Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam att Kaos kan bli vårt nya tecken på hopp och tro, och tron att vi går vidare till någonting bättre. Jag är tacksam att Kaos kan bli vårt nya tecken på hopp och tro, och tron att vi går vidare till någonting bättre.

26/11 -2018
Dag 12 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Transformation -
Transformator / CIMI: Underlätta förändring, offra, hjälp, gamla kunskapsaspekter.
Cykel av liv, död och återfödelse. Transformations-personer uppnår mål och känslomässig välstånd, och kan bli högt respekterade affärsmän. De har förmågan att hjälpa andra genom alla övergångar med ett lugn, på grund av deras andliga styrka och vägledning. Samhället drar ofta nytta av deras disciplin och organisationskunskaper. De stärker gravida kvinnors liv och leder dem genom övergången till moderskapet.
Att upprätta kontakt med förfäderna aktiverar medfödda psykiska förmågor, gåvor som används som verktyg för att hjälpa andra. De kan ha möjlighet att skicka onda intentioner telepatiskt, det här är deras ångest. Från dessa handlingar förlorar de makt, faller lätt in i en offerroll och börjar manipulera med hämnd. 

Periodens symbol: Örn
Perioderna består av tretton dagar i Tzolk´in. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 12: Förståelse (Transformation / sanning sätter in, förståelse)
Tolv är en gåva med stor kapacitet för retrospektion. Det är denna förmåga som gör det möjligt för tolv att sätta ihop icke associerade delar till en ny fungerande helhet. Tolvans energi är den som presenterar en ny del av föstådd information eller ackumulerad erfarenhet som ska tillämpas.

Aspekter: Färg - Vit (Förfinar), Riktning - Nord, Element - Luft.

Nord: Handlar om att lära av erfarenheter, de uppstigna mästarnas och det kollektiva visdomarnas plats. Vad har jag lärt mig av tidigare erfarenheter? Vad skulle de äldre guida mig att göra?

Elementet Luft: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Andens andetag och livets andning. Luft är en helande kraft som kan styras inuti. Vind kallar oss till Helig andedräkt och uppmuntrar oss att lyssna på Skaparens röst. Som elementet av sinnet uppmuntrar Luft oss att använda vårt Intellekt och söka Visa råd. Luft handlar om utbetalning av kommunikation.

Dag 246 av 260.

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration", och du kan se synkronisiteter i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Vi behöver inte se det vi redan vet.

Ton 12 och Transformation representerar övergången till en ny Förståelse som kommer att förändra allt. I intentionen av vår högsta klättring har Örnen inspirerat våra högsta hopp och ambitioner för gudomlig rättvisa, Främsta Skaparens intention för harmoni och jämlikhet för helheten. Vi kan överväga det kaos som skulle föregå den stora livsförändringen att tro på vårt eget mirakel att bli den vi verkligen är.

Örnen lärde oss att se in i framtiden och fokusera på drömmen vi kan se, och tro att om vi kan se den så är den inom vår grepp. Vi blev ombedda att se den genom det högsta möjliga perspektivet. 

Våra mänskliga ögon kan bara se så långt. Människan kan bara skapa vad den kan se i sin fantasi. Transformation utökar vårt visionsfält med Klarseendets (Clairvoyans) andliga gåva. Vi behöver inte se med våra mänskliga ögon, vad vi vet i vår ande.

Hon kan hjälpa oss att göra ett monumentalt språng av gudomligt medvetande ... Tro utan att se. Vi är beredda att återfödas med denna nya förståelse. 

Transformation ligger i norr, riktningen av gudomlig visdom. Den håller luftelementet, och arbetar genom livets och skapelsens heliga andetag. Luftelementet representerar det mänskliga sinnet och vår förmåga att tänka och skönja. Dess framtidsvision kan förändra vårt sinne, och hela vårt perspektiv på livet förändras när vi ser vår framtid som vi aldrig sett den förut. Hon kan antända vår passion för de okända erfarenheterna av livet.

När vi har alla de materiella bevisen på att en dröm kommer att bli sann kan vi inte låta bli att föreställa oss det. Kom bara ihåg en skapelse som var viktigt för dig, och som du visste att du skulle manifestera. En brud som förbereder sig till bröllopet innehåller inget slut på idéer och fantasier. Sådana förändringar i livet förändrar alltid vår fantasi. Det är precis vad Skapelsens kraft handlar om - engagerande med en avsikt att röra vid vår Ande, något vi är passionerade för, och när vi rör oss mot dess manifestation, är det nästan allt vi kan tänka på.

Stora livsförändringar som vi drömmer om är att engagera samma investering av vår fantasi mot ett mirakel vi inte kan se. Vår stora livsförändring kommer att vara makten att förstå vad vår ande kan se.

Ormen var katalysatorn för att veta. Vårt hjärta kommer att springa när vår Andes ögon ser den ovillkorliga kärleken som planeras för vår framtid. Således kommer vi att urskilja det som den Gudomliga sanningen.

Var och en av dagsymbolerna återspeglar en gudomlig aspekt av Främsta Skaparen och en gudomlig väg för det mänskliga fordonet. Framför allt är Transformation medveten om de utmaningar som kaoset visar genom mänskliga ögon. Som en mamma som har födslovärkar är det svårt att tänka på något annat än vad hon tycker händer just nu. 

Ta hand om dig.

Det finns ingen som kräver att du ska släppa dina "födslovärkar" för att istället springa 100 meter. Dom är väldigt viktiga för att du ska kunna föra in nytt liv i ditt liv. Smärtan som du upplever just nu, om den så är fysisk, mental eller andlig, så är det en övergång ifrån något du inte längre behöver bära.
Andas och tillåt dig att känna det du känner, men vet att också detta kommer att passera.

Om du känner att du behöver hjälp för att stilla en hjärna som går på högvarv, så be om det. Ställ frågan till de ljusväsen som du känner dig mest bekväm med..
-Hur kan jag på bästa sätt hjälpa mig själv? 

Dela genom att prata rakt ut i luften och beskriva hur du känner just nu, all din oro och dina rädslor så rakt, avskalat och helhjärtat du bara kan. Prata på tills du känner att du inte har något mer att säga. Bry dig inte om vad som kommer ut, för att du vet ju bättre än så. Nej, strunta i det, och bara kör huvudet rakt in i det som är, och ge dig själv tiden, att när du är klar så är du klar. Det finns ingen som bedömer eller dömer dig, utom möjligen du själv. Så låt ditt själv få sitta längst bak i bussen ett tag, det mår det inte dåligt av, snarare tvärt om.

Nu har det Gudomliga en fantastisk möjlighet att ingripa för du visar ditt autentiska jag, och inte bara en kontrollerad person som håller ihop, och kan klara allting själv.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa, att låta våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner, då solnedgången ofta är en tid då du kan känna en växling av energin till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag. 

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och djup tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..