Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för att Skaparen använder alla mina egna begränsningar, för att hjälpa någon annan. Jag är tacksam för att Skaparen använder alla mina egna begränsningar, för att hjälpa någon annan.

9/11-2018
Dag 8 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol: - Givande -
Givande / MULUC: Emotionell, fantasifull, psykisk, rening.
Även känt som tecken för vatten. Ceremoniellt använder Maya vatten som ett offer i dop och reningar. Dessa ceremonier görs för att ge en kollektiv styrka, anpassningsförmåga och harmoni. I uppriktig uppskattning ger Givande människor gärna mer än de ber om för sig själva. Dessa personer är dynamiska kommunikatörer med stor intelligens som gör dem till en utmärkt arbetsgivare. Som ett skakat vattenkärl, erbjuds folk snabb återvunnen jämvikt. Liksom en vattenkropp kan det finnas djupa underströmmar av känslor och dolda faror. Andra kan uppfatta att dessa givande människor har dolda agendor så de ger dem litet förtroende och kan till och med klandra dem.

Periodens symbol: Vind
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 8: Rättvisa (harmoni mot jämlikhet / balans, rättvisa)
Harmoni och balans är syftet med Åtta, och väger noggrant allt bevis för att nå en balans av rättvisa.
Åtta är organisationsstyrkan som demonstreras i uttalandet "Som ovan, så nedan". Från enkelhet till oändlighet organiserar energin av åtta alla nivåer av skapande. 

Aspekter: Färg - Röd (initierar), Riktning - Öst, Element - Eld

Öst: Handlar om inspiration. "Vad är jag inspirerad att göra?"

Elementet Eld: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Livskraften själv och andens kraft. Eld representerar allt vi kallar Heligt. Eld är elementet som kan ändra formen av ALLA andra Element. Eld är inspirationen av att "veta" - tjänsten av alla våra andliga gåvor. Adresserar en situation som håller Sanningen i din andliga avsikt. Använd andliga verktyg och heliga ritualer för att ringa efter gudomlig intervention.

Dag 229 av 260

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Om du inte ser hur de relaterar till dagens energi, kanske det inte har hänt än. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration", och du kan se synkroniseringen i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Genom lidandet ser vi våra egna begränsningar.

Ton 8 är antalet "ren ande" och periodens heliga dag. Ton 8 representerar 8 timmar av solljus när solen befinner sig i zenit. De 12 tonerna är relaterade till timmarna av Solljus mellan gryningen vid 5 till Solnedgången vid 17.00. På Ton 8 får vi den högsta belysningen från ovan.

Givande är den dagsymbol som styr vårt högsta andliga anspråk, att genom vår tacksamhet visa allt som har givits oss av Främsta Skaparen. Givande guidar ett sätt att intona i enhet med Främsta Skaparen genom rörelsen att ge tillbaka och betala framåt de välsignelser vi har fått, den hjälp vi har kunnat ta emot när våra källkoder aktiveras. Givande erbjuder sättet att förstora vårt eget ljus genom att vara det mänskliga instrument där Främsta Skaparen kan lysa igenom.

Givande är en symbol för vatten som rymmer eldelementet, som representerar vatten överallt från kosmos till våra egna tårar som välsignelsen av det heliga vattnet. Genom våra känslor är Främsta Skaparen kapabel att röra våra Hjärtan och Minnen. Genom hjärtat kan vi känna vår enhet med en Skapare av ovillkorlig kärlek. Givande ger en gåva av gudomlig kärlek som kan läka våra känslor när vårt medvetande är upphöjt till sitt högre syfte. Bara i Enighet med Främsta Skaparen kan vi se hur lidande ledde oss till upplevelsen av Skaparens kärlek. Bara bruten, kan vårt mänskliga fordon veta det gudomliga miraklet utfört ifrån ovan.

Genom lidandet kan vi finna vår väg hem.

8 Givande börjar fasen av transformation av denna period. Vår fas av andlig tillväxt balanseras av en transformation genom en lika stor ansträngning av en gudomlig myndighet som ingriper på våra vägnar för att slutföra miraklet bortom vår mänskliga begränsning. Varje ny omvandling bygger på den sista.  
Givande är den dagsymbol som styrde vår sista period. Vi kom till vår högre mark på 13 Stjärna i medvetandet av vår enhet och vårt gudomliga öde att stiga upp och skina som en stjärna. Dagen idag hjälper oss att hävda vårt arv genom att läka våra känslor.

Hjärtans lidande är resultatet av vår egen upplevelse av separation. Dragningen mellan världens tyngdkraft och ljuset ovanför. Kraften ovan är större än alla saker nedan och den som alla strävar emot, medvetet eller omedvetet. För er som är medvetna i er transformationsresa, ser ingen separation. Idag kan vi vara fria från lidande som möjliggörs genom en intoning som kan lyfta oss ovanför världens allvar. När vi känner friheten av vår högsta intoning, kan vi släppa det vi håller fast vid och hur saker ser ut i världen genom ögonen på vårt mänskliga fordon. Det betyder ingenting längre vad som händer Nedan, när vi har ett ljus av belysning för att se Källans verklighet. Det betyder inte att vi slutar bry oss om, snarare tvärtom. När vi inte längre krigar själva, blir vi en stark kraft som säger hitåt ska vi.. 

Allt vi behöver för att läka allt vår lidande är att veta att Främsta Skaparens ljus är en verklig kraft i vårt liv, högre och större än någonting som någonsin skulle kunna hålla oss nere. Främsta Skaparen är närvarande i alla realiteter genom alla manifestationer av energi. DET är sammanvävt i alla saker som en mosaik vars stycken ansluter sig på samma vägg och är således förenade. Det är emellertid inte bilden som förenar mosaiken, utan väggen vars dessa stycken ansluter sig. På samma sätt målar Främsta Skaparen en bild så mångfacetterad och uppenbarligen orelaterad att det inte förefaller vara någon förening. Ändå är det inte de yttre manifestationerna som förenar, det är det inre centrum av energi som bitarna av mångfald är skiktade på som förenar alla manifestationer.

Detta centrum av energi är det kollektiva förråd av allt liv i alla vibrationer inom Universumet av Helheten. Det är Främsta Skaparen som avyttrar sig själv i alla former genom projektionen av DESS Källa av Intelligens i alla delar av livet. Då Källans Intelligens - som verkar som en förlängning av Främsta Skaparen - är den förenande energin som är "väggen" som alla delar av livets mosaik håller fast vid. Livet flyter från en energi Källa som länkar samman alla till Alla och En till En.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa, att låta våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner, då solnedgången ofta är en tid då du kan känna en växling av energin till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag. 

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och djup tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..