Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för att Främsta Skapare som känner till våra mänskliga begränsningar, förbereder vägen genom andens kraft. Jag är tacksam för att Främsta Skapare som känner till våra mänskliga begränsningar, förbereder vägen genom andens kraft.

15/10 -2018
Dag 9 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Frö-
Medvetenhet, tillväxt, aktiv, sexuell, dynamisk.

Familj, sexuell aktivitet och groddens magi är egenskaperna hos detta soltecken. Naturliga nätverkare, Frö- människor strävar efter att befria sig själva och andra från tidigare skuld eller förtryck. Överflöd är samlad av Fröer som om de vore helgjutna. Fröer är offentliga försvarare som arbetar för att förena samhället genom att upptäcka dolda fällor och andra hemliga influenser. För att skapa sann överflöd måste Frö lära sig att uppskatta alla gåvor och lärdomar som erhållits och genomföra djupa undersökningar i sig själv. I avsaknad av tacksamhet och modet att möta sig själv, finner Fröet sig i mindre och mindre bördiga miljöer.

Periodens symbol: Visdom
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 9: Tålamod (Söker ett bredare perspektiv, knoppande, frambringa nytt liv)
Nians energi är att få ett bättre perspektiv på den större bilden. Med Nians energi börjar planer eller mönster att slutföras. Nio kräver tålamod och uthållighet som finns i den större bilden, annars finns det stort lidande av bristen på insikt. Slutförandet av handlingscykler är avgörande för Nio.

Syd: Handlar om relationer med andra och den naturliga världen. Vad skulle mina vänner säga till mig, eller vad är allmänt känt?
Hur mår mina personliga relationer?

Element Jord: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Jordning och styrkor av naturen. Jorden erbjuder styrkan att stå i din egen grund. Naturens krafter är inom oss, eftersom vi är gjorda av jordens element. Jorden är relaterad till rörelse - använder ett "aktivt" mot "passivt" tillvägagångssätt.

Dag 204 av 260. 

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration", och du kan se synkronisiteter i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Vi är mer än tillräckligt.

Ton 9 avser att vi ska se vår Sanning från ett högre perspektiv, och omvandlar vår erfarenhet genom en djupare förståelse.

Visdomens period för högre lärande, leder oss för att se hur vår andliga gåva av skapelsen kommer att manifestera en högre betydelse för att vara.

Fröet har befogenhet att övervinna hinder och utökar kraften för att befria vårt Själv från skuldens eller förtryckets mönster av vårt förflutna. Genom ett nytt rörelsemönster hjälper Visdomens period oss att fokusera bortom hindren och nå ljuset.

Cherokee´s dagsymbol är draken, det magiska inuti fröet och medvetandet att veta att vi kommer att bli vad vi är utformade för att vara. Ton 9 kan hjälpa oss att se kraften som ligger inom för att skapa sann överflöd. Vi styrs av Fröet för att göra en djupgående undersökning av vårt Själv.

Ton 9 erbjuder ett viktigt andligt verktyg, och uppmuntrar oss att förstå den inspiration vi får, för att se bortom ytan till meningen och syftet. Vår skapelse kan manifesteras helt oväntat.

Dagen idag kommer att slutföra en djupare förståelse för skapelsen som kan förändra vårt sinne om vår makt att skapa. Genom att titta på fröet som en symbol av vårt själv, kommer vi att slutföra visionen av vår egen omvandling.

Vi skapar Visdom genom ett rörelsemönster, och liksom ett majskorn, var vi skapade för att skapa överflöd.
Det är vad vi var avsedda att göra. Fröet föddes vetandes sin väg till ljuset, och genom denna Sanning, kan vi tro att för allt mörker som vi ser omkring oss, kommer vi alltid att känna vägen hem. Vi är mer än tillräckligt!

Vårt förflutna är en skatt.

Vi lär oss att gå som Skapare. I början fokuserar vi bara på våra fötter och Intentionen att sätta en fot framför den andra. Vår primära Intention är bara att se till att vi inte ramlar. När promenaden är fullbordad, inser vi plötsligt en ny frihet. Vårt medvetande skiftar från hindren till friheten att utforska, och vi lärde oss omedvetet genom ett rörelsesmönster.

Genom högre vibrationer utökar vi vår andliga skönhet. Människans syn är en skönhet av ljusets vibrationer. Färgerna vi kan se är begränsade till frekvensen av vibrationer som vi fysiskt kan urskilja. När våra sinnen omvandlas till ett högre tillstånd av medvetande, ser vi desto mer.

Vårt eget förflutna är en skatt och ingenting har gått förlorat. Vi kan fortfarande dra vishet och kärlek ur erfarenheten. Innan såg vi det bara i svart och vitt. Nu kan vi se den i färg.

Vårt medvetande är det verktyg genom vilket den Främsta Skaparen delar sanningen av den gudomliga visdomen. Ton 9 uppmuntrar oss att se djupare in i alla aspekter av vår skapelse, orsaken och verkan, meningen och syftet och den "moraliska historian".

Stigen till skapelsen är en resa av mysterium, och ledtrådarna planterades inom oss från början. Vi föddes för att dras till kärlek, och hindren på vår väg är en mänsklig illusion av världsliga förvirringar.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa, att låta våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner, då solnedgången ofta är en tid då du kan känna en växling av energin till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag. 

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och djup tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..