Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam att den gudomliga kraftens Kärlek, håller den magnetiska kraften att regenerera ljuset i varje människas hjärta. Jag är tacksam att den gudomliga kraftens Kärlek, håller den magnetiska kraften att regenerera ljuset i varje människas hjärta.

9/11 -2018
Dag 12 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Storm -
Ungdomlig, rastlös, tröstande närvaro, katalysera, salighet av att vara.
Dag av välsignelse av regn, givare av allt liv och ljus, en givare av kväve till Moder Jord och ozon till Fader himmel. Storm är också associerad med månen och månens cykler, som är mätaren av den kvinnliga aspekten av skapelsen. Stormens väsen är känslan av enhet, säkerhet och värme som upplevs i hemmet, medan ovädrets bekymmer rasar i världen utanför. Ständigt ungdomliga, existerar stormar för att uppleva frihetens extas. De har stor förmåga att både lära och undervisa. Deras ständiga strävan efter nya erfarenheter leder ofta till svåra tester och stormar av känslor. Titta på dessa svårigheter för de lektioner de verkligen är, så kommer de att berika våra liv snarare än att förstöra. Stormindivider lär mycket genom sin elektricitet av att vara. Blixten ger ström till jorden, och samma energi aktiverar människor, och Gudomliga anslutningar kan nås.

Periodens symbol: Stjärna
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 12: Förståelse (Transformation / sanning sätter in, förståelse)
Tolv är en gåva med stor kapacitet för retrospektion. Det är denna förmåga som gör det möjligt för tolv att sätta ihop icke associerade delar till en ny fungerande helhet. Tolvans energi är den som presenterar en ny del av föstådd information eller ackumulerad erfarenhet som ska tillämpas.

Aspekter: Färg - Blå (Transformerar), Riktning - Väst, Element - Vatten.

Väst: Handlar om livets okända. "Hur känner jag för någonting som pågår?" "Var föreslår min rädsla att det finns ett behov av en högre urskiljning?"

Element Vatten: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Helande, Rening, Andens Dop. Vatten är det element som håller Andens eter. Vatten uppmuntrar att gå med flödet och ta emot Andens nedstigande ljus.

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration", och du kan se synkronisiteter i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Dag 259 av 260.

Vi drar tillbaka all vår kraft och återuppbygger vår ande.

Ton 12 är en dag för förståelse. Ton 12 kopplar alla våra dissocierade delar till en ny fungerande helhet. Människan är förhöjd till Förståelse genom vår Sanning av Sanningen.

Så håller Storm / CAUAC kraften att dra all vår andliga kraft tillbaka igen. Flintans Sanning kan skära till benet och Storm är återställningen som erbjuder en förnyelse och återuppbyggnad av vår ande.
Den är "blixtnedslaget" som ger kväve till Moder Jord, och vårdar oss genom en elektromagnetisk laddning.

Den representerar den otyglade friheten av gudomlig kraft och ljusets kraft att nå oss vart vi än är. Blixten smider anslutningen av Eter mellan ovan och nedan.

Cherokee´s Dagsymbol är den röda fågeln, sedd som ett "tecken" av denna blixtenergi som finns i himlen. Det här är en dag då vi kan känna "blixten i vårt blod", en påtaglig känsla av att veta.

Storm ligger i väst, riktningen för vår okända upplevelse. Den håller Elementet av Vatten, och relaterar till våra känslor. Vi lär oss hur vi urskiljer vår riktning, så att vi kommer att bli födda för att veta vår väg till ljuset. Den är dagens symbol som visar oss att vi redan vet vart vi ska gå när vi ser stormar på vår horisont.
Idag känner vi igen vår egen instinkt för att vända "Hem" när vi ser problem. "Problemet" som talar till vårt hjärta genom våra känslor är samtalet hem. Vi lärde oss från Flinta att det är viktigt att möta vår egen Sanning. Våra mörka moln är alltid en illusion som vi kan urskilja från centrum av vårt medvetande. Vi förvärvar den viktigaste förståelsen vår nya medvetenhet kan komma ihåg. "Hem" är vår myndighet där vi kan stänga dörren. Vi har precis kommit hem efter Flintans sanning..

Vägen hem.

Sanningen om resan framåt är att vi kommer att bli testade och ibland kommer misslyckandet inte vara "vårt fel", utan en struktur som fortfarande inte är på plats och som tar tid att få på plats, då vi är inte de enda som vi väntar på. Vårt nya Själv måste "bära tiden" för de problem vi lämnar efter och mirakel som fortfarande väntar på att hända.

Stormens ljus kan reglera alla våra partiklar av energi. Våra tankar är elektriska och våra känslor är magnetiska. De lockas båda två av elektromagnetisk energi, och Stormen har befogenhet att höja våra tankar och känslor.

Det finns något vi klart kommer att förstå om vårt eget och sista stycke visdom som delades som gudomlig sanning. Det viktigaste vi kan veta innan vi går ut till en ny värld, är vägen hem.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa, att låta våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner, då solnedgången ofta är en tid då du kan känna en växling av energin till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag. 

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och djup tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..