Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam att Skaparen som avsedde för oss att se gudomligheten i vårt själv, också avsedda för oss att se gudomligheten i helheten. Jag är tacksam att Skaparen som avsedde för oss att se gudomligheten i vårt själv, också avsedda för oss att se gudomligheten i helheten.
16/4-18
Dag 9 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Vind -
Kommunicerar, mentalt, smidigt, livets andetag, andedräkt.
Andens andetag, livets ande. Vind belyser kraften i spridning och plantering av goda frön eller idéer. De är drömmare och planerare med kraftfulla fantasier, stora talare och sprider ordet av andlig inspiration som bärs av vinden. Vind är kraften bakom rörelsen för naturliga cykler som väder, erosion och kulturförändring. Som vinden är dessa personer extremt ombytbara och anpassningsbara, och de kan tyckas inkonsekventa eller ombytliga för andra. När Vind kråmar sig och skryter, baserat på fakta och prestationer, bygger de mörka moln av problem som kan bli orkaner.

Periodens symbol: Jaguar
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 9: Tålamod (Söker ett bredare perspektiv, knoppande, frambringa nytt liv)
Nians energi är att få ett bättre perspektiv på den större bilden. Med Nians energi börjar planer eller mönster att slutföras. Nio kräver tålamod och uthållighet som finns i den större bilden, annars finns det stort lidande av bristen på insikt. Slutförandet av handlingscykler är avgörande för Nio.

Aspekter: Färg-Vit (Raffinering) Riktning-norr,  Element- Air

Nord: Handlar om att lära av erfarenheter, de uppstigna mästarnas och kollektiva visdomarnas plats. Vad har jag lärt mig av tidigare erfarenheter? Vad skulle de äldre guida mig att göra?

Element Luft: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Andens andetag och livets andning. Luft är en helande kraft som kan styras inuti. Vind kallar oss till Helig andedräkt och uppmuntrar oss att lyssna på Skaparens röst. Som elementet av sinnet uppmuntrar Luft oss att använda vårt Intellekt och söka Visa råd. Luft handlar om utbetalning av kommunikation.

Dag 22 av 260.

Håll koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Notera de slumpmässiga tankarna som kommer till dig, och lägg märke till vad du tänkte eller gjorde när de kom. "Checka" in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Något kommer att börja ockupera dina tankar, och den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer.

Se den större bilden.

Peakton 9 har för avsikt att slutföra en transformation. Det kräver att vårt tålamod ser den större bilden.
Det kommer med en varning om att det kan bli lidande om vi misslyckas med att söka en högre förståelse.
Vår transformations fas började med 8 Krokodil. Genom en avsikt av gudomlig rättvisa har skaparen gjort det möjligt för människan att komma ihåg den kraft vi håller i andens rike. Ton 9 avser att öka vår uppfattning genom att se Betydelsen och Syftet.

Vind är livets andetag och andens andetag som rymmer de talade orden av Skapelsen. Vår makt att skapa kräver passionen av en mening och ett syfte. Skaparens mening och syfte för skapandet var en expansion av ovillkorlig kärlek.
I linje med gudomligt medvetande, håller vi kraften för att skapa kärlek på jorden. När Människan erbjuder ovillkorlig kärlek, uppfyller vi meningen och syftet med vår egen skapelse. Vi uppfyller en högsta skapares högsta avsikt.

Jaguar hjälper oss att byta form för att återspegla vår gudomliga natur. Vår gudomlighet har kraften att ansluta alla saker, och genom våra gåvor av ovillkorlig kärlek bevisar vi existensen av ett medvetande, högre än vår mänskliga natur. Ett val utöver vår mänskliga natur, återspeglar ett beslut för en högre mening och ett högre syfte. En gudomlig inspiration som var osynlig i det fysiska, är synlig för Människan.

Portaldag.

9 Vind och dag 22 är en portaldag som representerar en förtunning av slöjan till Andens dimensioner, och förstorar våra andliga gåvor av intuition och vetande. Detta är en dag med ökad medvetenhet, och 9 Vind förstorar rösten som kallar oss till ett högre syfte.

Portalerna Maya högg i sten förstorade ljudet av vinden som bär Skaparens röst. De äldste lärde oss att Skaparen fortfarande talar till oss genom vinden. Vi fick berättat för oss att notera vad vi tänkte på, när vi dras till vindens medvetenhet. Vind är ett tecken på förändring och omvandling, den gudomliga kraften som förändrar vår uppfattning om nedan från ovan.

Som dagsymbolen av ande delar Jaguarperioden medvetandet om den högre kärlekens gudomlighet. Om vi kan se gudomligheten inom oss själva, håller vi intellektet och medvetandet att erkänna gudomligheten i varandra. Dagens magiska krafter är födda av tacksamhet. När vi räknar våra välsignelser blir vi medvetna om olikheterna i våra välsignelser. När vi ser oss själva som en i skapelsen, kommer vi också att veta att vår erfarenhet av kärlek inte är färdig förrän alla vet den välsignelsen.
 

Mästartalet 2222.

Vindens position 2, dag 22, i 2:a månaden illustrerar nummer 2222. Nummer 2222 förstärker och intensifierar attributen till nummer 2. Nummer 2 resonerar med service och plikt, balans och harmoni, anpassningsbarhet, diplomati, samarbete, övervägande, mottaglighet och kärlek, hängivenhet och förståelse. Nummer 2222 uppmuntrar oss att ta en balanserad, harmonisk och fredlig hållning på alla delar av livet, oavsett omständigheterna. Lita på att allt kommer att visa sig för det allra högsta goda på lång sikt, så lägg inte dina energier i negativitet som rädsla eller oro, utan var medveten om att allt utarbetas av Anden för det högsta bästa för alla involverade. Nummer 2222 påminner dig om att ingenting händer av en slump och allt händer av en anledning. Behåll en positiv attityd och en stark koppling till ditt självstyre och du kommer att finna att allt kommer att ha positiva resultat och du kommer att få rikliga välsignelser av många slag vid gudomlig rätt tidpunkt. 

Skapandekraft.

Vår skapelsekraft är förstorad när vår dröm utvidgas till helheten. En välsignelse är förstorad när vi delar den lika, genom samma glädje, och tillsammans kan vår medvetenhet av kärlek lysa upp alla hörn av världen.
Vår heliga och glädjefyllda dans av gudomlighet slutförs genom att vi delar vårt ljus med världen. Vår gudomliga lycka kommer att realiseras när hela världen kan se. 
Ljuset kommer att finnas överallt där vi är, när vi är medvetna om att gudomligheten inom oss själva är lika stor som den i varandra. Gudomligheten var en evig välsignelse som delas lika bland alla.
På Ton 9 fullbordas en Transformation av Gudomlig Intervention. Genom tålamod att se djupare in i sanningarna som presenteras genom vår medvetenhet kan vi utöka drömmen om kärlek genom att hålla samma dröm för helheten.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa att låt våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner. Solnedgången är ofta en tid då du kan känna en växling av energi till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag.

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit.