Avvisande.

Hej älskade Universella Själ, och alla ni älskade varelser som hjälper och stöttar mig på min väg.

Jag ser att det ofta finns ett återkommande "tema" här på Jorden, som med ord skulle kunna översättas till "avvisande". Hur kan jag på bästa sätt hjälpa Självet förstå att allt är bra och precis som det ska?

Avvisande handlar om att Universum hela tiden söker efter ett högre uttryck och balans. 
Det kommer hela tiden trycka utvecklingen framåt då dess sanna glädje ligger i att uppleva sig själv. Den fria viljan handlar om hur vi väljer att ta del av denna expansion.

En situation ur ett mikroperspektiv, en singularis händelse, tolkad genom den tredimensionella dualiteten, blir till ett perspektiv av bra eller dåligt, för eller emot. 
Men för att få en balans i bilden behöver vi även se händelsen ur ett makroperspektiv. 

Om vi tittar på avvisande ur ett mikroperspektiv, så ser Självet själva påverkan på förändringen i dess omedelbara närhet. Självet känner det som att det "förlorar" något som det tidigare har haft, och upplever en "förlust" och många gånger en sorg i samband med händelsen. Det Självet i det läget inte känner till, är att Själen din kan ha en helt annan uppfattning. Själen förstår Självets perspektiv men ser en större del av bilden. Den ser utvecklingspotentialen, och att ni kommer att kunna expandera när väl den här händelsen är integrerad i Självet. 
Utmaningen för många av er, är att ni redan har Själens och många gånger den Universella Själens perspektiv, men blir "frustrerade" när inte Självet hänger med i lika snabb takt.

Din Universella själ som ser en än större bild, ser Självet och Själens fina samarbete. Och med den ökade medvetenheten där alla tre samarbetar, kan du nu vid varje händelse som sker, se en större bild med en gång. 
Med denna förståelse ser du att varje händelse i ditt liv finns där för att du vill expandera, och urskiljningen för ditt högsta bästa blir därmed klart för dig.