auktoritet ger oss tillstånd att bli återfödda som vi var avsedda att vara.
De två sidorna av vår själ är försonade genom ett gudomligt förhållande. Vi blir mänskliga som verkar under en högre myndighet, och griper tag i kraften som överstiger vår mänskliga natur.

Mayan använde bilder och arketyper som ett sätt att kommunicera tankar och idéer. Som en bild är värt tusen ord, uttrycker en arketyp exponentialt mer som en "bild av en personlighet". När vi bär frukt av en andlig skörd så ville den gudomlig Skaparen att vi skulle se vårt Själv från ett högre perspektiv. 
Örnens period har väglett oss att se vårt Själv ur en himmelsk Skapares perspektiv. 13 Hjort / MANIK är Archetypen som speglar den andliga identiteten som var avsedd för oss.

13 representerar intentionen. Människans förmåga att genom ritualer och ceremonier ropa på Skaparen för gudomligt ingripande i mänskliga angelägenheter. Vi föddes för att uppleva ett förhållande som vi kunde vända oss till för högre kraft.

Hjorten/Handen är symbolen för mayaprästen, shamanen som offrar sig för andra som en ledare för den gudomliga auktoriteten. Den är bäraren av Andliga Verktyg, sagt att behålla varje verktyg som någonsin använts. Andliga verktyg är medvetna gåvor som delas genom en gudomlig anslutning.
Vaksamhet är Hjortens primära system för självförsvar. Hjort skyddar samhället genom att stå väldigt stilla i mitten av sina 4 riktningar. Varje rörelse som görs av Hjort är motiverad av syfte. Som Hjortar kan vi stå tysta i vår egen Sanning. Vi väljer medvetet när vi ska stå och när vi ska flytta, och litar på vår uppenbarelse av den gudomliga sanningen.
Hjort håller också kraften i harmonisk resonans, och avger vibrationen av ren kärlek som drar lägre frekvenser till sympati. Maya-prästen är inte en "predikant". Maya-prästen leder samhället till den heliga ceremonin där de skulle uppleva sin egen gudomliga anslutning. För att upprätthålla sin auktoritet använder rådjuret vaksamhet för att upprätthålla sin högsta integritet. De som följer Hjorten, vet att de kommer att ledas i den riktning som tjänar helheten.

Vi föddes för att känna till erfarenheten av vår omvandling. Örnen lyfte oss upp för att se framstegen i vår andliga utveckling. På en uppstigningsdag kan vi se "Mirakler" av ett nytt tillstånd av medvetande, ett nytt sätt att se vårt Själv, och det är ett "mirakel" när människan når en högre mening och syfte, och drömmen i sig själv, är ett bevis på vår andliga medvetenhet. Vår nedre medvetenhet löper på överlevnadens instinkt. När Mänskliga sinnen går på "automatik" är vårt enda fokus vårt nästa mänskliga behov. Med mänsklig överlevnad på spel, så blir vårt lägre själv rädd för att det inte finns tillräckligt till alla. Den enda lösning som människans sinne kan tänka sig är att finna fred genom ett krig för makt och kontroll. Läs mer om sinnet här

Hjort / MANIK uppmärksammar våra mänskliga begränsningar för att bevisa att det finns ett andligt verktyg för att övervinna dem. Som rådjur kan vi stå som vi är, och förlita oss på en kraft som överstiger våra mänskliga begränsningar.
Människans val att tro på någonting bortom förnuftet är ett "mirakel". Det är beviset att vår gudomliga gnista av Medvetenhet har en auktoritär ställning. Anslutningen vi håller genom denna gudomliga gnista öppnar vårt mänskliga medvetande till gudomlig inspiration. Denna gemenskap är "Miraklet" som genererar tron att leva på ett sätt som är motsatsen till vår mänskliga natur. En människa som sträcker sig för att nå andens eter är vittne till ett "mirakel" av gudomligt medvetande.
Valet kan verka så litet, men det har kraften att förändra hela vår mänskliga erfarenhet. Intentionen att offra allt för en gudomlig upplevelse är motsatsen till vår mänskliga natur. Precis som vår mänskliga identitet fick en fysisk värld att leva i, så har också vår ande en värld. Vår Ande är ett eteriskt väsen av obegränsade möjligheter, som kan passera genom materia, tid och dimension. Allt som behövs är evigt till hands, multiplicerat med överflöd.
Anslutna till gudomlig ande blir vi medvetna om kraften mellan ovan och nedan, och vi skulle välja ett område med obegränsade möjligheter som vår "primära verklighet", när vi blir medvetna om att resten av världen kommer att balanseras i harmoni.

Hjort / MANIK sägs upprätthålla pelarna i 4. Handen som upprätthåller den andliga världens pelare som vi väljer att leva i, genom dess vaksamma medvetenhet om Skaparens Gudomlighet.

Mästarnummer 13:13 - Det här är den första 13tonen i den 13:e månaden, vilket fördubblar kraften av en intensiv uppstigning. 13 återspeglar vår makt att skapa vår egen verklighet och att manifestera våra drömmar. Vi har ytterligare en himmelsfärd att gå i denna runda av Tzolk'in, på 13 Sun / AHAU. 
Dagen symbol ökar vår medvetenhet till vårt mänskliga syfte i det nedan, och under perioden av
Stjärna / LAMAT kommer vi att återfödas till vår avsikt i ovanstående.

En dag av uppstigning är en milstolpe för firande. Vi skapades för att uppleva vår egen transformation. Varje 13 dagar, samlar vi erfarenhetens visdom som kan påverka en förändring. Den heliga skapelsens cykel visar en ny värld av erfarenhet med varje runda.

Må vi betrakta de olika sanningarna som skulle gälla för en kropp av eter. Våra högsta tankar har inga gränser, och deras inflytande är inte begränsat av dimension eller verklighet. Må vi se att vi var födda med något speciellt att ge. Vi var var och en annorlunda för att skapa vår eget uttryck för ovillkorlig kärlek. Varje Människa skapades för att vara olika förebilder av Skaparens kärlek ... Ovillkorlig kärlek som uttrycker sig på ett obegränsat antal sätt, ljus som skulle leda mänskligheten till Skaparens sanning ... Sanningen om ovillkorlig kärlek och ett gudomligt syfte att leva.

Källa: Ian Lungold