Maya Kalendern.

Jag är tacksam för att du hjälper oss urskilja med din Sanning. Jag är tacksam för att du hjälper oss urskilja med din Sanning.

3/3-2018
Dag 4 av 13 i Mayakalendern.

- Flinta -
Reflekterar sanningen, kompromissa, ger ordning och balans, oändlighet.
Verklighetens spegel. Som en imponerande Flinta är dessa personer de gudomliga gnistorna av intelligens. Flinta är medfödda förmågor som används för att diskriminera känslor från faktum. Flintpersoner står oförtröttliga för att skydda, försvara eller bota andra genom personlig uppoffring. Genom att modigt sväva sanningens svärd skärs falskehet bort. Det sägs att de kan få information om interpersonella problem eller onda intriger av andra genom att reflektera i en obsidian spegel. Deras tapperhet som sanningskrigare måste vara oklanderlig, annars de kommer de att uppleva lidande av olyckor, missförstånd och skvaller.

GalaktiskTon 4: Stabilitet (Etablering av fundament, odla behov, helheten)
Kuben är den mest stabila i alla former och fastställer volym per definition av höjd, längd, djup och bredd; 4 riktningar upprättar orientering. Energin hos 4 sätter parametrarna, som fastställer de friheter och hinder som behövs för att skapa ett spel, arbete eller förhållande.

Aspekter: Färg - Vit (Förfinar), Riktning - Norr,
Element - Luft

Norr: Fokusera på visdom, renhet, uppstigna Mästare, och att återgå till vår oskuld.

Ton 4 representerar stabilitets-intentionen, och 4 representerar kuben, den mest stabila formen.
Ton 4 erbjuder en referensram för att hålla kursen.
Vårt nästa steg är att definiera rörelsernas parametrar och orientering, som spelreglerna i ett spel.
Visdom hjälpte oss att se att mänskligheten delar samma lidande och om vi letar efter orättvisor hittar vi dem alltid. Det är då så lätt att bli vilseledd från den Gudomliga rättvisan. När vi känner världens orättvisor så kan vi flyga över dem genom att ändra till vårt gudomliga medvetande. Det betyder inte att vi inte längre bryr oss om det som händer, utan att vi inte längre bidrar och fyller på med den känslan. Det vi fokuserar på är också det vi blir medvetna om. Så försök att fokusera på vad Du vill skapa, agera med dig själv som utgångspunkt, istället för att reagera på omgivningen.

Flinta är den som avslöjar sanningen som vi inte kan se. Dessa är de orättvisor som har döljts från vårt medvetande, och vi kan inte heala det vi inte ser. Det kan vara en sanning vi är rädda för att veta om oss själva, och medvetenheten tillåter oss att överväga våra tankar, om den bedömningen vi har gjort och gömmer, stämmer. Vi behöver inte gömma våra "fel" när vi minns att vi lever i den ovillkorliga kärleken. Flinta/Etznab kan ge en djup läkning av en rädsla som vi inte visste att vi hade.

Flinta är ett sanningens svärd, levererad som ett blixtnedslag. Sanningen vi lär oss, kommer förändrar hur vi ser på andra och oss själva. Flintans syfte är att sopa undan negativia influenser från vårt liv. 
Vi rekommenderas att vidta försiktighetsåtgärder. Vi kan lära oss sanningen genom våra egna medvetna ansträngningar eller av misstag. Flinta gör vad som krävs för att bringa sanningen till dig.
Flinta är också känd som Spegeln, som ger en perfekt bild av vad som är och vad som inte är. Sanningen vi lär idag, kommer att göra ett djupt avtryck. Flinta kan leverera sanningen på många olika sätt. Vi kan se sanningen som vi förnekade, sanningen som bara var en "illusion", eller sanningen döljd av någon annan.

Flinta etablerar vår stabilitet med sanningen. Vi uppmanas att söka sanningen till varje pris. Det kan vara något vi är rädda för att erkänna, eller att vi saknar tillit till vår egen uppfattning. Flinta gör sanningen kristallklar, och vi kommer veta sanningen när vi hör den.

Människan är benägen att dölja sanningen som kan skilja oss från helheten. Vi har också en benägenhet att acceptera andras åsikter som ett sätt att komma överens. Att bo under någon av dessa scenarier, gör oss inte fria att vara dem vi är. Vi förnekar vår egen frihet, och vi hindrar oss själva från att någonsin veta värdet av vår egen sanning, som en stabil grund att stå på. Sanningen kommer att göra dig fri!
Vi kommer hitta vår egen stabilitet att röra oss framåt, genom att följa vår egen sanning. I andens rike är sanningen vår största upptäckt, och genom sanningen kan vi känna Skaparens syfte och mening med den Gudomliga rättvisan. Sanningen är själva syftet med högre medvetande, och vi kan nu släppa rädslan för sanningens "konsekvenser".

Flinta är en bra dag att odla våra andliga gåvor. Alla våra andliga gåvor är övernaturliga sinnen för att veta sanningen. Flintans sanning kan ofta vara något vi redan "visste" (intuitivt), och om vi kan fokusera vår medvetenhet till saker som pågår precis under ytan, och lägger märke till denna andliga gåva i drift, har den möjlighet att växa.

Önskar dig en dag där du finner Din sanning!