Maya Kalendern.

Jag är tacksam för miraklet att veta Skaparens närvaro. Jag är tacksam för miraklet att veta Skaparens närvaro.

6/3-2018
Dag 7 av 13 i Mayakalendern.

- Krokodil -
Mottar meddelanden av primal kreativ kraft; helt enkelt början på alla saker. Krokodiler som följer sina hjärtan ses som genier. Det finns ingen ordning för de primära meddelandena, så krokodilpersoner bör rikta sina energier mot praktiska och samarbetsinsatser för att ge produktiva resultat. Krokodiler har en stark vårdande energi och kommer att arbeta hårt för att ge säkerhet till familj och vänner. Att vara extremt territoriell måste krokodiler vara uppmärksammade på, att inte vara överbeskyddande eller för dominerande. I dessa tillstånd är krokodiler osäkra, obeslutsamma och känslomässigt flyktiga.

Galaktisk Ton 7: Reflekterande. Sju står som en spegel för att dela ljus och mörk och att reflektera allt som är och är inte. Sju är associerade med skapelsens källa och flödet av gudomlig vilja. Med en stor känsla av etik fastställer Tonen syftet med nuvarande och framtida mål.

Aspekter: Färg -Röd  (Initierar), Riktning- Öst, Element - Eld

Öst: Fokus på början, inspiration, nytt liv, ljus.

Portaldag: Förtunning av slöjan, kontakt till bortom, intuitiva gåvor.

Vi går in i Tzolk´ins uppstigningscykel på dag 7, Krokodil.
Vår uppstigning är vår högsta realisering av vår mening och syfte. Vi börjar på toppen av pyramiden där vi reflekterar  360 grader. Örnen kommer att förstärka vår långdistanssyn, och tydliggöra våra mål.

På Ton 7 fullbordar vi en ny stigning av andlig tillväxt som skapar balansen mellan ovan och nedan. Ton 7 erbjuder gåvan av reflektion på toppen av pyramiden, och Örnen för fram våra högsta förhoppningar och erbjuder visionen att se vår framtid. 
Den andliga principen "så som ovan, så också nedan" betyder att det vi uppnår i ett rike är lika balanserat i varje rike. Denna princip bevarad på tavlor av emerald, definierar enhet av alla saker.

Krokodil är gryningen av en nytt uppvaknande, och början på allting. Vi flyttar oss in i 13-talet av Tzolk´in och uppstigningens energier av den här rundan. Vi bär frukterna från en andlig skörd och firar de nya fröerna från en ny generation av ande. Tzolk ins sista 20 dagar, (idag är det 241 av 260) rymmer en kraftfull energi av uppstigning. 13 representerar en gudomlig avsikt om fullbordan i sin högsta manifestation. Vi höjer Örnens intention på 13 Hjort, den 12/3 tonen av mystikern och dagtecknet av prästen inom Maya. Imorgon börjar en Gudomlig omvandling av Gudomlig intervention. 13 är antalet teorier, vår kraft genom ritual och cermoni, för att dra Gudomlig intervetion in i mänskliga angelägenheter. Ritual skapar en tid och plats för delad medvetenhet, och våra ritualer bekräftar det Gudomliga förhållandet som delas med Skaparen. Vi kommer att bli medvetna om detta föhållande. Detta är en kraftfull cykel av transformation till en högre medvetenhet om alltets Enhet. Hunab Ku är Mayas närmaste representation av Gud som "Allt som någonsin var eller kommer att vara". En uppstigning till högra medvetenhet tillåter oss att se att vi också existerar i enhet med varje människa, varje cell, varje atom som existerar. Välsignade som våra egna skapare i vår egen rätt, håller våra Gudomliga intentioner kraften att påverka Universum. 

Genom en uppstigning tar vi på oss en ny identitet, och under de närmaste 20 dagarna ser vi hur vi har förändrats. Vi kommer att se hur våra gudomliga avsikter har tjänat helheten, och det vi läker för osssjälva, läker vi också för det hela. Det lidande vi löser i vårt Själv, avslutar också lidandet för andra. "Som ovan, så nedan" är ett löfte att varje gudomlig ansträngning vi gör fullbordar vår högsta mening och syfte för helaheten. Vi är gudomliga medarbetare som arbetar som agenter för den högsta Skaparen för att föra med sig ljuset till en värld.

Ljus representerar vår Illumination av Sanningen. Ljus övervinner alltid mörker - det okända. Kvaliteten av sanningenens ljus är  - att när det väl ses så går det inte att gå tillbaka till illusionen. När Sanningen skingra en illusion, kan vi aldrig gå tillbaka till vårt gamla tillstånd av medvetslöshet. Vi kommer för evigt att se det på ett nytt sätt. Det är vad Uppstigning handlar om. Vi stiger upp till en stor evolution av sanningen.

Med en högre medvetenhet kan vi se hur en världs sanning återspeglas i en annan. Allt rymmer rörelsen för livet, ner till den minsta partikeln. När vi tror på den här sanningen, finns ingenting i världen som ligger utanför vårt inflytande. Vi är en gudomlig del av Guds kollektiva medvetenhet - medvetandet av allt som någonsin var eller kommer att bli. Mirakler är möjliga genom vår medvetenhet om vår eviga sammankoppling.

Krokodil / IMIX representerar den gudomliga kvinnliga, allas moder och källan till medkänsla. Hon är vår andliga medvetenhetens moder som lär oss att drömma. Hon fördjupar det grundläggande hoppet och tron att vi kan skapa vad som helst. Hon väcker vår fantasi till att allt möjligt.
Hon är livets skapelse. Vi gjordes för att höra Skaparens röst även när vi befann oss i mörkret. Livmodern är platsen för vår ursprungliga början, tomrummet där inget ännu finns. Det här är den första platsen som vi hörde Skaparens röst. Vi kan känna igen rösten som kommer från en annan värld.

Krokodil är en dag med "vilda idéer" som tycks komma ur det blå, och är gryningen till ett nytt uppvaknande av medvetenhet. Människosinnets förmågor, väcktes först av ljudet av Skaparens röst. Inom vårt undermedvetna återger vi vibrationen av Skaparens ord, "Låt det vara Ljus." Det här är en väldigt psykiskt aktiv dag. Försök skriva ner dina idéer innan du distraheras av nästa. Dessa kommer att vara värdefulla skatter för att inspirera ett nytt liv.

Denna dag etablerar vår dialog med Skaparen. Korrespondensens gudomlighet blir tydligare med varje medvehets uppstigning. Dagens  "vilda idéer" kommer som slumpmässiga tankar som inte är relaterade. Genom högre medvetenhet kan vi känna igen att de kommer från "någon annanstans" eftersom de verkar när vi tänker på något annat. Att erkänna dessa tankar som gudomliga väcker en högre geemenskap med skaparen.

Skaparen vet att vår lycka finns genom vår skapelsekraft, och skapelsen är människans sätt att uttrycka sig själv. Dagen lär oss att följa våra drömmar genom att se dem i vår fantasi. Hon väcker oss för att se att rösten vi hör, är en källa till gudomlig inspiration. När vi följer vår egen passion, så tänder vi Geniet i vårt Själv.

På toppen av pyramiden frågar Tone 7 oss att se igen se över vår uppfyllelse av Anden. Att kunna föreställa oss mirakel att varje prestation, allt lidande som vi överträffade och varje illusion av mörker som förvandlades av en ny Sanning, var en gåva som vi skapade för helheten ... som en välsignelse av gudomlig ingripande. Ansluten till Skaparen är detta precis vad vi stiger upp för att vara - Guds ljus i världen. När vi lossar de band som binder oss, löser vi världens fäste för helheten, och vi delar vår välsignelse för fred och harmoni.

Dagen uppmuntrar oss att drömma om vad vi skulle skapa om allting var möjligt.
Krokodil är dagens tecken för innovation, skapelsens kittel där allt som existerar inspirerades av Skaparen och drogs från vår fantasi och balanserades i fysikens rike genom löftet "som ovan, så nedan".

Men var försiktig, och rör dig inte för snabbt eller diskret eftersom dessa extraordinära höjder kan vara berusande. Det känns bra att vara ett vittne om sin rena potential och att drunkna i frihetens glädje. Vädret är tydligare och du kan se mer, du kan flyga snabbare och kraftfullare. Men dessa dagar handlar inte om handling, den handlar om vision, perspektiv och insikt. Så använd de tretton dagarna för att förtydliga din vision och perspektiv. Var vill du att din livsstil ska ta dig? Eller var tar det dig för närvarande? Besvara dessa frågor och var redo att gå till handling när tiden kommer. 
Kom ihåg att flyga högt kräver erfarenhet, planering och skicklighet.