Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för en ny värld av det okända, en värld som jag kan uppleva och lära mig att navigera, genom den visdom som förfäderna och kommunionen med Skaparen delar. Jag är tacksam för en ny värld av det okända, en värld som jag kan uppleva och lära mig att navigera, genom den visdom som förfäderna och kommunionen med Skaparen delar.

1/9-2018
Dag 4 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Sol -
Visdom, styrka, kärleksfull, hängiven, beständig, upplysande.
Förfädernas dag och kopplingen till deras vägledning. Solens gudomliga ansikte - herre, musiker, sångare, dansare och marksman. Solar är konstnärliga, heroiska idrottare, visionärer med klokt omdöme som leder och försvarar folket. Så mycket förväntas av dem ifrån sig själva och av andra människor, att ouppfyllda förväntningar är en visshet. En ackumulering av dessa besvikelser kan leda Sol att undvika ansvar, inte acceptera korrigeringar och till och med bygga motstånd och förakt mot andra. Solar bör förenkla sina liv för att åter igen kunna stiga och lysa med ovillkorlig kärlek.

Periodens symbol: Jorden
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 4: Stabilitet (Etablering av fundament, odla behov, helheten)
Kuben är den mest stabila i alla former och fastställer volym per definition av höjd, längd, djup och bredd; 4 riktningar upprättar orientering. Energin hos 4 sätter parametrarna, som fastställer de friheter och hinder som behövs för att skapa ett spel, arbete eller förhållande.
Aspekter: Färg - Gul (Fullbordar), Riktning - Syd, Element - Jord.

Element Jord: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Jordning och styrkor av naturen. Jorden erbjuder styrkan att stå i din egen grund. Naturens krafter är inom oss, eftersom vi är gjorda av jordens element. Jorden är relaterad till rörelse - använder ett "aktivt" mot "passivt" tillvägagångssätt.

Syd: Handlar om relationer med andra och den naturliga världen. Vad skulle mina vänner säga till mig, eller vad är allmänt känt? Hur mår mina personliga relationer?

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration", och du kan se synkroniseringar i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Dag 160 av 260. 

En viktig ny början.

Idag presenterar 4 Sol en mycket viktig ny början. Vi fullbordar den 8: e månaden av gudomliga rättvisa, med avsikt att skapa en ny värld av erfarenhet. Solen lyser sitt ljus på oss för att avslöja den nya världen som vi har skapat. Solen kan också skina det ljusare ljuset på sanningen av transformationen i vårt själv. Den kan hjälpa oss att se utvecklingen av vårt "jag är".

Ton 4 håller intentionen om stabilitet. Ton 4 är symboliserad av kuben, den mest stabila av alla formen. Som de 4 riktningarna håller kuben måtten på längd, bredd och höjd är faktorer i volymen av hela. Tone4 anger gränserna och parametrarna för vår erfarenhet. Idag öppnar en ny värld sina dörrar och vi definierar våra egna parametrar och influenser av skapelsen. Vi väljer att definiera "spelets regler" som kommer att bibehålla balansen för en världs som spinner för att börja sin egen tid. Den första solen stiger på en ny värld.

Global brännardag.

4 Sol är en av de 4 globala brännardagarna i Tzolk'in rundan som faller i var och en av Tzolk'ins 4 årstider. Det är en dag då Maya präster bygger de heliga bränderna och samhället samlas för ceremonin.
Storm tog en förnyelse som justerade vår direkta anslutning till skaparen, och idag kommer 4 Sol att bränna bort de resterande energierna som stödde ett gammalt sätt att vara, så vi kan börja igen i rätt relationer med varandra. Brännardagar håller makten, som en röjning av gammal karma, för att bränna bort de influenser som tjänat mindre drömmar. 4 Sol skiner sitt ljusaste ljus mot en ny rörelse av ovillkorlig kärlek och återställer vår tro i ett löfte om obegränsade möjligheter att få våra drömmar att bli sanna.

Vi är anslutna till dem som har gått före.

Solen är en symbol för den Högsta Skaparen av allt. Som den gudomliga maskulina, den gudomliga fadern och omega, allt-i-ett, är Sol den inspirerande källan till inspiration. 

Solen ansluter oss till förfädernas visdom, de som gick denna väg förut och mästrade vägen för medvetenhet och skapelse. solen har höga förväntningar för sig själv, samtidigt som man delar visdom för att inte hålla sådana förväntningar om varandra. Sådana besvikelser hos andra kan stå i vägen för vår egen framåtriktade rörelse. Sol kräver att den Högsta Skaparen är vår sanna källa till ljus och gudomlig skönhet. De beslut som vi fattar och den åtgärd vi tar i vår framtid var tänkt att vara val Inspirerad av en gudomlig Skapare, den Eviga Källan av Ljus som aldrig sviktar i sin Kärlek för oss och Kärleken av vår Dröm. Världen av erfarenhet som vi skapar tillsammans med en Högsta Skapare är stabiliserad av det eviga ljuset av liv och lycka.

Vår resa kommer alltid att börja och sluta i ljuset.

Cherokee´s dagsymbol representerar blommorna som vänder ansiktet mot solen. Deras rörelse leds av ett gudomligt ljus. Inom sitt frö kände de att ljuset var deras källa till liv, kärlek och lycka. 4 Sol markerar början på ett nytt medvetande om att veta att Skaparen kommer att belysa det sätt som upprätthåller integriteten i vår skapelse.

Alla våra möten med solen markerar en dag med uppenbarelsen. Solen avslöjar vad som är gömt i mörkret och vad som har dolts rakt framför oss. Idag kan vi uppleva en sannhetens uppenbarelse. Vi kan se vårt eget i ett nytt ljus.

Återförenad med Skaparen och balanserad i en gudomlig rörelse behöver inget utanför vårt själv hålla oss tillbaka igen. Våra liv är den resa som alltid kommer att börja och sluta i ljuset.

Idag är en avslöjande dag av en stor livsförändring. Liksom andra dagar som kommer och går, kan människan inte uppfatta förändringens storlek på en enda dag. Vid en transformation av gudomlig intervention kommer vi att känna igen vändpunkten.

Solen kan antända vår mänskliga vilja. Den markerar tiden att hedra all den visdom vi har ärvt. Monarkfjärilens migration är klar med 4 generationer. Inom den gudomliga konstruktionen kände varje generation hela drömmen, början och slutet. Varje generation följer det första arvet av visdomen av det första benet på resan som gjordes. De är födda Att veta sitt eget syfte i ett helhetsintresse. Den fjärde fjärilen fullbordade all visdom för helheten. I dag i solens ljus kan vi se vårt syfte i något större än vårt själv.

Sol är Skaparen som tror på oss. Genom Skaparens ögon är vi barnen som är födda till en hjälte av kärlek, uppmuntrar oss att vara hjälten till vår egen mening och syfte, och att göra det för helheten. Solen förmedlar Viljan, Beslutsamheten och Intentionen att leva för våra Drömmar.

Ian Lungold, januari 26, 1949 - november 16, 2005.

Minns Ian Lungold, 12 Sol, vars öde var att ta med ljuset av den nya förståelsen. MayanMajix.com, samarbetet mellan Ian och Michael Shore var Ljusets arv som ledde mig till Tzolk'in-kalendern.

17 oktober 2005

8 Flinta

Till alla mina medpassagerare på planeten jorden, TACK ... Jag ligger här och tänker på om jag ska fortsätta mitt liv. Jag känner mig väldigt avslappnad, lugn och som om jag har uppnått mycket för en livstid. Jag känner mig mycket sömnig, jag vet inte om jag somnar, om jag kommer att vakna igen ... så jag vill få det här sagt ...

Faktum är att jag inte har mycket mer att säga än, TACK ... och att meddela att om jag passerar kommer jag att gå med legionerna av Ljus ~ Arbetare, som finns för att hjälpa alla andra genom dessa förändringar från "Andra sidan". Då jag inte har varit på "Den andra sidan" den här gången måste vi se hur det här fungerar. Jag kommer att försöka hålla kontakten med Madaline så att hon kan hålla dig uppdaterad.

Oavsett om detta är slutet av mitt liv eller inte, har jag en förfrågan om att var och en hämtar informationen jag har gett rörande Mayan-kalendern och med förnyad kraft, skicka denna information till så många som möjligt.

Det är min personliga övertygelse att vi alla har en helig uppgift att hitta vad som fungerar i världen i vilken arena vi än är bekant med, och sedan skicka den informationen så rakt som möjligt till gagn för andra. Detta är i grund och botten vad jag har gjort med Dr Carl J. Callemans arbete och om jag får tid, så är det vad jag kommer att fortsätta att göra så länge jag kan härifrån.

Ian Xel Lungold
 

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa att låt våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner. Solnedgången är ofta en tid då du kan känna en växling av energi till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag.

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..