Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för att Skaparen använder alla mina egna begränsningar, för att hjälpa någon annan. Jag är tacksam för att Skaparen använder alla mina egna begränsningar, för att hjälpa någon annan.

20/10-2018
Dag 1 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol: - Givande -
Givande / MULUC: Emotionell, fantasifull, psykisk, rening.
Även känt som tecken för vatten. Ceremoniellt använder Maya vatten som ett offer i dop och reningar. Dessa ceremonier görs för att ge en kollektiv styrka, anpassningsförmåga och harmoni. I uppriktig uppskattning ger Givande människor gärna mer än de ber om för sig själva. Dessa personer är dynamiska kommunikatörer med stor intelligens som gör dem till en utmärkt arbetsgivare. Som ett skakat vattenkärl, erbjuds folk snabb återvunnen jämvikt. Liksom en vattenkropp kan det finnas djupa underströmmar av känslor och dolda faror. Andra kan uppfatta att dessa givande människor har dolda agendor så de ger dem litet förtroende och kan till och med klandra dem.

Periodens symbol
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 1: Enhet. Ett är början på allt, det första, hela och allt i ett. Ett är bestämd och självstyrd och ger ett bra tryck till vilket projekt de än är associerade med.

Aspekter: Färg - Röd (initierar), Riktning - Öst, Element - Eld

Öst: Handlar om inspiration. "Vad är jag inspirerad att göra?"

Elementet Eld: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Livskraften själv och andens kraft. Eld representerar allt vi kallar Heligt. Eld är elementet som kan ändra formen av ALLA andra Element. Eld är inspirationen av att "veta" - tjänsten av alla våra andliga gåvor. Adresserar en situation som håller Sanningen i din andliga avsikt. Använd andliga verktyg och heliga ritualer för att ringa efter gudomlig intervention.

Dag 209 av 260

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Om du inte ser hur de relaterar till dagens energi, kanske det inte har hänt än. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration", och du kan se synkroniseringen i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

En period av ljus och inspiration.

Perioden av Givande är en cykel av "Ljus." Inkommande Inspiration kommer att leda Intentionen av givande som kommer att manifestera en intoning med Främsta Skaparen. Givande är symbolen för vatten överallt, från kosmos till våra tårar. Den representerar också månen och våra känslor, och guidar oss för att hedra våra känslor och andras känslor för deras gudomliga syfte. Genom ett heligt erbjudande till Främsta Skaparen kan våra känslor helas av en försoning av ovillkorlig kärlek.

Givande/Erbjudande avser ett helande för helheten. Symbolen illustrerar en enda droppe vatten som höjs upp från helheten. Genom ett heligt erbjudande uppväcks vi för att ses av Skaparen. När vi dedikerar vårt Själv till en ceremonin, skapar vi en helig tid och plats med Skaparen där vi är medvetna om varandra. I Enhet upplever vi kärleken i det enda gudomliga enhetsmedvetandet, och när den returneras, kommer vår egen Healing att skapa krusningar genom helheten.

Den 11:e och 12:e månaden.

Den 11:e månaden ger tydligheten att lösa ett nytt sätt framåt. På 12 Sol dras denna Tzolk'ins vishet ihop i en uppenbarelse av syftet. På 13 Krokodil kommer vi in i 12:e månaden av Förståelse. Frukten i vår Ande kommer att hålla fröet av en ny generation av andlig visdom.

Ljusarbetare.

Ton 1 ger oss en ny början. När vi tar emot vår egen välsignelse av förlåtelse, dras våra hjärtan för att ge något tillbaka. Givande är dagsymbolen för den "sårade helaren" som erbjöd sig i en avsikt för förlåtelse. Den "Sårade" är den Arketypen som frivilligt är den enda droppen som bär hela lidandet, som är villig genom en intention av högre medvetenhet av Skaparens kärlek.

Ton 1 och symbolen givande kommer att inspirera vårt eget offer. Upphöjda och i kontakt med Källans intelligens, är vi beredda att ta emot mänsklighetens lidande. När vi känner till välsignelsen av förlåtelse, och att vi har all kärlek vi behöver för att bära de orättvisa bördorna som åsamkas, dras vi till en försoning med Främsta Skaparen där vi kan känna smärtan, men den kommer inte att bli något lidande, när vi frivilligt arbetar för det gudomliga syftet.

Vi kan initiera oss själva i perioden av givande, i den heliga ceremonin att erbjuda vårt eget, vårt ego.
Genom att vara genuina i våra känslor när vi pratar med Främsta Skaparen kommer Främsta Skaparen att erbjuda Healing till våra egna känslor. Idag kommer Främsta Skaparen att belysa vägen för att göra den nya resan av andlig tillväxt.

De äldste lärde oss att stå under rinnande vatten och att erkänna det i vår ande som en välsignelse av fallande ljus. De erbjöd välsignelsen "Tah tse clo ee ee ay."

Det tar bara en droppe förlåtelse för att skicka krusningar genom helheten. När vi frivilligt skriver på oss själva som ljusarbetare i gudomlig tjänst, kommer Främsta Skaparen att dela medvetenheten om den gudomliga kärleken för att göra det möjligt. Vi mottar den kärlek vi frivilligt betalar framåt till helheten.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa, att låta våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner, då solnedgången ofta är en tid då du kan känna en växling av energin till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag. 

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och djup tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..