Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam att Skaparen alltid ser oss som värdiga för ovillkorlig kärlek. Jag är tacksam att Skaparen alltid ser oss som värdiga för ovillkorlig kärlek.

3/4-2018
Dag 9 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol: - Givande -
Givande / MULUC: Emotionell, fantasifull, psykisk, rening.
Även känt som tecken för vatten. Ceremoniellt använder Maya vatten som ett offer i dop och reningar. Dessa ceremonier görs för att ge en kollektiv styrka, anpassningsförmåga och harmoni. I uppriktig uppskattning ger Givande människor gärna mer än de ber om för sig själva. Dessa personer är dynamiska kommunikatörer med stor intelligens som gör dem till en utmärkt arbetsgivare. Som ett skakat vattenkärl, erbjuds folk snabb återvunnen jämvikt. Liksom en vattenkropp kan det finnas djupa underströmmar av känslor och dolda faror. Andra kan uppfatta att dessa givande människor har dolda agendor så de ger dem litet förtroende och kan till och med klandra dem.

Periodens symbol: Krokodil
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 9: Tålamod (Söker ett bredare perspektiv, knoppande, frambringa nytt liv)
Nians energi är att få ett bättre perspektiv på den större bilden. Med Nians energi börjar planer eller mönster att slutföras. Nio kräver tålamod och uthållighet som finns i den större bilden, annars finns det stort lidande av bristen på insikt. Slutförandet av handlingscykler är avgörande för Nio.

Aspekter: Färg - Röd (initierar), Riktning - Öst, Element - Eld

Öst: Handlar om inspiration. "Vad är jag inspirerad att göra?"

Elementet Eld: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Livskraften själv och andens kraft. Eld representerar allt vi kallar Heligt. Eld är elementet som kan ändra formen av ALLA andra Element. Eld är inspirationen av att "veta" - tjänsten av alla våra andliga gåvor. Adresserar en situation som håller Sanningen i din andliga avsikt. Använd andliga verktyg och heliga ritualer för att ringa efter gudomlig intervention.

Dag 9 av 260

Håll koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Om du inte ser hur de relaterar till dagens energi, kanske det inte har hänt än. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration",och du kan se synkronisiteten i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Vattnet håller andens eter.

9 Givande är den sista topptonen av transformation i perioden i vår nya gryning. Med hjälp av en gudomlig auktoritet ökade 8 Stjärna medvetenheten om vår anslutning till Guds medvetenhet, och Ton 9 avser att slutföra vår Transformation genom att expandera vårt perspektiv.

Givande är en symbol för Vatten överallt, från Kosmos till våra tårar, även om det representerar Element av eld. Tillsammans illustrerar de att Vattnet är heligt, kapabelt att hålla andens eter.

Vatten har använts sedan länge för ritualer av dop och rening. Vatten är symboliskt i att "tvätta bort" och "smörjelse", och dagens symbol representerar den heliga ritualen av en gåva, en andlig gåva som utförs i det materiella "riket" som manifesterar en försoning med Skaparen.

Ton 9 håller intentionen av tålamod, att se under ytan för en djupare förståelse. Vi är påminda om att vår gudomliga inspiration är värdig reflektion. Det finns mer att lära oss än vårt första intryck, och Ton 9 fullbordar inspirationen av en högre mening och ett högre syfte.

Mästartal 99.

Den 9: e tonen och den nionde (positionen) är dagsymbolen Givande, som återspeglar Mästartalet 99. Nummer 99 avser attribut och energier i kommunikation, inre styrka, ledarskap och ledande med positivt exempel, osjälviskhet, ett högre perspektiv, intuition och inre visdom, andligt uppvaknande och betjäning av andra. Nummer 9 resonerar med slutförande och avslutningar, vilket kan föreslå att aspekter av ditt liv kommer till ett slut eller att en fas eller cykel slutar. 9 är en avslutning av Karma. Bli inte rädd, eftersom det här förbereder dig för att börja ett nytt underbart liv och livsstil som kommer att falla på plats på de mest positiva sätten. Dessa ändringar rensar vägen för att fullt ut fullfölja din gudomliga livsform och själsuppdrag. Nummer 99 är ett meddelande om att det är dags att komma igång med ditt uppdrag och syften.

Hedra våra och andras känslor.

Givande är dagsymbolen för försoning. Genom ett givande från oss själva, delar vi medvetandet med Skaparen som En enhet, och vi kan se oss själva så som vi ses av Skaparen. Människan är Helig för Skaparen, som bär bördan av separation, för att medskapa en Gudomlig intention. I gengäld för vårt givande av oss själva får vi ett sätt att veta att vi aldrig är ensamma. 
Hjärtat är centrum för ett flöde av anden inom människan. I det gudomliga enhetsmedvetandet är våra känslor det gudomliga språket. Det här är en dag att hedra våra och andras känslor, som en dialog som talas genom hjärtat.
Givande kan hjälpa oss att göra en hjärtanslutning med det gudomliga. Liksom "Levande Vatten" kan vi känna inflödet av ovillkorlig kärlek. Den 8: e tonen väckte vår medvetenhet mot det gudomliga medvetandet, och ton 9 avslöjar den välsignelse vi hittar där, när vi frivilligt erbjuder vår själ, att drömma för helheten.
Då vi är välsignade, så kommer krusningarna att röra sig genom hela medvetenheten. När vi tittar på vägen för vår egen resa, kommer vi att bära våra bröder och systrar med oss, och Givande hjälper oss att se vår gudomliga mening och syfte. Vad vi gör är gudomligt, när vi gör det för någon annan än oss själva. Precis som vårt erbjudande till Skaparen är en gudomlig handling, så är de erbjudanden vi delar med varandra.

Idag kallas vi för att tänka på Helheten, och erbjuda våra tankar och böner för helheten. Det är en dag för att "betala tillbaka" och "betala framåt". Det finns en gudomlighet i att erbjuda något som inte är på grund av någonting, som saknar anledning. En "överraskning" kan visa sig vara ett mirakel.

En omvandling till vår högre identitet är bland våra mest kraftfulla transformationer. Genom ett eget erbjudande ges våra liv en gudomlig mening och syfte. Vi satte kursen till det gudomliga ödet för mänskligheten som blev drömt av Skaparen. I enhet med Skaparens intention, delar vi kraften som är kapabel att manifestera hela skapelsen.

Idag kallas vi till en helig ritual av heligt vatten. Vi kan lägga märke till att vattnet som vi häller över oss själva är som nedstigande ljus av Skaparens ovillkorliga kärlek.
Många gör detta dagligen utan att tänka på det. Nästa gång du kommer i kontakt med vatten så håll intentionen att du dricker, sköljer, duschar i ovillkorlig kärlek. Då låter du inte bara ett "rike", kroppen, få ta del av upplevelsen utan översköljer även de andra två med kärlek.
Då vi i enhetsmedvetandet är en kropp, kan vi lyfta blicken än högre och hålla intentionen att alla kroppar tar del av den ovillkorliga kärleken vi upplever.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa att låt våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner. Solnedgången är ofta en tid då du kan känna en växling av energi till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag.

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit.