Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam att Skaparens Sanning alltid är självklart när vi hör den. Vi behöver aldrig ifrågasätta om vi har gjort en gudomlig urskiljning, vi kommer att veta att det är sant det ögonblick vi hör Jag är tacksam att Skaparens Sanning alltid är självklart när vi hör den. Vi behöver aldrig ifrågasätta om vi har gjort en gudomlig urskiljning, vi kommer att veta att det är sant det ögonblick vi hör

18/8 -2018
Dag 3 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Transformation -
Transformator / CIMI: Underlätta förändring, offra, hjälp, gamla kunskapsaspekter.
Cykel av liv, död och återfödelse. Transformator-personer uppnår mål och känslomässig välstånd, och kan bli högt respekterade affärsmän. De har förmågan att hjälpa andra genom alla övergångar med ett lugn,
på grund av deras andliga styrka och vägledning. Samhället drar ofta nytta av deras disciplin och organisationskunskaper. De stärker gravida kvinnors liv och leder dem genom övergången till moderskapet.
Att upprätta kontakt med förfäderna aktiverar medfödda psykiska förmågor, gåvor som används som verktyg för att hjälpa andra. De kan ha möjlighet att skicka onda intentioner telepatiskt, det här är deras ångest. Från dessa handlingar förlorar de makt, faller lätt in i en offerroll och börjar manipulera med hämnd. 

Periodens symbol: Frö
Perioderna består av tretton dagar i Tzolk´in. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 3: Handling. (rörelse/kommunikation) Åtgärd.
Ton tre är grundläggande rörelse och kommunikation som börjar som en vibration. Treans energi är mycket vältalande i alla typer av självuttryck. Kommunikation är hur tre etablerar en punkt för överenskommelse mellan vilken punkt "A" och vilken som helst punkt "B". Tre personer är rytmiska mot kärnan och är ofta rastlösa, eftersom rörelse är deras natur. Genom att arbeta nära med Treans energi, blir varje person mer kapabel att förutse rörelser av alla slag.

Aspekter: Färg - Vit (Förfinar), Riktning - Nord, Element - Luft.

Nord: Handlar om att lära av erfarenheter, de uppstigna mästarnas och kollektiva visdomarnas plats. Vad har jag lärt mig av tidigare erfarenheter? Vad skulle de äldre guida mig att göra?

Elementet Luft: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Andens andetag och livets andning. Luft är en helande kraft som kan styras inuti. Vind kallar oss till Helig andedräkt och uppmuntrar oss att lyssna på Skaparens röst. Som elementet av sinnet uppmuntrar Luft oss att använda vårt Intellekt och söka Visa råd. Luft handlar om utbetalning av kommunikation.

Dag 146 av 260.

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration", och du kan se synkronisiteter i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Rörelsens första dag.

Ton 3 är rörelsens första dag i en ny skapelseprocess. Vi ger livet till en ny vibration genom att vidta åtgärder mot en ny Intention. Vår makt att skapa är beroende av att ha en mening och syfte. För att manifestera vår skapelse måste vi först veta orsaken "varför?"
Vi har obegränsad makt att skapa när orsaken tjänar ett gudomligt syfte. När vår avsikt att skapa bygger på kärlek, har vi befogenhet genom vår egen högsta orsak till att vara. Ormen erbjöd ett nytt uppvaknande av vår gudomliga medvetenhet, gåvan som ger vår egen upplysning och belysning. Genom en medvetandegåva kan vi anpassa våra tankar till den skapelse och erfarenhet som vi avser att manifestera i vårt liv.

En stor livsförändring.

Transformation är en symbol för stora livsförändringar.. en övergång som är likställd med livs- och dödsupplevelse. Symbolen illustrerar Döden för att påminna oss om att någonting alltid dör när något nytt föds. Transformation påminner oss om att döden är en naturlig del av tillväxt och förändring. Vi dör till ett gammalt sätt att vara när vi blir födda i något nytt. När vi ser ny Sanning kommer den aldrig att bli osynlig igen. Vi kommer att förändras för alltid. 

Transformation håller den andliga gåvan av Klarseende (Clairvoyance), förmågan att se framtiden. Vi har alla makten att se framtiden, när drömmen vi håller i vår fantasi är en inspiration av kärlek. När Kärlek är orsaken till skapelsen kan vi stå på ett löfte om gudomlig rättvisa. Vi kommer att känna till vår framtid när vi inser vår egen kraft för att skapa den.

Portaldagar.

10 Portaldagar: Eter av anden.
Dessa dagar håller kraften att förstora våra övernaturliga upplevelser genom en förtunning av slöjan till andens rike. Vi blev välsignade med en förstoring av vår medvetenhet för syftet av vår högsta skapelse, en verklighet av lycka, harmoni och kärlek. På 3 Transformation förstorar en portal vår andliga gåva av Klarseende (Clairvoyance), vår egen gåva för att se framtiden. En portal förstorar dess välsignelse, den som kan navigera i förändringskaoset genom att hålla visionen om Kärleken som kommer att manifesteras i framtiden. 

Transformation håller en gåva av en högre tillit genom att tro att den kommer att veta exakt vad man ska göra i ögonblicket. Den påminner oss om att vi alltid är i färd med att dö och bli född. Vi dör ständigt till det sätt som var och återföds alltid i en högre medvetenhet om att vara. Vi förändras varje gång vi lär oss något nytt. 

De som är födda i Transformation, håller ödet att bli hjälpare som stödjer människans stora livsövergångar. De vet att kaos är tecknet på en ny förändring i processen. Med varje förändring faller ett gammalt välbekant sätt bort. Vi finns i mörkret tills det nya är fött i våra liv. Transformation lär oss att navigera i våra stora livsförändringar genom att titta på vår framtid. Vi kan navigera vår erfarenhet av mörker när vi vet orsaken "Varför", och jämför vår egen omvandling till en livs- och dödsupplevelse. Utan något i vår framtid att se fram emot, är Människans livserfarenhet en oändlig cirkel som inte går någonstans. Utan en Intention blir våra liv en upplevelse av samma saker om och om igen.Vi har alla för avsikt att leva om vi är medvetna om dem eller inte. När vi inte vet vad de är, kommer vi inte ha någon tydlig bild av en destination, bara en resa utan ett slut.

Vår anledning till att vara.

Vår världsliga anledning till att vara är överlevnad. Vi kommer att leva för en anledning om vi så har en intention eller inte. När vi är omedvetna om vad vår anledning är, rör vi oss i cirklar som inte har någon riktig början eller slut. Utan en medveten avsikt springer vi från en anledning till nästa. 

Vi kan titta på alla anledningar som vi gör saker för, i ett tillstånd av medvetslöshet. Om vi ser inom oss, kan vi se några av våra egna omedvetna skäl att skapa. Ibland skapar vi för avsikt att bli sedd och erkännas av de som finns runt oss. Ibland drivs vi av hämnd och håller intentionen om att få rättvisa. Vi skapar en avsikt att manifestera den rättvisa som vi tror vi förtjänar. Ibland är vi inspirerade att skapa för att bevisa att vi är lika värdiga som någon annan. Mer troligt, i ett tillstånd av medvetslöshet kan vi skapa för att bevisa att någon annan har fel om oss. Jag såg tydligt alla dessa avsikter som verkade inom mig, genom mina mörkaste dagar. 
Livet går runt i cirklar med begränsade möjligheter tills vi väljer en avsikt att vara. När vi väljer att leva för kärlek, anlitar vi vår högsta kraft i skapelsen.

Vi medskapar vår egen verklighet.

I morse när jag vaknade, föreställde jag mig att jag skulle gå upp utan anledning. Jag kom ihåg dagar då jag gick upp utan att veta en anledning varför. Min enda anledning till att gå upp var för att...
Utan en anledning var det bara rädsla för den orättvisa en ny dag skulle medföra, precis som i går. Jag trodde att jag försökte allt som jag kunde för att vara det bästa jag kunde vara. 
Utan medvetenhet om mina inre tankar fanns det inget sätt att ändra min egen erfarenhet av att leva. Jag kände mig övergiven eller glömd av det Gudomliga, i sig "inte tillräckligt" för att förtjäna den lycka jag längtade efter. Allt detta är precis vad jag manifesterade som min verklighet..

När vi lever för en avsikt av kärlek.

När vi lever för en avsikt att älska, kan vi veta att vårt liv alltid kommer att innehålla en gudomlig mening och syfte. Vi kan känna av vår egen erfarenhet av kärlek,och det uthålliga värdet av den kärlek vi ger till andra. Vi kommer aldrig att vinna över bekräftelsen och värderingen av andra genom någon lägre, medvetslös avsikt. Utan Kärlek är alla våra världsliga ambitioner en slöseri med tid. Ingen kommer någonsin att älska oss för att vi har mer, eller har en högre position eller bemyndigande. Det finns ingen "belöning" för att söka vår egen rättvisa. Vi skapar en verklighet av lycka och harmoni när vi håller den enkla intentionen att älska.

Människor är inspirerade av kärlek. Oavsett om vi är medvetna om det eller inte, vet vi när en skapelse manifesteras i en intention av kärlek. Kärlek är ett uttryck från insidan och ut. Utan Kärlek, är vi som ett mörkt hål, gripandes efter Kärlek som vi skulle dra från utsidan och in. Vi suger Kärleken ur allting omkring oss och ser fortfarande inget annat än mörker.

Vi kan hitta vår högsta mening och syfte att komma ur sängen på morgonen, när våra fötter når golvet och leds av en avsikt att älska. Vi kan älska ett obegränsat antal saker. Vi kan driva våra egna talanger och intressen för att skapa en upplevelse av att älska vad vi gör. Det spelar ingen roll vad vårt yrke eller hobby kan vara. När vi älskar vad vi gör, kommer vår skapelse att uttrycka det genom den skönhet som genomförs av kärlekens detaljer, vår egen önskan att göra skapelsentill  den vackraste den kan vara.

Tanken går tillbaka till grunderna för lycka och framgång. Det är inte vad vi väljer att skapa, utan hur mycket Kärlek vi lägger in i den. 
Vi var avsedda att vara det allra bästa på vad vi älskar att vara. Varje station i livet har ett mycket värdigt syfte. Överflöd i världen är beroende av de talanger som var och en av oss unikt måste ge. Oavsett var vi bor kan våra liv tjäna som ett gudomligt kärlekssyfte för dem runt omkring oss.

Det finns bara en som känner till all kärlek vi har gett, och Skaparen kommer ihåg vår kärlek för evigt. I andens rike är kärleken vi delar ett växande ljus. Ju mer vi älskar, ju mer vi förvandlas vi till Skaparens Ljus i Personifiering, det Ljus som är större än hela kärleken som uttrycks av mänskligheten.

Född för att växa upp till att vara som Skaparen, kan vi inse sanningen av löftet om lycka och harmoni som ligger inom vår makt att skapa. Varje dag vi lever har potentialen för en helig händelse. På en dag, som håller kärlekens intentioner, kan hela vårt liv manifestera en mening och syfte. Att veta att vår kärlek berörde en person, är en gudomlig anledning till att vara.

Var och en av de 20 dagarnas tecken återspeglar en arketyp av Skaparen och de många sätt som Skaparen uttrycker sin kärlek. Lika väl som vi tar emot Transformationens komfort, visar Transformation en annan väg för oss att uttrycka vår kärlek till andra.

Hela mänskligheten navigerar kaoset av en stor livsförändring på planetnivå. Vi är de lyckliga, om vi är medvetna om processen. Det är tillräckligt svårt ändå att tro, när vi är medvetna,  att vi kommer att hamna i ljuset. Många fler snurrar i sina egna oändliga kretsar av orättvisa, utan några tecken på att det blir bättre. Transformation visar oss ett sätt att älska andra som vi skulle älska vårt själv, och dela löftet om ljuset i framtiden.

Transformation sägs vara en dag för att binda ihop lösa ändar. Vi kan binda ihop alla de lösa ändarna av alla våra misslyckade förhoppningar och brutna drömmar genom en enda fråga, "Vad var anledningen till att vi valde att skapa dem?" Inom svaret ligger vår nya Vision om framtiden. Vi kan veta orsaken som kommer att manifestera alla våra drömmar i framtiden.
 

Skapelsens Gryning.Ton 1 och symbolen Apa observeras av K'iche Maya som början av Människans erfarenhet av skapelsen. I kärndagarna (centrala kolumnen, 7: e månaden) drömde vi om ett nytt sätt att vara. Vi designade det nya Fröet av vårt Själv. I de första 7 dagarna av Fröperioden, skapar vi verkligheten där vårt frö kommer att växa. Vi återskapade vårt Själv, och valde de aspekter av vårt Själv som vi älskar mest. I dessa dagar som leder upp till 8 Apa, delar vi med vårt nya frö av oss själva, dess egen mening och syfte och skäl att vara. På 8 Apa börjar vi ett nytt liv, förvandlat av vårt högsta medvetande av vårt syfte, som en gudomlig Skapare av Kärlek.

Slutet på dagen.

Genom att bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, så tackar du för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa att låt våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner. Solnedgången är ofta en tid då du kan känna en växling av energi till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag.

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..